• Allmänt

  Sidan senast uppdaterad 16.1.2023

  Senaste nytt: Illustrationen "Vilken känsla?". Materialet hittas i sektionen "Bildsnack".
  Tidigare nytt: Startstigen och kommunikationskartor till Babblarna

  Stigarna

  I denna modul har vi samlat allt material som hör till Start-, Dagis- och Kommunikationsstigen.

  Dagis- och Kommunikationsstigarna kräver licens för programmet InPrint 3 eller ett Widgit Online abonnemang för att filerna skall kunna öppnas. Kommunikationsstigen finns även som tvåspråkig variant (svenska/finska) i Widgit Online. För att kunna ladda ner den versionen krävs det att man till sitt Widgit Online abonnemang har tillgång till tillägget Två språk. Dagisstigen och Pärm 4 finns dessutom som upplägg till appen Widgit Go SE.

  Via Lärums webbshop går det att beställa en A5 pärm + 30 plastfickor, ett startset för att skapa en egen kommunikationspärm åt sig

  Instruktionsfilmen nedan visar hur du från denna materialsida laddar upp ett dokument till ditt Widgit Online konto eller laddar ner och öppnar filer om du använder dig av programmet InPrint 3. (Filmen är inspelad då denna modul såg annorlunda ut, men principen är densamma.)

  Startstigen

  Vi kan nu presentera ett nytt tillskott till Kommunikationsstigen, nämligen Startstigen. Startstigen består av ett häfte och en solfjäder. I häftet finns symboler för vardagsteman så som känslor, platser och fordon, aktiviteter, kläder och mat. Solfjädern innehåller ord som kan behövas då man rör sig på allmänna platser.   

  Symbolbruket är med på ett hörn och materialet kommer att finnas i pdf.format.

  Startstigen, häfte
  Startstigen, solfjäder

  Kommunikationsstigen, tillägg

  I samarbete med Hatten Education och Symbolbruket kan vi nu presentera kommunikationskartor till fem böcker om Babblarna. Kartorna är uppbyggda så att de med lätthet smälter in i Kommunikationsstigen. Kartorna finns både som redigerbara filer men även i pdf-format.

  Widgit Online

  InPrint 3

  Widgit Go

  Pdf

  Dadda hälsar på

  Dadda hälsar på

  Dadda hälsar på

  Dadda hälsar på

  I Babblarnas hus

  I Babblarnas hus

  I Babblarnas hus

  I Babblarnas hus

  I Bobbos väska

  I Bobbos väska

  I Bobbos väska

  I Bobbos väska

  Kalas hos Babblarna

  Kalas hos Babblarna

  Kalas hos Babblarna

  Kalas hos Babblarna

  Var är Babbas saker

  Var är Babbas saker

  Var är Babbas saker

  Var är Babbas saker

   


  Kommunikationsstigen, ladda ner filer / demonstrationsvideo

  Bildsnack-berätta om bilden

  I sektionen "Bildsnack-berätta om bilden" finns nu fem illustrationer med tillhörande kommunikationskartor. Fler illustrationer och kartor är på kommande.

  Fakta om Kommunikationsstigen

  I sektionen Fakta om Kommunikationsstigen står det mera om hur Kommunikationsstigen är uppbyggd samt mera allmänt om kommunikationspärmar.


  Kommentarer och respons kan skickas till visuellt @ folkhalsan.fi

   Här kan du bekanta dig med vårt övriga material.

  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.


 • Startstigen

  Följebrev till Startstigen 

   

  Materialet Startstigen är ett visuellt stöd för den tidiga kommunikationen. Genom att använda symboler (= bilder) kan man öka förståelsen och ge barnet möjlighet att stärka sin uttrycksförmåga. Barnet får trygghet samt möjlighet att uttrycka sig genom symbolerna. Det kan också minska på utbrott och göra förflyttningar lättare. Både vuxna och barn har glädje av att använda symbolerna.  

