Course: Widgit Go SE | moodle

 • General

  Denna modul är senast uppdaterad: 16.10.2023


  Materialet i denna modul är gjort med appen Widgit Go SE. I appen ingår widgitsymbolerna. Har du tillgång till appen kan du ladda ner uppläggen och anpassa dem enligt behov.

  Språk och samspel får understöd av Veikkaus och gör ingen vinst på materialet och det får fritt användas och anpassas enligt behov.

  SENASTE NYTT:

  I sektionen Lärum och Folkhälsan / Solklart finns nya upplägg.

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi


  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.
 • Open all

  Close all

 • Här finns några instruktionsfilmer kring appen Widgit Go och delning/säkerhetskopiering av upplägg. Observera att filmerna är i sådant format att de inte fungerar i Internet Explorer.

   

  Delning av upplägg via Dropbox:

  Så här exporterar du /säkerhetskopierar ett upplägg till Dropbox.

  Så här importerar du ett upplägg från Dropbox.

  Så här sparar du ett upplägg från materialbanken och importerar det till Widgit Go.

  Logga ut från Dropbox och "stänga av" kopplingen mellan Dropbox och Widgit Go.

  Delning av upplägg via OneDrive:

  Så här exporterar du /säkerhetskopierar ett upplägg till OneDrive.

  Kopiera en bild från internet och ersätt en symbol:

  Så här kopierar du en bild från internet och kan byta ut en symbol mot bilden.

  Teman i Widgit Go

  I Widgit Go ingår nu Teman, som är en stor samling färdiga ord/fraser. Teman aktiveras för ett upplägg och kan därefter nås inifrån upplägget vid behov. I dagsläget finns det ca 110 färdiga teman. Du kan också skapa dina egna teman eller anpassa de som följer med appen.

  Den här filmen visar hur jag kan svepa in teman till ett upplägg och hur jag via startsidan kommer åt olika teman.

  Dölja och ta fram celler

  Det går lätt att dölja celler som man för stunden eller tillfälligt vill ha dolda. Senare är det lätt att ta fram dem igen. • Utfärd

  Högholmen

  Blir det aktuellt med en utfärd till Högholmen? Prova gärna detta upplägg, antingen som en förberedelse för besöket eller som "dagbok" under besöket. Fotografera djur och växter du ser. Fyll i något roligt. Det går bra att skicka egna tillägg till Datateket. dela ditt redigerade upplägg så kan valda delar bifogas till detta upplägg. • Vardag

  Väderprat

  En auditiv situationskarta för prat om väder och  kläder. Hela upplägget är på en tavla. • Kommunikationskartor

  Till Kommunikationsstigen och Dagisstigen finns färdiga upplägg gjorda för Widgit Go. De hittas bland materialet som handlar om Kommunikationsstigen.


  Kommunikationspass

  Kommunikationspass, tomt

  Kommunikationspedagog Jessica Eriksson, Sundstagymnasiet i Karlstad har skapat ett kommunikationspass.

  För att läsa mera om kommunikationspasset klicka här.


  Känslor

  Detta är en känslokarta eller känslokompass. Upplägget är skapat på datateket, inspirerat av kommunikationspasset som är gjort av Jessica Eriksson. Känslokartan kan användas för att träna att diskutera kring känslor och reflektera över vilka händelser som väcker vilka känslor. Likaså kan man fylla på innehåll för att träna känslor. Exempelvis: ”jag blir sårad när någon säger fult”. Eller "Jag blir glad när jag får vara med andra”, ”jag blir glad när jag får sjunga”.
  Som känslokompass kan upplägget också användas för att specifikt bygga in hur någon brukare reagerar på det som sker i omgivningen och då kan en del schismer och missförstånd undvikas.
  Upplägget finns som InPrint-fil
  här.


 • Klockan

  Klockan (hela timmar)

  Klockan (halva timmar)

  Klockan (kvart före)

  Klockan (kvart över)

  Klockan (hela timmar, digitalform)

  Klockan (halva timmar, digitalform)

  Klockan (kvart före, digitalform)

  Klockan (kvart över, digitalform)

  Öva klockan med hjälp av dessa upplägg. Klockan uppe säger en tid och det gäller att hitta rätt klocka bland de tre alternativen.


