Topic outline

  • På den här sidan finns material från boken Tillsammans från A till Ö i ett lättillgängligt format. Du kan klicka på en bokstav i taget för att läsa mer om teman kopplade till familjeliv. Under fliken "Lekar" finns alla lektips som enskilda dokument. 

    • Innehållet består av tips på trevligt samspel, mångsidig information samt frågor som uppmuntrar till reflektion.

    • Materialet riktar sig till föräldrar, andra föräldrafigurer, mor- och farföräldrar och kan också användas av yrkesverksamma som ett stöd i mötet med familjer eller som kursmaterial för föräldragrupper  

    • Allt material har skapats av sakkunniga på Folkhälsan inom verksamheten mentaliseringsbaserat föräldrastöd. Illustrationerna är gjorda av Terese Bast. 

    • Materialet är tillgängligt för alla att använda fritt och det går att skriva ut.  Folkhälsan äger rättigheterna till materialet och förbehåller sig rätten till ändringar.