  Syftet med Startstigen är att få pröva på symbolstöd i ett så tidigt skede som möjligt. Startstigen består av ett häfte och en solfjäder. I häftet finns symboler för vardagsteman så som känslor, platser och fordon, aktiviteter, kläder och mat. Solfjädern innehåller ord som kan behövas då man rör sig på allmänna platser.  

  För att stöda och stärka kommunikationen finns det många olika typer av visuellt stöd t.ex. samtalskarta, veckoschema och kommunikationspärm. Efter Startstigen finns det t.ex. en möjlighet att övergå till Kommunikationsstigens pärmar, vilka är mer heltäckande och går att anpassa enligt behov.  

  För att ta i bruk symbolstödet kan du som vuxen pekprata. Det betyder att du pekar på symbolen samtidigt som du säger någonting, t.ex. läsa när du ska läsa en bok. När barnet många gånger har sett hur du som vuxen pekpratar, inspireras barnet att även själv peka på symbolerna.  

  Mera information om visuellt stöd och kommunikationsstigens pärmar kan ni få via rådgivningen, er talterapeut, personalen inom småbarnspedagogiken eller genom att vara i direkt kontakt till Folkhälsans sakkunniga, visuellt@folkhalsan.fi.

  Här kan du ladda ner Startstigen:

  Startstigen, häfte

  Startstigen, solfjäder


  • Dagisstigen

   Dagisstigen

   Språk och samspel har utarbetat en version av Kommunikationsstigen, som kan fungera som en allmän kommunikationspärm på daghemmet. Vi vet att användning av stödtecken utvecklar språket och kan hjälpa många barn att komma vidare med talet. På samma sätt kan symboler användas. En allmän kommunikationspärm ger flera barn möjlighet att vid behov få stöd för sin kommunikation.

   Att bli introducerad till symbolstöd och kommunikation med symboler på daghemmet kan även visa på att något av barnen i själva verket kunde ha stor nytta av en egen pärm.

   Med denna pärm vill vi sänka tröskeln för användning av symboler som stöd för kommunikationen. Blad ur Dagisstigen kan användas i en pärm eller som situationskartor.

   I Dagisstigen har vi följt samma upplägg som i Kommunikationsstigen. Det betyder att orden väldigt långt är placerade i samma ordning i båda versionerna. Även om ett barn använder en redigerad version av Kommunikationsstigen, kommer Dagisstigen att se mycket liknande ut.


   Dagisstigen
   Widgit OnlineWidgit Online, 2 språkInPrint 3
   Hela pärmenHela pärmenHela pärmen
   PersonerPersonerPersoner
   KänslorKänslorKänslor
   PlatserPlatserPlatser
   FordonFordonFordon
   VardagsaktiviteterVardagsaktiviteterVardagsaktiviteter
   Mat (3 sidor)Mat (3 sidor)Mat (3 sidor)
   Kläder, inneKläder, inneKläder, inne
   Kläder, uteKläder, uteKläder, ute
   Lek, uteLek, uteLek, ute
   Lek, inneLek, inneLek, inne
   Pyssel, färg och form (2 sidor)Pyssel, färg och form (2 sidor)Pyssel, färg och form (2 sidor)
   Kroppen (2 sidor)Kroppen (2 sidor)Kroppen (2 sidor)
   HemmaHemmaHemma
   VäderVäderVäder
   TidTidTid
    Året  Året  Året 
         
    Tillägg     
    Adventstiden    Adventstiden 
    Glasskiosken    Glasskiosken 
    Julmat (2 sidor)    Julmat (2 sidor) 
    Leka med Babblarna    Leka med Babblarna 
    Sommaraktiviteter    Sommaraktiviteter 
    Vinteraktiviteter    Vinteraktiviteter 
    © Moomin Characters™    © Moomin Characters™ 
    Hur gick det sen?    Hur gick det sen? 
    Vem ska trösta Knyttet?    Vem ska trösta Knyttet? 
         
