Tillsammans från A till Ö

Tillsammans från A till Ö

Tillsammans från A till Ö stöder familjers välmående och stärker relationen mellan föräldrar och barn under de första 1000 dagarna. 

Materialet består av:

  • Information om teman som berör föräldraskap, t.ex. anknytning, rutiner, traditioner och stundvis kanske en känsla av ett överväldigande kaos.  
  • Reflektiva frågor förknippade till varje tema
  • 84 tips på lekar och trevligt samspel