Section

 • Start

  Senast uppdaterad 11.11.2019

  Senaste nytt:
  Ett upplägg för barnkonventionens dag har lagt till i sektionen "Samhällskunskap".


  Utvärdera materialsidan

  ”Widgit Go SE är en app för iPad/iPhone där du kan skapa egna aktiviteter och upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd.”

  I appen ingår hela Widgit symbolbas, med över 14000 symboler.

  Språk och samspel får understöd av Veikkaus och gör ingen vinst på materialet och det får fritt användas och anpassas enligt behov.

  Upplägg hittas också bland annat via symbolbruket.
  OBS! På Symbolbrukets hemsida finns även många filmer som tar upp olika moment i användningen och editeringen av upplägg i Widgit Go. Filmerna hittar du
  här.

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi  Material gjort i InPrint 3
  Material gjort i Widgit Onlne
  Material gjort i SymWriter 2


  Tom mall, demo

  Tom mall är ett upplägg med vilket man kan skapa övningar av typen frågor och svar. Det finns fler celler med fel svarsalternativ och de länkar till en tavla som ger möjligheten att försöka på nytt. Cellen med rätt svar länkar vidare till en tavla som signalerar att valet var rätt och möjligheten att gå vidare. Upplägget har utrymme för 14 frågor och går ju i vanlig ordning att editera.

  Tom mall
 • Open allClose all

 • View only 'Topic 1'

  Instruktionsfilmer / Widgit Go

  Här finns några instruktionsfilmer kring appen Widgit Go och delning/säkerhetskopiering av upplägg. Observera att filmerna är i sådant format att de inte fungerar i Internet Explorer.

   

  Delning av upplägg via Dropbox:

  Så här exporterar du /säkerhetskopierar ett upplägg till Dropbox:

  Så här importerar du ett upplägg från Dropbox:

  Så här sparar du ett upplägg från materialbanken och importerar det till Widgit Go:

  Logga ut från Dropbox och "stänga av" kopplingen mellan Dropbox och Widgit Go.


  Delning av upplägg via OneDrive:

  Så här exporterar du /säkerhetskopierar ett upplägg till Dropbox:

  Kopiera en bild från internet och ersätt en symbol:

  Så här kopierar du en bild från internet och kan byta ut en symbol mot bilden.


  • View only 'Topic 2'

   Hushåll

   Väderprat

   En auditiv situationskarta för prat om väder och  kläder. Hela upplägget är på en tavla.


   Duka bord

   "Vi kockar, festar och städar efter oss. I samband med detta dukar vi bord och efteråt dukar vi av bordet."

   Upplägget är gjort av Terry Grahn på Puheoikeus.
   • View only 'Topic 3'

    Kommunikation

    Appen Widgit Go fungerar som ett kommunikativt hjälpmedel.
    Det gäller att skapa upplägg som är lämpliga för brukaren. Här är exempel på några upplägg som kommit till i samarbete med brukare.

    Startpärmen

    Här är översättningen och uppdateringen till Tietoteekkis "Esikansio" (d.v.s. startpärm). I InPrint 3 finns det en svensk och en finsk version. Programmet tillåter inte i dagens läge två språk. Tietoteekkis ”Esikansio” hittas både i InPrint3 och Widgit Online. Nu finns den inbyggd även som ett upplägg i Widgit Go.
    Idén med startpärmen är att erbjuda ett verktyg för att bekanta sig med bildkommunikation med kommunikationskartor. Man kan pekprata (d.v.s. peka ut de centrala orden i det man berättar), öva på att bygga små meningar eller använda den till att förklara vad som kommer att hända näst.
    Här gäller samma sak som med alla upplägg, anpassa dem enligt behov.
    Observera att det finns två tavlor för kläder. Man kan antingen göra skillnad mellan pojk- och flickkläder eller inne- och utekläder.    Kommentera

    Här är första versionen av ett upplägg vars syfte är att brukaren bland annat skall kunna kommentera vad hen ser, hör, känner men även uttrycka behov. Brukaren kan exempelvis säga att "För länge sedan hörde jag ett lejon", "Igår träffade jag en kändis.", "Nu hör jag en brandbil." eller "I övermorgon vill jag träffa min farfar". Alla fraser byggs med några tryck.
    Tanken är att detta kunde vara en uppföljare till upplägget "Frågor och
    fraser".