  Kommunikationskartor för lekar

  Kungen befaller

  Ett upplägg med vilket det går att leka leken Kungen befaller. Vid behov byter man ut befallningar så att exempelvis aktuella aktiviteter ingår. • Finlandspresidenter

  Finlands jubileumsår till ära presenteras här ett upplägg om våra presidenter. I upplägget ingår en kort historisk blick på hur Finland blev en republik. Det ingår även en kort redovisning över hur presidentval har genomförts i olika tider.


  Flaggdagar i Finland

  Har det hänt att du funderat på varför flaggan är uppe? I upplägget "Flaggdagar i Finland" går det att läsa om Finlands flagga, flaggningsregler samt om våra officiella och vedertagna flaggdagar. Även flaggdagarna på Åland är medräknade.
  I den senast uppdaterade versionen har nya symboler använts. Likaså är barnkonventionsdagen nu med eftersom den år 2018 hör till våra flaggdagar.

   


  Yrken

  Vad gör en servitör? I upplägget ”Yrken” går det att på en lätt nivå  bekanta sig med olika yrken. 14 yrken ingår i upplägget.

  Yrkena är; frisör, kock, städare, brevbärare, polis, butiksbiträde, brandman, läkare, lärare, pilot, präst, servitör, rektor och tandläkare.

  Yrken, demo.


 •   

  Corona

  Coronatest

  Coronaviruset är ingenting nytt och det finns ju en hel del material kring det redan. Nu presenterar även Folkhälsan ett upplägg kring Coronaviruset. Upplägget hittas i Sektionen Sociala berättelser. I upplägget listas de vanligaste symptomen samt hur vi kan agera för att minska spridningen av viruset. Nu finns även ett upplägg om Coronatest.


  Jag har ett sår

  Jag har feber

  Jag har snuva

  Tvätta händerna

  En och annan av oss drabbas av snuva eller feber. Det är också lätt hänt att man får ett sår. Likaså kan det vara aktuellt att tvätta händerna. Uppläggen består av en tavla som med symboler och text tar upp hur det är rätt att agera då näsan rinner, man har feber, har fått ett sår eller skall tvätta sina händer. Dessa upplägg är de första i serien "Sociala berättelser". Vi hoppas kunna presentera fler inom kort. • I den här sektionen finns olika upplägg med vilka man kan träna kommunikation samt språklära.

  Kategorisera  

  Vilken är en frukt?

  Vilken är en frukt? b

  Övningarna innehåller frukterna: apelsin, banan, kiwi, mango, melon, päron och äpple. I ”Vilken är en frukt?” gäller det att hitta frukten mellan två alternativ. I ”Vilken är en frukt? b” finns tre alternativ av vilka ett är rätt.

  Vilken är en grönsak?

  Vilken är en grönsak? B

  Övningarna innehåller grönsakerna: blomkål, bönor, broccoli, purjolök, sallad, spenat och ärter. I ”Vilken är en grönsak?” gäller det att hitta grönsaken mellan två alternativ. I ”Vilken är en frukt? b” finns tre alternativ av vilka ett är rätt.

  Grönsak eller frukt?

  Grönsak eller frukt? b

  Övningarna innehåller samma grönsaker och frukter som i de tidigare övningarna, men nu gäller det att turvis välja grönsak och frukt. i övning b finns igen tre alternativ.

  Kombinera ord

  Kombinera ord

  Kombinera ord, demo.

  Kombinera innehåller följande ordpar; ägg-höna, gaffel-kniv, hår-kam, bil-trafikljus, hammare-spik, dörr-nyckel, hink-spade, sko-fot, tandborste-tänder, fjäril-larv, regn-paraply, sopborste-sopskyffel, hand-vante och kastrull-spis.