    I samarbete med
   Hatten Education och
   Symbolbruket
        
   Kartor till 5 böcker med Babblarna      
   Dadda hälsar på   Dadda hälsar på 
   I Babblarnas hus   I Babblarnas hus 
   I Bobbos väska   I Bobbos väska 
   Kalas hos Babblarna   Kalas hos Babblarna 
   Var är Babbas saker   Var är Babbas saker 

   Dagisstigen i Widgit Go SE


   Dagisstigen

   Dagisstigen, med tillägg

   • Kommunikationsstigen

    Här hittar du allt material som hör till Kommunikationsstigen.    Instruktionsfilmen visar hur du från denna materialsida laddar upp ett dokument till ditt Widgit Online konto eller laddar ner och öppnar filer om du använder dig av programmet InPrint 3.

    Kommunikationsstigen, ladda ner filer / demonstrationsvideo

    Kommunikationsstigen / Widgit Online
    Pärm 1, 6 x 3Pärm 2, 6 x 4Pärm 3, 8 x 4Pärm 4, 8 x 5
    Alla kategorierAlla kategorierAlla kategorierAlla kategorier
    Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)
    KänslorKänslorKänslorKänslor
    PlatserPlatserPlatserPlatser
    FordonFordonFordonFordon
    VardagsaktiviteterVardagsaktiviteterVardagsaktiviteterVardagsaktiviteter
    Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)
    Kläder, inne  Kläder, inne  Kläder, inne  Kläder, inne
    Kläder, ute   Kläder, ute   Kläder, ute   Kläder, ute 
    Kroppen  Kroppen (2 sidor)  Kroppen (2 sidor)  Kroppen (2 sidor)
    Sysselsättning  Sysselsättning  Sysselsättning  Sysselsättning
    Pyssel och färger (2 sidor)  Pyssel och färger (2 sidor)  Pyssel, färg och form (2 sidor)  Pyssel, färg och form (2 sidor)
    Hemma  Hemma  Hemma  Hemma
    Väder  Väder  Väder  Väder
    Tid  Tid  Tid  Tid
           Året
           
     Tillägg till Pärm 1  Tillägg till Pärm 2  Tillägg till Pärm 3  Tillägg till Pärm 4
           Adventstiden
           Glasskiosken
           Julmat (2 sidor)
     Leka med Babblarna Leka med Babblarna  Leka med Babblarna  Leka med Babblarna
     Sommaraktiviteter Sommaraktiviteter  Sommaraktiviteter  Sommaraktiviteter
     Vem är jag      
     Vinteraktiviteter  Vinteraktiviteter  Vinteraktiviteter  Vinteraktiviteter
           
           © Moomin Characters™
           Hur gick det sen?
           Vem skall trösta Knyttet?

    I samarbete med Hatten Education och Symbolbruket
              Kartor till 5 böcker
    med Babblarna 
                                     Dadda hälsar på
              I Babblarnas hus 
              I Bobbos väska
                                    Kalas hos Babblarna
                                    Var är Babbas saker    Kommunikationsstigen / InPrint 3
    Pärm 1, 6 x 3Pärm 2, 6 x 4Pärm 3, 8 x 4Pärm 4, 8 x 5
    Alla kategorierAlla kategorierAlla kategorierAlla kategorier
    Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)
    KänslorKänslorKänslorKänslor
    PlatserPlatserPlatserPlatser
    FordonFordonFordonFordon
    VardagsaktiviteterVardagsaktiviteterVardagsaktiviteterVardagsaktiviteter
    Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)
    Kläder, inne  Kläder, inne  Kläder, inne  Kläder, inne
    Kläder, ute   Kläder, ute   Kläder, ute   Kläder, ute 
    Kroppen  Kroppen (2 sidor)  Kroppen (2 sidor)  Kroppen (2 sidor)
    Sysselsättning  Sysselsättning  Sysselsättning  Sysselsättning
    Pyssel och färger (2 sidor)  Pyssel och färger (2 sidor)  Pyssel, färg och form (2 sidor)  Pyssel, färg och form (2 sidor)
    Hemma  Hemma  Hemma  Hemma
    Väder  Väder  Väder  Väder
    Tid  Tid  Tid  Tid
           Året
           
     Tillägg till Pärm 1  Tillägg till Pärm 2  Tillägg till Pärm 3  Tillägg till Pärm 4
           Adventstiden
           Glasskiosken
           Julmat (2 sidor)
     Leka med Babblarna Leka med Babblarna  Leka med Babblarna  Leka med Babblarna
     Sommaraktiviteter Sommaraktiviteter  Sommaraktiviteter  Sommaraktiviteter
     Vem är jag      
     Vinteraktiviteter  Vinteraktiviteter  Vinteraktiviteter  Vinteraktiviteter
           
           © Moomin Characters™
           Hur gick det sen?
      