    Från startsidan kommer brukaren till en kategorisida. Alla kategorisidor (förutom "behöver nu") ser nästan identiska ut. I exemplet syns kategorisidan för "höra". Då är exempelvis "instrument" i en vit ruta för det är möjligt att höra instrument. Däremot är "växter" i en färgad ruta och leder inte heller till någon undertavla, eftersom det inte är adekvat att kunna säga att "Nu hör jag en lönn".  

    Frågor och fraser

    Upplägget är planerat i samarbete med bl.a. logopeder, pedagoger och brukare/familjer för att kunna användas som smidig vardagskommunikation. Syftet med upplägget har varit att skapa något användbart i vardagen där brukaren endast med några "tryck" kan uttrycka sig smidigt i olika situationer. Tanken är att locka intresset för kommunikationen genom att brukaren lätt får respons från omgivningen. Likaså att öka delaktigheten i situationer där man snabbt kan kommentera, t.ex. "Vill du leka med mig?". Upplägget fungerar som grund och det är mycket viktigt att innehållet anpassas individuellt.
    Vi fortsätter utveckla innehållet vid Folkhälsans Center för kompletterande kommunikation och pedagogik.

    Kommunikationsboken

    Här är den första versionen av en kommunikationsbok/-pärm i Widgit Go som vi har byggt in i appen. Detta skall ses som en modell och den kräver naturligtvis individuella anpassningar och är säkert inte lämplig för alla användare. Arbetet med detta, och andra upplägg lever hela tiden och vi tar gärna emot feedback samt utvecklingsidéer. Som grund för arbetet har omfattande kommunikationspärmar använts (Folkhälsans kommunikationspärm 40 och Ruskis AACi-pärmar www.ruskis.fi). I denna kommunikationsbok ingår Kommunikationspasset som skapats av kommunikationspedagog Jessica Eriksson, Sundstagymnasiet i Karlstad.

    Notera att upplägget inte språkligt är utvecklat och således finns en risk för felinlärning.

    Kommunikationspass
    Kommunikationspass, tomt

    Kommunikationspedagog Jessica Eriksson, Sundstagymnasiet i Karlstad har skapat ett kommunikationspass
    För att läsa mera om kommunikationspasset klicka
    här.
    Känslor

    Detta är en känslokarta eller känslokompass. Upplägget är skapat på datateket, inspirerat av kommunikationspasset som är gjort av Jessica Eriksson. Känslokartan kan användas för att träna att diskutera kring känslor och reflektera över vilka händelser som väcker vilka känslor. Likaså kan man fylla på innehåll för att träna känslor. Exempelvis: ”jag blir sårad när någon säger fult”. Eller "Jag blir glad när jag får vara med andra”, ”jag blir glad när jag får sjunga”.
    Som känslokompass kan upplägget också användas för att specifikt bygga in hur någon brukare reagerar på det som sker i omgivningen och då kan en del schismer och missförstånd undvikas.
    Upplägget finns som InPrint-fil
    här.

    • View only 'Topic 4'

     Lek och lär

     Sagan om Rödluvan och vargen

     Berätta / läs sagan om Rödluvan och vargen. Det går att välja fel alternativ för att få mera att diskutera ikring eller för att uppmuntra till skoj.

     Pappersversionen finns inom kort som InPrint-fil. Sagan, i denna form, skapades i ett projekt på DART, PRAGMA, http://www.dart-gbg.org/fou/genomford_fou/pragma.

     Under Tips & Material på DARTS hemsida (http://www.dart-gbg.org/) finns mera material som gjordes i samband med projektet.     Rimövning

     Ett upplägg med vilket man kan öva på lätta rim. I detta skede innehåller upplägget åtta undertavlor. Den ursprungliga idén till upplägget är obekant. Sannolikt är också detta något som härstammar från projektet PRAGMA.

     Klockan (hela timmer)
     Klockan (halva timmar)

     Klockan (kvart före)

     Klockan (kvart över)

     Klockan (hela timmar, digitalform)

     Klockan (halva timmar, digitalform)

     Klockan (kvart före, digitalform)

     Klockan (kvart över, digitalform
     )

     Öva klockan med hjälp av dessa upplägg. Klockan uppe säger en tid och det gäller att hitta rätt klocka bland de tre alternativen.