  Meningsbyggnad

  Meningsbyggnad, 2 ord modell A

  Meningsbyggnad, 2 ord modell B

  Meningsbyggnad, 3 ord modell A

  Meningsbyggnad, 4 ord modell A

  Meningsbyggnad, 4 ord modell B

  Med dessa upplägg går det att öva meningsbyggnad. Det är frågan om meningsbyggnad med 2-, 3- och 4-ord.

  Uppläggen finns i två versioner. I modell B är orden ordnade ordklassvis så att i 3- och 4-ordsmeningarna är det en ordklass per tavla.

  I uppläggen går det lätt att variera övningen genom att blanda orden.

  Detta övar både användningen av Widgit Go , men ger även en träning i meningsbyggnad.


  3-ords meningar

  Lyssna och skriv

  Prepositioner

  Frågetecknet (de gråa cellerna) läser ut en mening och med symbolerna gäller det att bygga samma mening.

  Tokiga frågor

  Tokiga frågor 2

  Tokiga meningar

  Tokiga meningar 2

  Dessa upplägg är gjorda på Folkhälsan i samarbete med talterapeut Kati Joronen på Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer. Upplägget är gjort som ett komplement till ett bildmaterial. Övningen går ut på att välja

  ett blått, ett rött och ett gult kort. Korten bildar en mening som ofta är något tokig. Kring den tokiga meningen går det sedan att diskutera.

  I Widgit Go går övningen till så att man först väljer en blå, en röd och en gul ruta. Vid tryck läses ett ord upp. På nästa sida finns orden som bilder och det gäller att bygga upp rätt mening, så att man sedan kan diskutera vad meningen betyder, hur den är tokig och hur den egentligen kunde vara.

  I "Tokiga meningar 2" är det fem rader med ord och bilder på varje sida. Orden är i stort samma som i "Tokiga meningar"

  I "Tokiga frågor" och "Tokiga frågor2" har orden bytt plats. Fortfarande så att man först bygger en tokig fråga med endast uppläsning, sedan gäller det att minnas frågan och bygga den med symboler.

  Övningarna finns även som In Print-filer.

  Motsatsord

  Avsluta meningen

  Avsluta meningen består av meningar med ett givet svar. Även om meningarna har ett givet svar finns det olika sätt att svara på frågorna. Då kan materialet användas som diskussionsunderlag till språkträning kring meningar och ordens betydelse.

  Avsluta meningen, demo. 

  Motsatsord 1

  Motsatsord 2

  Motsatsord 3

  Motsatsord 4

  Motsatsord 5

  Motsatsord 1 är 14 sidor och innehåller motsatserna; tråkig-rolig, sjuk-frisk, liten-stor, äcklig-god, ledsen-glad och bra-dålig.

  Motsatsord 2 är 14 sidor och innehåller motsatserna; fattig-rik, hungrig-mätt, ren-smutsig, trött-pigg, tjock-smal, låg-hög och svår-enkel.

  Motsatsord 3 är 14 sidor och innehåller motsatserna; vit-svart, vid-trång, hård-mjuk, djup-grund, kall-varm, full-tom och bakom-framför

  Motsatsord 4 är 14 sidor och innehåller motsatserna; gråta-skratta, på-under, öppen-stängd, lit-mycket, utanför-innanför, lätt-tung och långsam-snabb

  Motsatsord 5 är 14 sidor och innehåller motsatserna; uppe-nere, rak-krokig, först-sist, börja-sluta, före-efter, sälja-köpa och ge-ta.

  Ordpar

  Ordpar

  "Ordpar" går ut på att välja vilka ord som passar ihop. Ordparen är; hus-tält, stekpanna-kastrull, ambulans-skåpbil, pingvin-kråka, lingon-blåbär, tiger-lejon, cykel-moped, mask-larv, fåtölj-stol, te-kaffe, peppar-salt och spagetti-makaroner.

  Ordpar 2 

  Ordpar 2 innehåller 12 sidor och går ut på att välja vilka ord som passar ihop. Ordparen är; bok-tidning, mugg-glas, TV-dator, golv-tak, ko-häst, skjorta-tröja, glasögon-kikare, simbassäng-badkar, hammare-såg, kniv-gaffel, mus-råtta och lampa-stearinljus.