        Vem skall trösta Knyttet?

    I samarbete med Hatten Education och Symbolbruket
             Kartor till 5 böcker
    med Babblarna 
                          Dadda hälsar på 
             I Babblarnas hus 
             I Bobbos väska
                         Kalas hos Babblarna
                         Var är Babbas saker    Kommunikationsstigen / Widgit Online, två språk (svenska-finska)
    Pärm 1, 6 x 3Pärm 2, 6 x 4Pärm 3, 8 x 4Pärm 4, 8 x 5
    Alla kategorierAlla kategorierAlla kategorierAlla kategorier
    Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)Personer (2 sidor)
    KänslorKänslorKänslorKänslor
    PlatserPlatserPlatserPlatser
    FordonFordonFordonFordon
    VardagsaktiviteterVardagsaktiviteterVardagsaktiviteterVardagsaktiviteter
    Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)Mat (2 sidor)
    Kläder, inne  Kläder, inne  Kläder, inne  Kläder, inne
    Kläder, ute   Kläder, ute   Kläder, ute   Kläder, ute 
    Kroppen  Kroppen (2 sidor)  Kroppen (2 sidor)  Kroppen (2 sidor)
    Sysselsättning  Sysselsättning  Sysselsättning  Sysselsättning
    Pyssel och färger (2 sidor)  Pyssel och färger (2 sidor)  Pyssel, färg och form (2 sidor)  Pyssel, färg och form (2 sidor)
    Hemma  Hemma  Hemma  Hemma
    Väder  Väder  Väder  Väder
    Tid  Tid  Tid  Tid
           Året


    Kommunikationsstigen / Widgit Go SE
    Kommunikationsstigen
    Kommunikationsstigen med tillägg

     Tillägg 
     Adventstiden
     Glasskiosken
     Julmat
     Leka med Babblarna
     Sommaraktiviteter
     Vinteraktiviteter
     © Moomin Characters™
     Hur gick det sen?
     Vem skall trösta Knyttet?

    I samarbete med 

    Hatten Education och 

    Symbolbruket

    Kartor till 5 böcker med Babblarna 

    Dadda hälsar på 

    I Babblarnas hus 

    I Bobbos väska

    Kalas hos Babblarna

    Var är Babbas saker

     


    • Bildsnack - berätta om bilden

     Här nedan finns fem olika händelserika bilder från olika miljöer. Illustrationerna är i pdf-format, så det är fritt fram att printa ut dem. (Illustratör: Terese Bast.)

     Till varje bild finns varierande kommunikationskartor. Kommunikationskartor finns som pdf-filer, och därtill som filer till programmen Widgit Online och InPrint 3 samt som upplägg till kommunikationsappen Widgit Go SE.

     Den första kommunikationskartan är avancerad och har 10 kolumner och 6 rader.

     Notera att den avancerade kartan kan skrivas ut och placeras i Dagisstigen eller Kommunikationsstigen.

     Längre ner på sidan finns materialet till "Vilken känsla?". Även de illustrationerna går det att skriva ut.     Ladda ner bilden här.

     Samtalskartor till bilden - staden
      Widgit Online   InPrint 3   PDF   Widgit Go SE  Tips och idéer
     Samtalskarta 10x6  Samtalskarta 10x6  Samtalskarta 10x6  Samtalskarta 10x6  Tips på meningar
     Trafikord 6x4Trafikord 6x4Trafikord 6x4     Ladda ner bilden här.