     Kungen befaller 

     Ett upplägg med vilket det går att leka leken Kungen befaller. Vid behov byter man ut befallningar så att exempelvis aktuella aktiviteter ingår.

     • View only 'Topic 5'

      Samhällskunskap

      Barnkonventionsdagen

      I år har det gått 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. I år har det gått 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs.
      I materialet står det kort om de viktigaste artiklarna.      Finlands presidenter

      Finlands jubileumsår till ära presenteras här ett upplägg om våra presidenter. I upplägget ingår en kort historisk blick på hur Finland blev en republik. Det ingår även en kort redovisning över hur presidentval har genomförts i olika tider.

      Högholmen

      Blir det aktuellt med en utfärd till Högholmen? Prova gärna detta upplägg, antingen som en förberedelse för besöket eller som "dagbok" under besöket. Fotografera djur och växter du ser. Fyll i något roligt. Det går bra att skicka egna tillägg till Datateket. dela ditt redigerade upplägg så kan valda delar bifogas till detta botten.

      Flaggdagar i Finland       Har det hänt att du funderat på varför flaggan är uppe? I upplägget "Flaggdagar i Finland" går det att läsa om Finlands flagga, flaggnignsregler samt om våra officiella och vedertagna flaggdagar. Även flaggdagarna på Åland är medräknade.
      I den senast uppdaterade versionen har nya symboler använts. Likaså är barnkonventionsdagen nu med eftersom den år 2018 hör till våra flaggdagar.


      Yrken

      Vad gör en servitör? I upplägget ”Yrken” går det att på en lätt nivå  bekanta sig med olika yrken. 14 yrken ingår i upplägget.

      Yrkena är; frisör, kock, städare, brevbärare, polis, butiksbiträde, brandman, läkare, lärare, pilot, präst, servitör, rektor och tandläkare.

      Yrken, demo


      Liv överallt

      Inspirerad av upplägg som funnits på engelska och upplägg som Terry Grahn på Puheoikeus har skapat finns här "Liv överallt". Detta är ett exempel på hur kommunikation och pedagogik kan skapa en helhet. Texten är tagen ur materialet Solklart som är skrivet av Maria Sjöblom och producerat av Lärum.

      I sektionen "Lärum" finns fler upplägg som baserar sig på Nya solklart.
      Bibliotek

      Ett upplägg i samband med biblioteksbesök. Upplägget är gjort av Jessica Eriksson. Hon arbetar som kommunikationspedagog i Karlstad.      • View only 'Topic 6'

       Sociala berättelser

       En och annan av oss drabbas av snuva eller feber. Det är också lätt hänt att man får ett sår. Likaså kan det vara aktuellt att tvätta händerna. Uppläggen består av en tavla som med symboler och text tar upp hur det är rätt att agera då näsan rinner, man har feber, har fått ett sår eller skall tvätta sina händer. Dessa upplägg är de första i serien "Sociala berättelser". Vi hoppas kunna presentera fler inom kort.

       Jag har snuva
       Jag har feber
       Jag har ett sår
       Tvätta händerna
       • View only 'Topic 7'

        Språklära

        I den här sektionen finns olika upplägg med vilka man kan träna kommunikation samt språklära.


        3-ords meningar
        Prepositioner
        Lyssna och skriv

        Frågetecknet (de gråa cellerna) läser ut en mening och med symbolerna gäller det att bygga samma mening.