  Då man väljer rätt svar finns det färdigt inbyggt två alternativ. Det förhandsvalda säger t.ex. att ”En bok och en tidning kam man läsa.” Vill jag istället välja alternativet ”Bok och tidning är innehållskusiner” måste jag aktivera alternativet för annan text.

  Så här fungerar upplägget.

  Sagor och språklekar

  De tre bockarna Bruse

  Berätta/ läs sagan om De tre bockarna Bruse. Det finns tre alternativ att välja mellan. Jag kan antingen från början till slut fundera utgående från det jag minns att på riktigt hände i sagan. Men vill jag, så kan jag även skoja till det.

  Väljer jag att ”De tre bockarna Bruse ville gå till ängen för att titta på TV.” går det ju att fundera på vilket tv program det kunde vara. Jag kan låta fantasin skena iväg och sedan vid lämpligt läge återknytas till sagan genom det ”rätta” alternativet. 

  Rimövning

  Ett upplägg med vilket man kan öva på lätta rim. I detta skede innehåller upplägget åtta undertavlor. Den ursprungliga idén till upplägget är obekant. Sannolikt är detta något som härstammar från projektet PRAGMA. (Läs mera under Sagan om Rödluvan och vargen.).

  Sagan om Rödluvan och vargen

  Berätta / läs sagan om Rödluvan och vargen. Det går att välja fel alternativ för att få mera att diskutera ikring eller för att uppmuntra till skoj.

  Pappersversionen finns inom kort som InPrint-fil. Sagan, i denna form, skapades i ett projekt på DART, PRAGMA, http://www.dart-gbg.org/fou/genomford_fou/pragma.

  Under Tips & Material på DARTS hemsida (http://www.dart-gbg.org/) finns mera material som gjordes i samband med projektet

  Sammansatta ord

  Sammansatta ord 1

  Sammansatta ord 2

  Sammansatta ord 1 innehåller orden; tandläkare, bokhylla, fågelbo, snögubbe, ylletröja, busschaufför, polisbil, ringklocka, brandman, spelkort, ostsmörgås, gräsmatta, sjukskötare och köttbullar.

  Sammansatta ord 2 innehåller orden; segelfartyg, solstrålar, hundvalp, gummistövlar, tandborste, makaronilåda, skidbacke, nyckelpiga, glasspinne och toalettpapper.

  Sammansatta ord, yrken

  Sammansatta ord, yrken är ett upplägg som innehåller följande yrken; bokbindare, bilmekaniker, skomakare, nyhetsuppläsare, skidinstruktör, lokförare, fönstertvätare och forvårdare.
  Eftersom det även går att kombinera exempelvis "bil" och "förare" så visas de "rätta2 kombinationerna på den första tavlan.

  Sammansatt ord, demo.

  Språklig medvetenhet

  Meningsrim

  Materialet bygger på språkleken Meningsrim som hittas i Folkhälsans förnyade lekdatabas (folkhalsan.fi/lek). Det finns tre alternativ för hur en mening kunde sluta, ett alternativ rimmar.

  Meningsrim, demo.

  Ord som rimmar

  Det gäller att välja vilket ord som rimmar med det givna ordet. Övningen innehåller följande ord:

  Lok-bok, vit-bit, katt-hatt, sol-stol, gran-kran, hand-sand, röd-bröd, ko-bo, mat-fat, låda-båda, kanna-panna, sil-bil, tåg-såg och hus-mus.

  Ord som rimmar, 2

  Det gäller att välja vilket ord som rimmar med det givna ordet. Övningen innehåller följande ord:

  Ris-gris, sill-dill, lök-kök, lax-sax, soppa-loppa, fyra-myra, bur-ur, docka-socka, land-tand, troll-boll, nål-hål, råtta-åtta, sko-ro och dal-hal.