     Samtalskartor till bilden – tokiga staden
      Widgit Online      InPrint 3      PDF      Widgit Go SE      Tips och idéer
     Samtalskarta 10x6
     Samtalskarta 10x6
     Samtalskarta 10x6
     Samtalskarta 10x6
     Tips på meningar
     Samtalskarta 8x4     Samtalskarta 8x4     Samtalskarta 8x4            
     Samtalskarta 6x4     Samtalskarta 6x4     Samtalskarta 6x4            
     Ladda ner bilden 
     här.


     Samtalskartor till bilden - bondgården
     Widgit Online InPrint 3 PDF Widgit Go SE Tips och idéer
     Samtalskarta 10x6 Samtalskarta 10x6 Samtalskarta 10x6 Samtalskarta 10x6 Tips på meningar
     Djur 6x4 Djur 6x4 Djur 6x4     Ladda ner bilden här.


     Samtalskartor till bilden – köket
     Widgit Online InPrint 3 PDF Widgit Go SE Tips och idéer
     Samtalskarta 10x6 Samtalskarta 10x6 Samtalskarta 10x6
     Samtalskarta 10x6 Tips på meningar
     Prepositioner 6x4     Prepositioner 6x4     Prepositioner 6x4           

     Ladda ner bilden här.


     Samtalskartor till bilden – daghemmet
     Widgit Online InPrint 3 PDF Widgit Go SE Tips och idéer
     Samtalskarta 10x6 Samtalskarta 10x6 Samtalskarta 10x6
     Samtalskarta 10x6 Tips på meningar
     Substantiv 6x4     Substantiv 6x4     Substantiv 6x4           


     Vilken känsla?

     Här presenterar vi ett nytt material kring känslor. Materialet består av åtta illustrationer samt åtta känslouttryck eller känslokort. Känslokorten finns i två varianter, ett med ljusare och ett med mörkare hudfärg.
     Syftet med materialet är att hitta lekfulla sätt att diskutera känslor. Här finns inget givet rätt svar eftersom situationerna kan upplevas på olika sätt. I Illustrationen är ett ansikte "tomt" så det skall fyllas med ett känslouttryck.

     Skriv ut bilderna, klipp ut känslouttrycken och placera dem på önskat ansikte. Det finns inget absolut rätt svar och tanken är att materialet används som grund för diskussion kring känslor.

     Observera att illustrationerna här nedan fungerar just som illustrationer. Vill du använda detta material skall du ladda ner bilderna till din dator. Dubbelklicka på rubriken så öppnas illustrationen i ett nytt stort fönster och då kommer du åt att spara/skriva ut illustrationen.

     Känslorna, version 1

     Känslorna, version 2

     Barnen leker


     Ge paket     På scenen     Rasta hunden


     Spela kort     Tappa glassen

     Klättra i träd     Vid matbordet
     • Fakta om Kommunikationsstigen

      Introduktion 

      Språk och samspel presenterar en modell för tidigt kommunikationsstöd – kommunikationsstigen. Tanken är att den ska fungera som en introduktion till symbolkommunikation och att den växer i takt med ökade kommunikativa färdigheter.

      Kommunikationsstigen består av fyra pärmar som man fritt kan kombinera och editera enligt brukarens behov och intressen. För att modellen ska leva och användas ser vi det som betydelsefullt att den växer i takt med behovet. Det optimala är att någon i brukarens näromgivning har möjlighet att göra regelbundna uppdateringar.

      Det finns även en dagisvariant av Kommunikationsstigen. Tanken bakom Dagisstigen är att det på dagiset skall finnas en allmän pärm som vem som helst får använda som kommunikationsstöd.

      Via Lärums webbshop går det att beställa en A5 pärm + 30 plastfickor, ett bra startset för att skapa en egen kommunikationsstig åt sig. I processen att få fram denna modell har vi konsulterat talterapeuter och pedagogisk personal.

      Ett speciellt tack vill vi rikta till talterapeut Anna Englund (tidigare på HUS, Tietoteekki nu på Äännekoulu).

      Kommunikationsstigen finns även som tvåspråkig variant (svenska/finska) i Widgit Online.