        Tokiga meningar
        Tokiga meningar 2
        Tokiga frågor
        Tokiga frågor 2

        Dessa upplägg är gjorda på Datateket i samarbete med talterapeut Kati Joronen på Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer. Upplägget är gjort som ett komplement till ett bildmaterial. Övningen går ut på att välja
        ett blått, ett rött och ett gult kort. Korten bildar en mening som ofta är något tokig. Kring den tokiga meningen går det sedan att diskutera.
        I Widgit Go går övningen till så att man först väljer en blå, en röd och en gul ruta. Vid tryck läses ett ord upp. På nästa sida finns orden som bilder och det gäller att bygga upp rätt mening, så att man sedan kan diskutera vad meningen
        betyder, hur den är tokig och hur den
        egentligen kunde vara.
        I "Tokiga meningar 2" är det fem rader med ord och bilder på varje sida. Orden är i stort samma som i "Tokiga meningar". 
        I "Tokiga frågor" och "Tokiga frågor2" har orden bytt plats. Fortfarande så att man först bygger en tokig fråga med endast uppläsning, sedan gäller det att minnas frågan och bygga den med symboler.
        Övningarna finns även som In Print-filer.

        Meningsbyggnad, 2 ord modell A
        Meningsbyggnad, 2 ord modell B
        Meningsbyggnad, 3 ord modell A
        Meningsbyggnad, 4 ord modell A
        Meningsbyggnad, 4 ord modell B


        Träna satsbyggnad, (2-, 3- och 4 ord)
        Nu finns några upplägg med vilka det går att öva meningsbyggnad. Det är frågan om meningsbyggnad med 2-, 3- och 4-ord.
        Uppläggen finns i två versioner. I modell B är orden ordnade ordklassvis så att i 3- och 4-ordsmeningarna är det en ordklass per tavla.
        I uppläggen går det lätt att variera övningen genom att blanda orden.
        Detta övar både användningen av Widgit Go , men ger även en träning i meningsuppbyggnad.        Synonymer

        "Synonymer" är en övning i vilken det gäller att hitta olika symboler för samma ord. Övningen tar upp följande ord; fågel, hund, katt, fisk, buss, tåg, bil, bröd, saft, vatten, mat, hjälpa, läsa, skriva, räkna, byxor, skor, jacka, smycken och byxor.        Motsatsord, demo 

        Motsatsord 1
        Motsatsord 2
        Motsatsord 3
        Motsatsord 4
        Motsatsord 5

        Motsatsord 1  innehåller motsatserna; tråkig-rolig, sjuk-frisk, liten-stor, äcklig-god, ledsen-glad och bra-dålig.

        Motsatsord 2 innehåller motsatserna; fattig-rik, hungrig-mätt, ren-smutsig, trött-pigg, tjock-smal, låg-hög och svår-enkel.

        Motsatsord 3 innehåller motsatserna; vit-svart, vid-trång, hård-mjuk, djup-grund, kall-varm, full-tom och bakom-framför

        Motsatsord 4 innehåller motsatserna; gråta-skratta, på-under, öppen-stängd, lit-mycket, utanför-innanför, lätt-tung och långsam-snabb

        Motsatsord 5 innehåller motsatserna; uppe-nere, rak-krokig, först-sist, börja-sluta, före-efter, sälja-köpa och ge-ta.


        Sammansatta ord demo
        Sammansatta ord 1
        Sammansatta ord 2

        Sammansatta ord 1 innehåller orden; tandläkare, bokhylla, fågelbo, snögubbe, ylletröja, busschaufför, polisbil, ringklocka, brandman, spelkort, ostsmörgås, gräsmatta, sjukskötare och köttbullar.

        Sammansatta ord 2 innehåller orden; segelfartyg, solstrålar, hundvalp, gummistövlar, tandborste, makaronilåda, skidbacke, nyckelpiga, glasspinne och toalettpapper.

        Sammansatta ord, yrken

        Sammansatta ord, yrken är ett upplägg som innehåller följande yrken; bokbindare, bilmekaniker, skomakare, nyhetsuppläsare, skidinstruktör, lokförare, fönstertvätare och forvårdare.
        Eftersom det även går att kombinera exempelvis "bil" och "förare" så visas de "rätta2 kombinationerna på den första tavlan.

        Kombinera ord, demo
        Kombinera ord

        Kombinera innehåller följande ordpar; ägg-höna, gaffel-kniv, hår-kam, bil-trafikljus, hammare-spik, dörr-nyckel, hink-spade, sko-fot, tandborste-tänder, fjäril-larv, regn-paraply, sopborste-sopskyffel, hand-vante och kastrull-spis.