  Ord som rimmar, 3

  Det gäller att välja vilket ord som rimmar med det givna ordet. Övningen innehåller följande ord:

  Säl-häl, krokodil-pil, cykel-nyckel, väst-häst, tår-får, kravatt-skatt, sten, ben, tomat-lat, elefant-diamant, rund-hund, gunga-sjunga, ägg-skägg, rötter-nötter och rik-spik.

  Ord som rimmar, 4

  Det gäller att välja vilket ord som rimmar med det givna ordet. Övningen innehåller följande ord:

  Mönster-fönster, raket-staket, jord-bord, skål-tvål, platt-katt, bred-sked, hörn-björn, baka-haka, flagga-vagga, vas-glas, sticka-dricka, gubbe-stubbe, ropa-skopa och diska-viska


  Synonymer

  Synonymer

  "Synonymer" är en övning i vilken det gäller att hitta olika symboler för samma ord. Övningen tar upp följande ord; fågel, hund, katt, fisk, buss, tåg, bil, bröd, saft, vatten, mat, hjälpa, läsa, skriva, räkna, byxor, skor, jacka, smycken och byxor. • Högtider och specialdagar

  Vi presenterar samtalskartor för olika högtider och specialdagar

  Midsommar, a

  Midsommar, b

  Frågor om midsommaren

  Kräftskiva

  Villaavslutning / venezianskafton

  Halloween

  Advent

  Födelsedag  Kalender 2024

  Kalender, januari
  Kalender, februari
  Kalender, mars
  Kalender, april
  Kalender, maj
  Kalender, juni
  Kalender, juli
  Kalender, augusti
  Kalender, september
  Kalender, oktober
  Kalender, november
  Kalender, december

  Uppläggen innehåller förutom datum och dag även namnsdagarna (ur den Finlandssvenska kalendern), flaggdagarna samt, några udda temadagar.


   

  Temadagar

  Fredrika Runeberg

  I upplägget om Fredrika Runeberg framkommer det bl.a. att Fredrika Runeberg var vår första kvinnliga tidningsredaktör som kunde svenska, tyska, franska och engelska. Hon gjorde också viktiga insatser för samhället och strävade till att höja kvinnornas bildningsnivå. Hennes arbete har ofta fallit i Johan Ludvig Runebergs skugga.

  20.11 Barnkonventionsdagen

  I år har det gått 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. I år har det gått 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs.

  I materialet står det kort om de viktigaste artiklarna.

  Året

  Fester och högtider

  Detta upplägg är skapat i samarbete med lärare och assistenter i Seminarieskolan i Ekenäs. Tanken är att dels åskådliggöra årets händelser men även kunna använda tavlorna som diskussionsunderlag. En variant till denna kalender är indelad i månader. I upplägget finns vissa, för Finland, specifika fester.

  Årets fester

  Årets fester är varianten på Fester och högtider. Här är händelserna fördelade per månad. Denna kan med fördel användas även för att markera mer personliga händelser och exempelvis göra ingående reseplaneringar. Tanken är att öka användarens delaktighet genom att kommande händelser finns uppräknade. I användningen kan man exempelvis ändra färgen på den aktuella månaden så att det blir lättare att orientera sig i tidsperspektivet. • Folkhälsan har via projekt samarbetat med Optima Telma i Borgå och i Helsingfors. En del av uppläggen här är ett resultat av det samarbetet, andra upplägg har helt tagits fram på Optima.

  Diskussionskartor

  Utvärdering, idag

  I samband med att man gör en dagbok eller summering av vad man gjort under dagen, är det ett bra tillägg att få in utvärdering.


  Utvärdering; nu

  Ett exempel på ett upplägg med vilket det går att snabbt säga ut centrala saker medan man jobbar.


  Utvärdering, uppgift

  Med detta upplägg går det att utvärdera en specifik uppgift. Upplägget har olika delmoment, aspekter att ta ställning till. Var något störande? Hurdan var min prestation? Vilken är min åsikt om uppgiften? I samma upplägg kan läraren eller assistenten också göra en utvärdering.

