Section

 • Start

  Senast uppdaterad 11.11.19

  Senaste nytt:

  Ett dokument för barnkonventionens dag har lagt till i sektionen "Samhällskunskap".


  Utvärdera materialsidan

  InPrint 3 är ett layoutprogram med vilket det går att skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd.

  Med InPrint 3 går det att bland annat skapa scheman, situationskartor, pekkartor, arbetsblad, instruktioner och sociala berättelser.

  Programmet använder sig av Widgitsymboler och i dagens läge ingår det 14000 symboler och 4000 bilder i programmet.

  Läs mera om programmet här.

  Här finns det samlat material som gjorts med programmet InPrint 3. Har man tillgång till programmet kan filerna öppnas och anpassas så att de är lämpliga för den egna verksamheten.

  Språk och samspel får understöd av Veikkaus och gör ingen vinst på materialet och det får fritt användas och anpassas enligt behov.


  Umeå kommun har åren 2017-2018 genomfört ett större projekt; Visualisera mera. i projektet spelade programmet InPrint 3 en central roll. Läs mera om projektet här.
  I samband med projektet gjordes fina instruktionsfilmer.


  Material gjort i Widgit Go 
  Material gjort i Widgit Onlne
  Material gjort i SymWriter 2

  Feedback, tips och idéer kan skickas till datateket (@) folkhalsan.fi


 • Open allClose all

 • View only 'Topic 1'

  Instruktionsfilmer

   I den här sektionen samlas råd och tips kring programmet InPrint3. Observera att videofilmerna är i ett sådant format att de inte fungerar i Internet Explorer.

  Instruktionsfilm som visar hur du laddar ner en fil från denna materialbank och öppnar den med programmet InPrint3:


  Att skapa ett nytt rutnät i InPrint3


  En titt på gränssnittet i programmet InPrint3.

  Så här sammanfogar du celler och ändrar linje- och kantfärg samt justerar linjetjockleken och hörnradien.


  Så här lägger du till/tar bort kolumner och rader i ett rutnät som skapats med InPrint3.

  • View only 'Topic 2'

   Aktiviteter

   Material för ridterapi

   I ridterapi samarbetar terapeuten med en häst, som är skolad för till sin uppgift. Ridterapi är en målinriktad, individuellt planerad och utförd (re)habiliteringsform som baserar sig på ICF-klassifikationen. I ridterapi kan man ha motoriska, funktionella, pedagogiska och/eller psykologiska målsättningar. Detta bildstöd är utarbetat till stöd för ridterapi men fungerar även inom vanlig stallverksamhet.
   Stallregler
   Leka häst
   Känslor i stallet
   Ridterapi, schema

   • View only 'Topic 3'
   • View only 'Topic 4'

    Kommunikation

    Här är översättningen och uppdateringen till Tietoteekkis "Esikansio" (d.v.s. startpärm). I InPrint 3 finns det en svensk och en finsk version. Programmet tillåter inte i dagens läge två språk.

    Idén med startpärmen är att erbjuda ett verktyg för att bekanta sig med bildkommunikation med kommunikationskartor. Man kan pekprata (d.v.s. peka ut de centrala orden i det man berättar), öva på att bygga små meningar eller använda den till att förklara vad som kommer att hända näst. Tanken är att den ska vara lätt att ta i bruk och enkel att ta med sig. I dagens läge har den 12 sidor och täcker ämnen som ofta kommer upp i vardagen, som matsituationer, lekar och olika platser. Pärmen använder en liknande struktur som de flesta större kommunikationspärmarna och de nordiska Bliss-färgerna.

    Pärmarna finns även med färgade kantlinjer istället för färgad bakgrund.    Startpärm, svenska
    Startpärm svenska, "med ram"
    Startpärm, finska

    Startpärm, finska, "med ram"
    Kommunikationsunderlag

    Kommunikationsunderlag är som situationskartor men har en annan layout. dessa underlag kommer till sin rätt om de printas ut liggande på A3:ans papper.

