Section

 • General

  Här samlas information kring IKT och pedagogik. 
  Denna sida byggs upp via tips och idéer från fältet och svar på frågor som ofta ställs samlas här. 

  Observera att videofilmerna tyvärr är i sådant filformat att de inte nödvändigtvis fungerar i Internet Explorer.

  Senast uppdaterad 24.1.2022

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här
  Det senaste nyhetsbrevet skickades den 24.1.2022 och kan läsas här.
  En flyer med vårens evenemang kan laddas ner här.  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi

 • Open allClose all

 • Våren 2021 gjorde vi en enkät riktad till yrkesverksamma, om användningen av kommunikationsstöd i vardagen. Här finns en del av svaren samalde.
  Enkätsvaren


   View only 'Topic 1'
  • I denna sektion samlas tips och idéer kring allmän användning av iPad, men även vissa "Smarta verktyg" presenteras närmare.
   Observera att videofilmerna tyvärr är i sådant filformat att de inte nödvändigtvis fungerar i Internet Explorer. Filmerna är gjorda i iOS11.

   Guidad åtkomst

   Genom att slå på guidad åtkomst går det att låsa användningen till en specifik app. 

   Guidad åtkomst aktiverar du via Inställningar » Allmänt » Hjälpmedel » Guidad åtkomst » Aktivera guidad åtkomst 187 Lösenkodsinställningar » Ställ in lösenkod för Guidad åtkomst.

   Då Guidad åtkomst är "aktiverad" går det att vid önskat tillfälle låsa iPaden till en bestämd app. Öppna appen och tryck tre gånger på hemknappen.  På skärmen visas texten "Guidad åtkomst startad". Försöker du komma ut ur appen med hjälp av hemknappen så informeras du om att guidad åtkomst är aktiverad och att du kan avsluta genom att tre gånger trycka på hemknappen. Då du tre gånger trycker på hemknappen blir du ombedd att slå in koden. Slår du in fel kod så får du en ny chans efter 10 sekunder. Tiden för ny chans förlängs beroende på hur många felkoder du slår in.

   Det går att komma ut ur Guidad åtkomst genom att göra en hård start av iPaden, dvs hålla hemknappen och startknappen nertryckta samtidigt.

   Instruktionsfilm: Guidad åtkomst (filmen uppdateras och publiceras inom kort)

   Läs upp markerad text

   I iPaden finns en funktion som gör att du får markerad text uppläst.
   Så här aktiverar du den funktionen:
   Gå till Inställningar » Allmänt » Hjälpmedel » Tal » (aktivera) Läs upp markering
   Det går bland annat att välja röster, läshastighet samt hur textens kall markeras. 
   Nu kan man markera den text man vill få uppläst och välja funktionen ”Läs upp”. 

   Instruktionsfilm: Läs upp markerad text (filmen uppdateras och publiceras inom kort)

   Tal till text

   Med iPad är det lätt att göra tal till text. Dikteringsfunktionen finns färdigt inbyggd som ett verktyg. Så här gör du för att aktivera dikteringen. Välj inställningar » Allmänt » Tangentbord. Rulla ner och välj att aktivera diktering.
   Är diktering aktiverat men du vill avaktivera funktionen gör du det också härifrån.
   Nu vill du ha dikteringen aktiv.
   Du kan se vilka olika dikteringsspråk som är tillgängliga.
   Dikteringsspråken hänger ihop med vilka tangentbord du har valt.
   Du kan välja fler tangentbord genom att rulla uppåt på sidan och välja Tangentbord längst upp och där välja att lägga till nytt tangentbord.
   Nu är dikteringen aktiverad.

   Då du öppnar en app i vilken det går att skriva är tangentbordet nu försett med en mikrofon. Dikteringen starta genom att trycka på den tangenten.

   Instruktionsfilm:


   Ångra köp av app

   Det går att ångra ett köp av en app. Man behöver inte ange någon specifik orsak till varför man vill ångra köpet. Man har 14 dagar på sig att ångra sig.
   Det kommer ett e-postmeddelande som bekräftar att du köpt en app. I det meddelandet kan du välja att rapportera ett problem. sedan väljer du att du vill ångra köpet.

   Instruktionsfilm:

   Kontrollcenter

   Så här kommer du snabbt åt kontrollcenter samt hur du reglerar vad som finns med i kontrollcenter.

   Instruktionsfilm:

   Stör ej


   Med stör ej går det att stänga av ljudet för samtal, meddelanden, aviseringar och notiser medan enheten är låst eller alltid, beroende på vad du valt.

   Via inställningar och Stör ej öppnas en meny i vilken det enkelt går att göra inställningar för när man önskar att iPaden eller iPhonen skall vara tyst.

   Det går att välja ifall man önskar att "Stör ej" funktionen gäller då enheten är låst eller alltid. Likaså kan man välja vilka samtal som kommer förbi även om "Stör ej" är aktiverat.