  Utbildningsgrunderna lyfter fram vikten av utvärdering genom hela studieprocessen.
  Widgit go ger ett arbetsredskap där studerande är aktiva i den dagliga utvärderingen av:
  - pågående arbete
  - arbetsuppgifter
  - studiedagen
  Dokumenten kan både sparas och printas ut för dokumentering och uppföljning av studieprestationer.


  Hushåll

  Runebergsmuffins

  Upplägget är delat i tre delar. Först räknas ingredienserna upp, sedan vilka redskap som behövs och till sist följer instruktionsdelen.


  Hälsa

  Norovirus

  Upplägget handlar om grundkunskaper i livsmedelshygien. Studerande lär sig hur maten skall hanteras tryggt. Upplägget kan även användas som komplement till träning för de som övar till hygienpasstenten.
  Upplägget innehåller påståenden, inte frågor.


  Ordspråk

  Julkalender med svenska uttryck! (2017)

  Vad betyder det när vi säger; Hen har gröna fingrar? eller Det kliar i fingrarna! Och vad menar man med att någon tappar hakan?!

  Bakom varje lucka gömmer sig ett svenskt uttryck.

  Julkalender med svenska uttryck! (2018)

  Vad betyder det när vi säger; Hen står på god fot med mig... Och vad menar man med att hen aldrig lyfter ett finger...

  Bakom varje lucka gömmer sig ett svenskt uttryck.

  Ordspråken finns även i två serier på 12 ordspråk, dvs som upplägg som kan användas året om och separat.


  Ordspråk 1 (ur adventskalendern 2017)

  Ordspråk 2 (ur adventskalendern 2017)

  Ordspråk 3 (ur adventskalendern  2018)

  Ordspråk 4 (ur adventskalendern  2018)


 • Följande upplägg har Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors delat med sig av. De är exempel på upplägg som kan användas som kognitivt och kommunikativt stöd.

  Medeltiden

  Läs och lär och prata om medeltiden med hjälp av upplägget Medeltiden.


  Ungdom

  Upplägget tar upp ungdomsåren och förändringar i kroppen under de åren.
  Förutom kroppsdelar behandlar upplägget även integritet samt puberteten med dess förändringar och känslosvall.
  Även onani och samlag tangeras.
  Precis som med andra upplägg som delas så kan det finnas behov att anpassa upplägget innan det tas i bruk.

  I detta upplägg finns t.ex. under "Intima områden" frasen "Det är förbjudet att röra andras..." I vissa fall kanske man vill ha tillägget "utan lov" med,
  medan det i andra sammanhang är bättre att hålla det strikt som ett förbud.

  Vatten

  Upplägget "Vatten" kan fungera som ett diskussionsunderlag om vatten.
  Var finns det vatten?
  Vilka egenskaper har vattnet? • Läromedlet Solklart följer den nya läroplanen och är en uppdatering av den äldre versionen av Solklart. Läromedlet är planerat för elever inom specialundervisningen och kan användas flexibelt i årskurserna 3-6.

  Läromedlet är ett grundmaterial i lättläst form och innehåller två läsnivåer med uppgifter.

  De olika temahelheterna hittar du på Lärums hemsida, www.larum.fi.

  Till några delar finns material med symbolstöd. Detta material har tagits fram i ett samarbete mellan Folkhälsan och Lärum.

  Texten är av Maria Sjöblom och Johanna Pipping-Arrakoski medan Carina Frondén fungerat som redaktör.

  Texten med symbolstöd har samma namn som kapitlen skilt. Korta kapitel har slagits ihop, vilket framkommer i filnamnet.

  Beslutet om vilka delar som skall symbol-sättas görs av Lärum.

  Delar av materialet finns även som upplägg till Widgit Go. Denna del uppdateras.

  Hälsa:
  Din hälsa
  Ångest
  Hygien
  När du blir sjuk
  Sömn och motion
  Matens väg genom kroppen
  Den viktiga maten

  Naturen:
  Naturen
  Att samla växter och Artkunskap
  Allemansrätten
  Växtens delar och frön

  Människans livscykel:

  Förökning
  Puberteten
  Människans förökning
  Människans livscykel
  Fostrets utveckling
  Könsorgan