    Tallriksunderlag
    Ritunderlag

    Samtalskartor

    Känslokarta 1
    Känslokarta 2

    Väderprat

    Väderprat 2
    Väderprat och påklädning


    På höstlovet
    På jullovet
    Veckoslutet
    I skolan har jag
    Turtagning
    Hur känner du dig


    Knippor

    Bildknippan är lätt att göra, lätt att använda och du kan bära med dig den under dagen. Det finns en version som är anpassad till hemmet och en till dagis. Du kan lägga till fler symboler om du så önskar.


    Föräldraknippet
    Dagisknippet

    Knippet skapar du så här:

    1. Printa ut bilderna.
    2. Klipp ut bilderna så att det på varje ark finns fyra symboler.

    3. Limma ihop alla ark två och två så att de bildar kort med symboler på vardera sidorna.
    4. Laminera efter det här alla kort.
    5. Gör ett hål i övre kanten av alla kort.
    6. Fäst korten med en ring så att de hålls ihop.
    7. Klar att använda!
    Solfjädrar

    I InPrint 3 finns en mall för kommunikationsknippor i "solfjäderform". Den hittas under mallar och kommunikation.

    Underlaget för dagisknippet finns nu i solfjäderform och det är lätt att ta bort eller lägga till ord.

    Dagissolfjäder

    Obs. Bilden visar inte innehåpllet i dagissolfjädern, det är endast en bild som visar hur en solfjäder kan se ut.    • View only 'Topic 5'

     Lek och lär

     Sagan om Rödluvan och vargen

     Berätta / läs sagan om Rödluvan och vargen. Det går att välja fel alternativ för att få mera att diskutera ikring eller för att uppmuntra till skoj.

     Sagan, i denna form, skapades i ett projekt på DART, PRAGMA, http://www.dart-gbg.org/fou/genomford_fou/pragma.

     Under Tips & Material på DARTS hemsida (http://www.dart-gbg.org/) finns mera material som gjordes i samband med projektet.


     Rimövning

     En fil som tar upp ord som rimmar. Orden till vilka man skall hitta ett rimpar är; katt, får, mus, gris, gås, ko, häst och råtta. Orden att välja mellan är,  hus, hatt, spis, hår, lås, mat, tält, larv, äta, ro, klotta, mus, sova, spotta, stall och präst.

     Detta är pappersversionen till Widgit Go upplägget ”Rimövning”.

     Den ursprungliga idén till materialet är obekant, men sannolikt härstammar även detta från projektet PRAGMA.

     Bildkartor

     Här är en samling olika bildkartor.

     Lekkartor:
     Spelkarta för ”Gissa vem?”
     Lekkarta för tåglek
     Lekkarta för billek 1
     Lekkarta för billek 2

     Kom hem alla mina barn!

     Leken går till så här:
     Alla barn står bredvid varandra på en linje i ändan av salen eller parken.
     Ledaren står i andra ändan och ropar: "Kom hem alla mina barn!".
     Barnen svarar: "Hur då?"
     Ledaren bestämmer på vilket sätt barnen ska ta sig över till andra sidan,
     det kan vara t.ex. hoppande som grodor, baklänges, som apor
     eller hoppande på ett ben.
     Leken kan lekas inomhus eller utomhus. Använd bildstödet för att visa hur barnen
     ska ta sig till andra ändan. Peka på kartan och visa rörelsen. Börja med att gå igenom
     de olika symbolerna med barnen och diskutera hur man t.ex. går som en pingvin
     eller som en hund. Du kan även låta barnen prova på att vara ledare!


     Spegeln

     Leken går till så här: 
     Barnen ställer sig bredvid varandra på en rad. Ett barn är spegel 
     och ställer sig med ryggen mot de andra, ungefär 10 meter framför. 
     De andra barnen ska försöka smyga sig närmare spegeln.
     Genast då spegeln vänder sig om så ska barnen stå blickstilla. 
     Den som rör på sig och blir träffad av spegelns blick måste gå tillbaka till starten. 
     Den som först lyckas komma fram till spegeln får vara spegel nästa omgång. 