        Ordpar, demo
        Ordpar

        "Ordpar" går ut på att välja vilka ord som passar ihop. Ordparen är; hus-tält, stekpanna-kastrull, ambulans-skåpbil, pingvin-kråka, lingon-blåbär, tiger-lejon, cykel-moped, mask-larv, fåtölj-stol, te-kaffe, peppar-salt och spagetti-makaroner.
        • View only 'Topic 8'

         Årstider och högtider

         Kalender 2019

         Uppläggen innehåller förutom datum och dag även namnsdagarna (ur den Finlandssvenska kalendern), flaggdagarna samt, nytt för i år,  några udda temadagar. 

         I år finns upplägget inte som ett stort, med alla månader i samma upplägg. Den varianten har inte varit så stabil och det har förekommit otrevliga överraskningar.

         För brukare som har fått iPaden och appen Widgit Go som ett kommunikationshjälpmedel via en hjälpmedelscentral, och således inte har tillgång till appen Book Creator, kan dessa upplägg vara ett alternativ för dagboksanteckningar.
         Genom att använda olika färger för cellerna kan man skilja mellan det som planeras för en dag och det som gjorts.

         Uppläggen är gjorda så att dokumentläge inte är valt. Rösten Samuel har använts i de ursprungliga uppläggen. Använder man en annan röst kan det hända att vissa uppläsningar inte blir så bra.

         Kalender, januari - Kalender, februari - Kalender, mars - Kalender, april - Kalender, maj - Kalender, juni
         Kalender, juli - Kalender, augusti - Kalender, september - Kalender, oktober - Kalender, november - Kalender, december
         Fester och högtider

         Detta upplägg är skapat i samarbete med lärare och assistenter i Seminarieskolan i Ekenäs. Tanken är att dels åskådliggöra årets händelser men även kunna använda tavlorna som diskussionsunderlag. En variant till denna kalender är indelad i månader. I upplägget finns vissa, för Finland, specifika fester.
         Årets fester

         Årets fester är varianten på Fester och högtider. Här är händelserna fördelade per månad. Denna kan med fördel användas även för att markera mer personliga händelser och exempelvis göra ingående reseplaneringar. Tanken är att öka användarens delaktighet genom att kommande händelser finns uppräknade. I användningen kan man exempelvis ändra färgen på den aktuella månaden så att det blir lättare att orientera sig i tidsperspektivet.         Årstider och högtider

         Vi presenterar även samtalskartor för olika årstider och högtider.

         Advent
         Midsommar
         Frågor om midsommaren
         Kräftskiva
         Villaavslutning / venezianskafton
         Födelsedag
         Halloween
         • View only 'Topic 9'

          Lärum och Folkhälsan / Solklart

          Lärums arbete med att uppdatera Solklart-materialet fortsätter. På webben finns redan nu delarna "Jag som människa" och "Trygg vardag".
          http://www.larum.fi/material/

          Lärum och Folkhälsan Datatek samarbetar för att få ut material även med symbolstöd. Dels är det frågan om övningsblad men även om att texten har försetts med symboler. För att kunna öppna de filerna behöver man antingen programmet SymWriter 2 eller en inloggning till Widgit Online.

          En del material kommer även att finnas i form av upplägg till appen Widgit Go SE.

          OBS! Det kan vara bra att vara uppmärksam om att dessa upplägg är byggda så att man "trycker sig framåt". Det betyder att det kan finnas en risk för "felinlärning" dvs tanken att i appen skall man bara "trycka" på bilder i en viss ordning. Då fungerar ett kommunikationsupplägg inte så bra längre.
          Dessa upplägg kan exempelvis användas så att det är pedagogen som "trycker" framåt eller så gör man det på förhand och går igenom materialet i dokumentläge.


          Upplägg som passar iho med "Trygg vardag".


          Trafiken

          Upplägget behandlar trafiken och de mest elementära reglerna som gäller i trafiken.

          Trafikmärken

          Ett litet upplägg som tar upp några trafikmärken. Närmare bestämt gäller det: övergångsställe, gångbana, trafikljus, cykelväg, förbjudet att cykla, varning för hård vind, triangel och stoppmärke.


          Brandsäkerhet

          Hur kan jag göra min vardg trygg? Vad innebär "brandsäkerhet"?
          Upplägg som passar ihop med "Jag som människa".