      Fakta om Kommunikationsstigen

      Kommunikationsstigen är ett exempel på en första kommunikationspärm. Helheten innehåller fyra olika pärmar med olika mycket ord, som du kan använda för att skapa en individuell kommunikationspärm.

      Kommunikationsstigen är skapad för programmen InPrint3 och Widgit Online. För Widgit Online finns dessutom en tvåspråkig version med både finska och svenska. De olika versionerna finns att ladda ner gratis från Folkhälsans materialsida, men kräver att användaren har en licens för antingen InPrint3 eller Widgit Online. På materialsidan finns också de olika nyckelorden som kommunikationsknippen som är lätta att bära med sig. Utöver de ovanstående versionerna som är avsedda att skrivas ut på papper så finns Kommunikationsstigen (Pärm 4) också tillgänglig för kommunikationsappen Widgit Go.

      Ett viktigt mål i utvecklingsarbetet har varit att programvaran som används för redigeringen av pärmen ska vara smidig och lätt att använda, och vi har bedömt att dessa program fyller det kriteriet. Ifall man inte själv vill investera i ett program är det åtminstone möjligt att få InPrint3 till låns via hjälpmedelscentralerna. (Detta förutsätter en kommunikationsutredning.) Samtliga versioner av Kommunikationsstigen använder Widgit-bildbasen (Widgit Literacy Symbols, WLS).

      De fyra olika versionerna av Kommunikationsstigen har alla samma uppbyggnad, men mängden ord varierar från 18 till 40 bilder per uppslag. Så långt det varit möjligt har orden samma placering i takt med att pärmen växer. Du kan själv välja vilken storlek på pärmen som passar dina behov bäst. Tanken med Kommunikationsstigen är att brukaren och brukarens närstående ska ha större möjlighet att själva påverka pärmens innehåll. En av grundidéerna är också att pärmen får växa i takt med att brukaren får mera erfarenhet av kommunikation och ett större ordförråd.

      Kommunikationsstigen innehåller ett jämförelsevis litet ordförråd med ca 100-250 olika symboler beroende på vilken av de olika modellerna man börjar med. I dem finns sedan plats för egna personer och 15-60 egna ord. Naturligtvis kan man också byta ut de färdiga orden till andra ord som passar bättre. Vi utvecklar också som bäst nya kategorier till pärmarna som kommer att göras tillgängliga efter hand, och som man kan ta i bruk om de är relevanta för brukaren. Vi har gjort ett medvetet val att låta Kommunikationsstigen vara en lite mindre helhet, främst för att den ska vara lättanvänd och överskådlig för de som använder den. Istället har vi gjort det lätt att redigera pärmen enligt egna behov efterhand som de uppkommer. Vår åsikt är att det, i alla fall i början, är bättre med en liten pärm där alla sidor är i aktiv användning, än en stor pärm med många främmande ord som lätt blir överväldigande. Sen, när brukaren har lärt sig använda bildstöd, kan man ansöka om att få en mer omfattande pärm via hälsovården. Då kan brukaren efter en utvärdering beviljas ett kommunikationshjälpmedel som en del av den medicinska rehabiliteringen. En större pärm erbjuder större ordförråd och mångsidigare användningsmöjligheter.

      Syftet med kommunikationsstigen är inte att konkurrera med de kommunikationshjälpmedel man kan erhålla via hjälpmedelscentralerna. Tanken är istället att brukaren och brukarens närstående kan öva på och bekanta sig med bildanvändning med hjälp av Kommunikationsstigen, för att sedan ha bättre förutsättningar att vid behov börja använda ett mera avancerat hjälpmedel. Kommunikationsstigen fungerar alltså som ett lättillgängligt och förmånligt första steg mot AKK-användning.

      Information om Kommunikationsstigens struktur

      En kommunikationspärm är en sammanställning symboler som används för bildkommunikation. Pärmarna kan ha olika storlekar beroende på brukarens behov, men de vanligaste storlekarna är A5 och A6. Kommunikationsstigens pärmsidor är avsedda att skrivas ut på A4 storleks papper och sedan antingen användas som sådana eller skäras på mitten och användas i storlek A5.