     För att göra leken lite svårare kan spegeln bestämma hur de andra barnen ska 
     gå framåt, det kan vara med myrsteg (mycket små steg), med vanliga steg eller
     med bamsesteg (stora steg).

     När du använder bildstödet för spegelleken kan du börja med att gå igenom 
     de olika symbolerna med barnen. Bilderna fungerar sedan som förtydligande 
     till lekens regler. Använd dem för att visa när barnen ska stanna eller när de är
     tvungna att gå tillbaka. Med bilderna kan du även förklara de olika sätten 
     barnen kan ta sig framåt. Du kan både använda bilderna och visa med händerna 
     eller kroppen att t.ex. myrsteg är pyttesmå steg medan bamsesteg är mycket stora steg. 
     Du kan också hitta på andra sätt att ta sig framåt!


     Pomperipossa

     Leken går till så här:
     Bestäm vem som ska vara häxan Pomperipossa. Häxan behöver en filt och en käpp. 
     Alla andra barn går runt i rummet och låtsas plocka blommor. Pomperipossa kommer in efter en stund
     och bankar i golvet med sin käpp. Alla barn blir då förstelnade, kryper ner på knä och blundar. 
     Häxan trollar bort någon genom att lägga filten över ett eller flera av barnen. Då häxan igen bankar
     med sin käpp bryts förstelningen och alla barn, förutom de under filten, får stiga upp.
     Tillsammans får barnen sedan försöka fundera ut vem som är borttrollad och ligger under filten.

     Pomperipossa går bäst att leka inomhus. Istället för att låtsas plocka blommor kan man även 
     spela musik och låta barnen dansa medan de väntar på Pomperipossa. Om du inte har en käpp kan
     Pomperipossa klappa i händerna. 

     Som tillägg till bildstödet som finns här kan man även ha bilder på alla barn som är med i leken och låta barnen
     gissa vem som är borta genom att använda bilderna. 


     Färgleken

     Leken går till så här:
     Barnen ställer sig bredvid varandra på en rad, ungefär 10 meter bort från färgledaren. Färgledaren står 
     med ryggen mot de andra barnen, för att inte kunna se vad de har för färger på sig. Målet är att ta sig fram
     till färgledaren före de andra barnen. Färgledaren ropar en färg och antal steg. Alla barn som har något
     klädesplagg i den färgen som ledaren ropat, får ta steg framåt.
     Färgledaren kan t.ex. ropa: "Alla som har något rött på sig får ta två steg framåt!". Den som först rör i ledaren 
     får vara ledare nästa omgång. 

     Leken kan lekas som enkel version genom att man bara tar sig framåt med vanliga steg.
     I en svårare version kan man ta med olika sorters steg, t.ex. myrsteg, bamstesteg, hopp. 

     Under örnens vingar

     Leken går till så här:
     Barnen ställer sig bredvid varandra på en rad, dra en linje en bit bort från barnen.
     En av barnen väljs till örn och ställer sig mitt emellan barnen och linjen på andra sidan.

     Örnen ropar sedan: "Under örnens vingar, kom!" och barnen svarar: "Vilken färg?"

     Örnen svarar genom att ropa en färg. Alla de barn som har färgen på sina kläder får gå över till andra sidan.
     De övriga barnen ska försöka ta sig till andra sidan utan att bli fasttagna av örnen.
     Alla som blir fasttagna blir också örnar och hjälper örnen att fånga de andra under nästa omgång. När alla blivit tagna väljer man en ny örn.


