Course image
Språk och lek på daghem (Helsingfors)

Språk och lek på daghem är ett projekt med målgruppen småbarnspedagogiken inom Helsingfors

Course image
Bildstöd i simundervisningen

Du kan använda filmen för att presentera Folkhälsans verksamhet och visa hur visuellt stöd används i simskolorna.