      I pärmarna använder man sig av olika bakgrundsfärger för att kategorisera de olika orden och underlätta hittandet av dem. Det är inte entydigt bevisat att färgerna skulle ha en så stor roll för brukaren, däremot har det ofta visat sig vara lättare för kommunikationspartnern att hitta symboler med hjälp av färgkodningen. Ett alternativ till bakgrundsfärgen är att man använder en färgad ram runt symbolerna.

      I Norden har man traditionellt använt sig av färgerna som utvecklats för Bliss-språket. Det finns också andra alternativa färgkodningar, t.ex. Fitzgerald-färgerna som är i aktiv användning i andra delar av världen. Vid användning av färger, precis som vid val av symbolstorlek och antalet symboler, bör man i första hand tänka på brukaren och hens behov. Antalet symboler per uppslag, bakgrundsfärg eller inte, kantlinje på cellerna samt avståndet mellan cellerna kan ha betydelse för hur behovsägaren kan hantera sin pärm eller sina situationskartor.

      I Kommunikationsstigen har vi valt att använda färgade ramar i huvudsak enligt följande:
      Gul: symboler för saker och ting (substantiv)
      Röd: symboler som anger handling (verb)
      Grön: beskrivande symboler (adjektiv)
      Blå: människor (personliga pronomen)
      Vit: konjunktioner, pronomen, frågeord, färdiga uttalanden
      Grå: småord, så som negationer, utropsord och hjälptecken

      När man funderar på pärmens innehåll är det viktigt att ta brukarens egna behov i beaktande. Ett bra sätt att komma igång är att erbjuda symboler till redan befintliga kommunikationssituationer (t.ex. matsituationer eller brukarens favoritlek). En annan central del av en pärm är foton på för brukaren viktiga personer, saker och platser.

      Information om symbolkommunikation

      Med symbolkommunikation eller bildkommunikation avses användningen av bilder eller symboler för att uttrycka sig eller för att stöda språkförståelsen. En förutsättning för att bilder/symboler skall kunna fungera som kompletterande redskap i kommunikativa situationer är att personen förstår bilden och sambandet mellan vad symbolen föreställer och står för. Symbolspråket kan ses som vilket annat språk som helst och utvecklas i takt med att det används. Därför behöver man också öva på att använda nya symboler precis som man tränar ord i talat språk.

      Det är viktigt att minnas att användning av symbolkommunikation kräver övning, övning och mera övning. Brukaren behöver få öva i olika situationer och med olika typer av kommunikationspartners. Personerna i omgivningen har här en nyckelroll, eftersom de visar modell för hur man kan använda bilder och symboler för att kommunicera. Att lära sig kommunicera med bilder fungerar precis som att lära sig ett talat språk – man lär sig av sin omgivning!

      Ett sätt att bekanta sig med nya ord är genom berättelser. Både i Widgit Online och i InPrint 3 finns funktioner där man kan skriva in en text som programmet sedan skapar symboler för. Man kan till exempel skriva berättelser om vad man har gjort hemma eller vad man tycker om. Här är ett exempel på en kommentar om leken Kungen befaller. Här kunde till exempel ”toppen” och ”befaller” (eller ”bestämmer”) vara nya ord som efter det här läggs till i kommunikationspärmen.

      En av tankarna bakom Kommunikationsstigen är att symbolkommunikationen ska bli en naturlig del för många i brukarens näromgivning. Då flera personer aktivt använder det nya språket så uppkommer också fler naturliga användningssituationer, och man kan lära sig tillsammans. Det är viktigt att brukaren får lära sig kommunicera mångsidigt och med olika personer, så att kommunikationen inte begränsas till bara ett fåtal personer. Vårt mål med kommunikationsstigen är att göra symbolkommunikation lättillgängligt för vem som helst och erbjuda ett material som får växa med brukaren och brukarens näromgivning.

      Att komma igång och komma vidare..