     Fruktsallad


     Leken går till så här:
     Deltagarna sätter sig på stolar i en ring. En deltagare är ledare och ställer sig i mitten av ringen.
     Barnen delas in i grupper enligt olika frukter, till exempel bananer, päron, äpplen och apelsiner.
     När leken börjar och alla sitter på en plats ropar ledaren: "Alla bananer byter plats".
     Då ska alla bananer byta plats samtidigt som ledaren ska försöka sätta sig på en stol.
     När ledaren ropar "Fruktsallad" ska alla byta plats.
     Om ledaren hittar en ledig stol får den som blir utan plats vara ledare till näst.

     Leken går även att lekas stående i ring, det kan då vara svårare att hålla reda på vilka platser som är lediga.

     • View only 'Topic 6'

      Samhällskunskap

      Barnkonventionen

       

      I år har det gått 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. I år har det gått 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs.

      I materialet står det kort om de viktigaste artiklarna.

      Yrken

      Yrken tar upp vad olika personer gör. Filen inne håller 14 sidor och yrkena är; frisör, kock, städare, brevbärare, polis, butiksbiträde, brandman, läkare, lärare, pilot, präst, servitör, rektor och tandläkare.

       


      Flaggdagar i Finland

      Har det hänt att du funderat på varför flaggan är uppe? I upplägget "Flaggdagar i Finland" går det att läsa om Finlands flagga, flaggningsregler samt om våra officiella och vedertagna flaggdagar. Även flaggdagarna på

      Åland är medräknade.I den senast uppdaterade versionen har nya symboler använts. Likaså är barnkonventionsdagen nu med eftersom den år 2018 hör till våra flaggdagar.

      Finlands flagga och regler
      Flaggdagar i Finland
      Flaggdagar på Åland


      • View only 'Topic 7'

       Sociala berättelser

       En och annan av oss drabbas i dessa tider av snuva eller feber. Det är också lätt hänt att man får ett sår eller behöver tvätta händerna.
       Bildkartorna beskriver med symboler och text hur det är rätt att agera då näsan rinner, man har feber eller har fått ett sår. Dessa bildkartor är de första i serien "Sociala berättelser".


       Jag har snuva
       Jag har feber
       Jag har ett sår

       Tvätta händerna

       • View only 'Topic 8'

        Språklära

        Meningsbyggnad:
        Symbolkort för meningsbyggnad med 2, 3 och 4 ord.
        Du kan arbeta med symbolkorten på till exempel följande sätt för att öva meningsbyggnad och bli bekant med symbolerna.
        Printa ut den sida du vill jobba med.
        Klipp ut meningarna på pappret som de är.
        Klipp ut alla symbolkort och bygg egna tokmeningar.
        Printa ut dubbelt och spela memory.
        Säg vilken mening eleven skall bygga med symbolerna.
        Arbeta parallellt med samma uppgift på Widgit Go.

        Meningar, 2 ord
        Meningar, 3 ord
        Meningar, 4 ord
        Tokiga meningar
        Tokiga frågor

        Synonymer:
        ”Synonymer” är en övning i vilken det gäller att hitta olika symboler för samma ord. Övningen tar upp följande ord; fågel, hund, katt, fisk, buss, tåg, bil, bröd saft, vatten, mat, hjälpa, läsa, skriva, räkna, byxor, skor, jacka, smycken och byxor.

        Synonymer


        Motsatsord:

        Motsatsord 1 är 14 sidor och innehåller motsatserna; tråkig-rolig, sjuk-frisk, liten-stor, äcklig-god, ledsen-glad och bra-dålig.

        Motsatsord 2 är 14 sidor och innehåller motsatserna; fattig-rik, hungrig-mätt, ren-smutsig, trött-pigg, tjock-smal, låg-hög och svår-enkel.