          Motsvarar filen Hälsa 1-2 i Widgit Online
          och SymWriter 2:

          Din hälsa
          Ångest
          Den viktiga maten

          Motsvarar filen Hälsa 3-5 i Widgit Online och SymWriter 2

          Matens väg genom kroppen
          Sömn och motion

          Motsvarar filen Hälsa 6-7 i Widgit Online och SymWriter 2

          Hygien
          Immunsystemet
          • View only 'Topic 10'

           Optima Telma (Borgå och Helsingfors)

           Folkhälsans Datatek har via projekt samarbetat med Optima Telma i Borgå och i Helsingfors. En del av uppläggen här är ett resultat av det samarbetet, andra upplägg har helt tagits fram på Optima.           Utvärdering; nu

           Ett exempel på ett upplägg med vilket det går att snabbt säga ut centrala saker medan man jobbar.

           Utvärdering, idag

           I samband med att man gör en dagbok eller summering av vad man gjort under dagen, är det ett bra tillägg att få in utvärdering.

           Utvärdering, uppgift

           Med detta upplägg går det att utvärdera en specifik uppgift. Upplägget har olika delmoment, aspekter att ta ställning till. Var något störande? Hurdan var min prestation? Vilken är min åsikt om uppgiften? I samma upplägg kan läraren eller assistenten också göra en utvärdering.

           Utbildningsgrunderna lyfter fram vikten av utvärdering genom hela studieprocessen.
           Widgit go ger ett arbetsredskap där studerande är aktiva i den dagliga utvärderingen av:
           - pågående arbete
           - arbetsuppgifter
           - studiedagen
           Dokumenten kan både sparas och printas ut för dokumentering och uppföljning av studieprestationer.

           Julkalender med svenska uttryck! (2018)

           Vad betyder det när vi säger; Hen står på god fot med mig...
           Och vad menar man med att hen aldrig lyfter ett finger...

           Bakom varje lucka gömmer sig ett svenskt uttryck. (Bilderna är ur kalendern 2017)

           Julkalender med svenska uttryck! (2017)

           Vad betyder det när vi säger; Hen har gröna fingrar? eller Det kliar i fingrarna!
           Och vad menar man med att någon tappar hakan?!

           Bakom varje lucka gömmer sig ett svenskt uttryck.

           Ordspråken finns även i två serier på 12 ordspråk, dvs som upplägg som kan användas året om och separat.

           Ordspråk 1 (ur adventskalendern  2017)
           Ordspråk 2 (ur adventskalendern  2017)
           Ordspråk 3 (ur adventskalendern  2018)
           Ordspråk 4 (ur adventskalendern  2018)           Norovirus

           Upplägget handlar om grundkunskaper i livsmedelshygien. Studerande lär sig hur maten skall hanteras tryggt.Upplägget kan även användas som komplement till träning för de som övar till hygienpasstenten.
           Upplägget innehåller påståenden, inte frågor.

           Runebergsmuffins

           Upplägget är delat i tre delar. Först räknas ingredienserna upp, sedan vilka redskap som behövs och till sist följer instruktionsdelen.           • View only 'Topic 11'

            Zacharias Topeliusskolan, Helsingfors

            Följande upplägg har Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors delat med sig av. De är exempel på upplägg som kan användas som kognitivt och kommunikativt stöd.

            Medeltiden

            Läs och lär och prata om medeltiden med hjälp av upplägget Medeltiden.

            Ungdom

            Upplägget tar upp ungdomsåren och förändringar i kroppen under de åren.
            Förutom kroppsdelar behandlar upplägget även integritet samt puberteten med dess förändringar och känslosvall.
            Även onani och samlag tangeras.
            Precis som med andra upplägg som delas så kan det finnas behov att anpassa upplägget innan det tas i bruk.
            I detta upplägg finns t.ex. under "Intima områden" frasen "Det är förbjudet att röra andras..." I vissa fall kanske man vill ha tillägget "utan lov" med,
            medan det i andra sammanhang är bättre att hålla det strikt som ett förbud.

            Vatten

            Upplägget "Vatten" kan fungera som ett diskussionsunderlag om vatten.
            Var finns det vatten?
            Vilka egenskaper har vattnet?