   Skärmtid

   Med iOS 12 följde funktioner som gjorde det lätt att följa med skärmtiden samt att vid behov ställa in begränsningar både för skärmtid samt för innehåll. I och med iOS 13 har möjligheterna blivit smidigare.
   Funktioner som tidigare hiitades under Inställnuingar-Allmänt-Begränsningar och med vilka man kunde "gömma" appar samt hindra att appar installerades eller raderades, återfinns nu under "Skärmtid".


   QR koder

   Att skapa en Qr kod innebär egentligen att du skapar en länk till exempel till en bild, en bild med ljud, en video, en webbsida ...
   Beroende på mottagarens ålder, utveckling och behov kan du skapa QR koden enligt det ändamål du har med koden. Innehållet kan med andra ord vara mycket anpassat och variera mycket, alltifrån text, bild, ljud till videosnuttar.

   Här kan du läsa mera om hur du med hjälp av Cloud QR kan skapa QR länkar.

    View only 'Topic 2'
   • Tidsenliga verktyg, eller hjälpmedelsprogram som man tidigare kallade dem, är värdefulla för personer som av olika orsaker har utmaningar med att läsa och/eller skriva. Många verktyg är framtagna speciellt med tanke på målgruppen.

    Observera att det bland appar även finns en sektion som behandlar tidsenliga verktyg.
    Appar för iOS
    Appar för Android

    Med tekniska hjälpmedel kan det vara lättare att skriva även för personer med skrivsvårigheter. Dels är det möjligt att i realtid lyssna på sin text men även olika former av ordprediktionsprogram gör det möjligt att i stunden få värdefull hjälp. Det finns också program för stavningskontroll.

    I den här sektionen beskrivs verktyg som huvudsakligen fungerar på PC. Har man en iPad och är intresserade av tidsenliga verktyg kan man läsa om dem här.

    Ordprediktion

     Ordprediktionen fungerar så att förslag på ord ges medan man skriver. Det finns några olika alternativ av ordprediktion och vid valet gäller det att se till helheten. Dels kan ordprediktionen vara inbyggd i en större helhet eller så är det som ett tilläggsprogram som stöder i bakgrunden. En stor fördel med ordprediktionsprogram är att de ger direkt feedback medan man skriver.
    Saida är ett exempel på ett ordprediktionsprogram. Det går att ladda ner en prova på version av programmet.    Tal till text

    Tal-till-textprogram eller taligenkänningsprogram fungerar så att brukaren talar till apparaten och det talade förvandlas till skriven text. I iPaden finns denna funktion som ett standard verktyg som man kommer åt via inställningar för hjälpmedel.

    Stavningskontroll

    Speciellt framtagna stavningskontrollprogram ökar självständigheten men ger också en möjlighet att uttrycka sig med ett rikare språk. I kombination med ett talsyntesprogram kan dessa program vara till stor hjälp.
    Stava Rex och SpellRight är program som rättar grava stavfel men som även rättar lättförväxlade ord.

    Fylla i övningsböcker med tangentbord

    Av motoriska orsaker kan det för end el vara svårt att med penna fylla i arbetsböcker. Tekniskt är det möjligt att få ett arbetsblad skannat och förvandlat till sådan form att det sedan går att skriva med tangentbordet. För PC finns till exempel verktyget PDF-XChannge Viewer.

    Demonstrationsvideo

    Talböcker

    Stöd för läsning - folkhalsan.fi

    Talböcker är ett alternativ för personer som exempelvis pga. lässvårighet, svag syn, inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar har svårt att ta till sig en text
    En talbok kan läsas via dator, pekplatta eller smarttelefoner.
    Läs mera om talböcker

    Talsynteser

    En talsyntes omvandlar text till tal. Utbudet av talsynteser är stort och även om huvuddragen är lika så förekommer det vissa olikheter. Många talsynteser kan man ladda ner och prova på.
    Det är viktigt att grundligt gå igenom vilka funktioner som  en brukare behöver. Likaså är det viktigt att minnas att en del program är bundna till ett specifikt operativsystem eller någon plattform.
    De flesta talsyntesprogram erbjuder flera röster och flera språk.
    Ett talsyntesprogram är ett exempel på ett tidsenligt verktyg som både fungerar som stöd för läsning, men även för skrivning. Det går att välja om man vill höra varje bokstav som skrivs, varje ord eller varje mening. Naturligtvis kan man även lyssna på ett stycke i taget.

    Claro Read Plus är ett exempel på ett talsyntesprogram.

    Demonstartionsvideo


    Skanna och läs

    Det finns verktyg med vilka man kan skanna en text och få den uppläst. Det kan vara frågan om en skannande penna eller en skannande mus. Det finns även applikationer med vilka man kan fotografera en text och få den överförd i ett format som en talsyntes sedan kan läsa upp.
     View only 'Topic 3'

    • Bliss är ett grafiskt språk som används som ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt och som stöd för läs- och skrivinlärning.
     Bliss-verksamheten i Finland går under namnet Bliss-porten (Bliss-portti), som utvecklar Bliss-språket i Finland och är med i det internationella bliss-arbetet. Bliss-porten ordnar också kurser och träffar kring Bliss.
     Bliss-porten koordineras av Folkhälsan.

     En flyer om Bliss kan laddas ner här.
      View only 'Topic 4'