        Motsatsord 3 är 14 sidor och innehåller motsatserna; vit-svart, vid-trång, hård-mjuk, djup-grund, kall-varm, full-tom och bakom-framför

        Motsatsord 4 är 14 sidor och innehåller motsatserna; gråta-skratta, på-under, öppen-stängd, lit-mycket, utanför-innanför, lätt-tung och långsam-snabb

        Motsatsord 5 är 14 sidor och innehåller motsatserna;uppe-nere, rak-krokig, först-sist, börja-sluta, före-efter, sälja-köpa och ge-ta.

        Motsatsord 1
        Motsatsord 2
        Motsatsord 3
        Motsatsord 4
        Motsatsord 5        Sammansatta ord:

        Sammansatta ord 1 innehåller 7 sidor och orden; tandläkare, bokhylla, fågelbo, snögubbe, ylletröja, busschaufför och polisbil.

        Sammansatta ord 2 innehåller 7 sidor och orden; ringklocka, brandman, spelkort, ostsmörgås, gräsmatta, sjukskötare, köttbullar.

        Sammansatta ord 3 innehåller 10 sidor och orden; segelfartyg, solstrålar, hundvalp, gummistövlar, tandborste, makaronilåda, skidbacke, nyckelpiga, glasspinne och toalettpapper.

        Sammansatta ord 1
        Sammansatta ord 2
        Sammansatta ord 3
        Sammansatta ord 4-yrken


        Kombinera ord:

        Kombinera ord är 14 sidor och innehåller följande ordpar; ägg-hona, gaffel-kniv, hår-kam, bil-trafikljus, hammare-spik, dörr-nyckel, hink-spade, sko-fot, tandborste-tänder, fjäril-larv, regn-paraply, sopborste-sopskyffel, hand-vante och kastrull-spis.


        Kombinera ord

        Ordpar

        Ordpar innehåller 12 sidor och går ut på att välja vilka ord som passar ihop. Ordparen är; hus-tält, stekpanna-kastrull, ambulans-skåpbil, pingvin-kråka, lingon-blåbär, tiger-lejon, cykel-moped, mask-larv, fåtölj-stol, te-kaffe, peppar-salt och spagetti-makaroner.

        Ordpar        • View only 'Topic 9'

         Sånger

         Här har vi samlat bildkartor med sånger. 


         Den blomstertid nu kommer
         Idas sommarvisa
         Pippis sommarvisa
         Bä, bä vita lamm
         Ekorr'n satt i granen
         Imse vimse spindel
         Lilla snigel akta dig
         Yxan, byxan
         Jag är en liten myra
         Snögubben
         Påsksång         Sånghäfte

         (Innehåller Bä, bä vita lamm - Ekorr'n satt i granen - Imse vimse spindel - Lilla snigel akta dig - Yxan, byxan)

         Sånger i advent:

         Vårt land

         Tomtarnas julnatt /Midnatt råder
         Räven raskar över isen
         Nu tändas tusen juleljus
         Morsgrisar
         Nu är det jul igen

         Lucia-sången


         Pärmblad till sångerna i advent.
         Vill man göra ett sånghäfte med sångerna kan detta pärmblad läggas till.

         • View only 'Topic 10'

          Årstider och högtider

          Årstider, högtider och specialdagar samt situationskartor:
          Vi presenterar även för de olika årstiderna. Hösten är direkt "lånad" från det upplägg i Widgit Go som symbolbruket bjöd på hösten 2016.
          Vissa celler innehåller endast ord, då finns inte symbolen för ordet. Ta ett foto eller sök en bild från nätet för de orden. I vissa fall är cellen helt tom, då har fantasin trutit - hjälp oss gärna att fylla cellerna genom att meddela ord som saknas.

          Vinter
          Påsk
          Vår
          Vappen

          (Symbolerna för plockmat, mjöd och struvor är ARASAAC-symboler: Sergio Palao CATEDU (http://catedu.es/arasaac) publicerade under Creative Commons licensen.

          Sommar
          Midsommar
          Kräftskiva
          Villaavslutning / Venezianskafton
          Höst
          Halloween

          Advent
          Självständighetsdagen
          Luciadagen
          Födelsedag