      Det finns inget absolut rätt eller fel när det kommer till AKK-användning, och det kan vara nyttigt att få diskutera saken med andra personer i liknande situationer. Folkhälsans förbund kan vid behov ordna anhörigkvällar där vi tillsammans kan utbyta tankar och idéer om Kommunikationsstigen och annan AKK. Det är viktigt för oss att brukaren och brukarens närstående spelar en aktiv roll i AKK-processen. Kontakta oss om du är intresserad av att delta i Anhörigkvällar eller har några frågor!

      Olika symboluppsättningar inom symbolkommunikation

      Det finns flera olika symboluppsättningar som används inom symbolkommunikation. Här följer information om några av dem. Delar av informationen är plockad ur Bitte Rydemans text "Du, jag och något att tala om” (2015). Det är en kunskapsöversikt om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning.

      Texten i sin helhet hittas här.

      Bliss

      Bliss är ett grafiskt symbolsystem. Rent språkligt erbjuder Bliss-systemet flest språkliga uttrycksmöjligheter eftersom Bliss har sin egen grammatik. Eftersom Bliss kan anses vara den tidigaste formen av symbolkommunikation som i större utsträckning användes så har Bliss-systemet satt sina spår i användningen av andra symbolbaser.

      För att kunna använda sig av Bliss-systemet krävs en förhållandevis god intellektuell förmåga och god visuell gestaltningsförmåga.

      Widgitsymboler

      Widgitsymboler har sitt ursprung i England. Grundtanken var att symbolerna skulle användas som stöd vid läs- och skrivinlärningen hos barn som hade utmaningar att knäcka läskoden. Först talade man om Rebus, sedan Widgit Rebus och sedan Widgitsymboler (år 2002) då en ny mer strukturerad version av symbolupsättningen lanserades. Tanken bakom Widgitsymbolerna var att hitta ett mellanting mellan PCS symboler och Bliss. Widgitsymbolerna är bl.a. tillgängliga i InPrint 3, SymWriter 2, Widgit Online, Grid 3 och appen Widgit Go SE. Till appen Go Talk Now kan Widgitsymbolerna köpas separat.

      Widgitsymbolerna används aktivt på olika håll i svenskfinland. Företaget bakom Widgitsymbolerna har också aktivt uppdaterat symbolbasen med bland annat modern teknik och landsspecifika symboler för både Finland och Sverige. Dessutom strävar symbolerna till att vara åldersneutrala, och erbjuder många olika alternativ för hudfärg.

      PCS

      PCS, eller Picture Communication Symbols, härstammar från USA. Symbolbasen kom in på AKK-marknaden via programmet Boardmaker och var länge i stort det enda symbolsystem vid sidan av Bliss som användes i AKK-sammanhang i Finland. PCS-symbolerna är bl.a. tillgängliga i Boardmaker, Communicator 5, Grid 3 och appen GoTalk Now. 

      PCS symbolerna var från början avsedda för symbolkartor vilket avspeglas i hur de är utformade. I jämförelse med Widgitsymboler eller SymbolStix är PCS symbolerna inte lika strukturerat utformade. Företaget bakom PCS-bilderna arbetar som bäst med att skapa landsspecifika symboler för Finland.

      SymbolStix

      SymbolStix är också amerikanska bildsymboler som bland annat finns tillgängliga i Communicator 5, Grid3 och appen GoTalk Now. Liksom för Widgitsymbolerna finns det en systematik i hur grammatik indikeras, och företaget har satsat på att inkludera viktiga personer (t.ex. skådespelare och historiska karaktärer) i galleriet.

      Pictogram

      Pictogram kom ursprungligen från Kanada och har sedan utvecklats av SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Sverige) för att passa in i svenska förhållanden. Symbolerna är stiliserade och innehåller få detaljer, och i huvudsak svartvita.

      Gratis symboluppsättningar

      Det finns också flera gratis symboluppsättningar som man får använda fritt till eget bruk. Två stora sådana är ARASAAC och Mulberry. Båda dessa har likheter med PCS-symbolerna. Sclera är en annan gratis variant, som använder svartvita bilder liknande Pictogram-symboler. Gratis symboluppsättningar är ett bra sätt att prova på bildanvändning innan man väljer att investera i ett program eller en licens som kostar.