Section

 • General

  Välkommen till Naturkrafts online utbildning av frivilliga gruppledare, s.k. Naturkraftinspiratörer! 
  Vi hoppas att du får nya insikter och trevlig samvaro med oss här i kursen.

  Ta kontakt med oss projektledare för att få ett användarnamn så att du även kan vara interaktiv i kursen. 

  Mvh, Nea Törnwall & Annika Wiklund-Engblom

 • Open allClose all

 • Om kursen

  Kursen ska fungera som stöd för dig att planera din första naturträff, alltså en gruppträff för familjer i din närmiljö. Samtidigt får du lära dig hur du använder vårt nätverk av andra inspiratörer för att få idéer och reflektera kring aktiviteterna och upplägget. Vi kan uppleva naturen på många olika sätt beroende på hur vi öppnar våra sinnen, tar del av fakta, blir en del av en gemenskap, osv. Vårt mål är att ge dig flera perspektiv och kunskap om lätta aktiviteter, samt planeringsverktyg för att skapa positiva naturträffar för barnfamiljer (eller andra målgrupper).

  Tidsåtgång
  • Föreläsningar och poddar = ca 100 min
  • Huvuduppgift; planera din första naturträff = ca 60 min
  • Individuella deluppgifter = ca 60 min
  • Tipsa varann och brainstorma = ca 60 min
  • Diskutera i forum i varje modul = ca 60 min
  • Surfa bland länkar och referenser = ca 60 min
  Översikt över Uppgifter
  • Naturkraft projektets syfte och mål
  • Planera en naturträff
  • Diskutera viktiga saker att tänka på inför en naturträff
  • Gör en egen Upplevelseprofil
  • Kartläggning av naturplatser
  • Dina erfarenheter av naturen som helande faktor
  • Vi samlar tips tillsammans till en online materialbank
  • Tipsa om appar för naturupplevelser
  • Digitala verktyg för att aktivera grupper lokalt
  • Tipsa varandra om andra intressanta länkar

  Studiestrategi

  Kursen är självstyrd och består av flera numrerade moduler som du kan navigera dig till via vänstra menyspalten eller genom att scrolla neråt. Dessa moduler kan tas i valfri ordning. Pricka av i de små boxarna till höger vartefter du gått genom någon del av modulen, så håller du koll på vad du gjort i kursen. OBS! Detta syns enbart för registrerade kursdeltagare - inte gäster.

  Vi rekommenderar att du engagerar dig i diskussioner i modulernas diskussionsforum och delar med dig av dina tankar och erfarenheter. Tillsammans lär vi oss bäst och vi bidrar alla till att göra helheten så intressant och givande som möjligt. Det här är alltså inte baserat på förmedlingspedagogik, utan på ett aktivt deltagande i kunskapsprocessen. 

  Kursdiplom

  För att få diplom behöver du gå genom den här online kursen och göra uppgifterna. Alla uppgifterna är uppbyggda så att de ska stöda dig att göra en plan för en första träff. Planen är ditt slutarbete. Ha även denna plan med dig till närstudieträffen. De uppkommande kurstillfällena hittas på vår webbsida. Sök på din egen region för att hitta kursen närmast dig.

  Innan du börjar kursen 

  Bekanta dig med vår webbsida www.folkhalsan.fi/naturkraft, och kontrollera att det finns en lokal grupp i din region. Om inte, ska du kontakta oss och så fixar vi en grupp genast. Vi använder flera sociala media-kanaler för att informera och nätverka. Därför lönar det sig att gilla Naturkrafts Facebook-sidaInstagram och Twitter. Observera att du INTE behöver ha någon egen profil på dessa kanaler för att kunna se informationen, men nog om du vill skriva något själv.

  View only 'Topic 1'
 • Här får ni presentera er för den grupp ni tillhör. En del går genom kursen på egen hand, medan andra är registrerade och tillhör en specifik grupp. De aktiviteter som är synliga för er i denna modul är alltså enbart gruppspecifika och inte synliga för andra grupper, medan de aktiviteter ni gör i andra moduler kommer att vara synliga för alla som går kursen vid olika tidpunkter. Meningen med osynligheten för den lilla grupptillhörigheten är att ni ska kunna vara mer personliga och bonda som grupp, då det kan ha ett mervärde att få diskutera just såna saker som är speciella för t.ex. er egen målgrupp. Meningen med att ha resten öppet är att de som går kursen tillsammans ska bygga vidare på innehållet och bidra med material som kan gynna alla; t.ex. skriva in länkar till sånt som kan vara av intresse kring olika aktiviteter i naturen.

  • Åbolands kafferum Forum
   Restricted Not available unless:
   • You belong to Åbolands Naturkraft inspiratörer
   • You belong to a group in Åbolands gruppindelning
  • Österbottens kafferum Forum
   Restricted Not available unless:
   • You belong to Österbottens Naturkraft inspiratörer
   • You belong to a group in Östanlid-utbildning gruppindelning (synlig bara för dem)
  • Nylands kafferum Forum
   Restricted Not available unless:
   • You belong to Nylands Naturkraft inspiratörer
   • You belong to a group in Esbo 5.9.2020 (synligt bara för dem)
  • Familjecaféledarnas kafferum Forum
   Restricted Not available unless:
   • You belong to Familjecaféledare
   • You belong to a group in Familjecafé gruppindelning (synlig bara för dem)
  • Folkhälsan personalens kafferum Forum
   Restricted Not available unless:
   • You belong to Folkhälsan personal
   • You belong to a group in Folkhälsans personalgruppindelning (synlig bara för dem)
  View only 'Topic 2'
 • Modulens innehåll

  Naturkraft är ett treårigt, STEA-finansierat projekt, vars syfte och teoretiska förankring beskrivs ingående i Föreläsning: Om Naturkraft projektet. Vi berättar även om samarbetspartners och vad det innebär att vara en frivillig gruppledare. Denna föreläsning kan du även ta del av via Pdf-dokument av föreläsningens ppt-bilder. Det finns även en kortare beskrivning i en podd om du hellre lyssnar på en ljudfil Podd om Naturkraft projektet. 

  Till modulen hör en uppgift där du får reflektera Uppgift 1: Naturkraft projektets syfte och mål. Du diskuterar i modulens diskussionsforum Diskutera Naturkraft projektets syfte och mål.

  Föreläsningar & uppgift

  View only 'Topic 3'
 • Modulens innehåll

  Naturkraft konceptet består av en tydlig men flexibel ram för hur man genomför en naturträff. Gemenskap och trivsel är den röda tråden i hur upplägget är utformat. I Videoföreläsning: Naturkraft konceptet går vi genom rutiner för en träff, som stöder organiseringen av verksamheten; att man gör saker på samma sätt i samma ordning för att ge hanterbarhet. Ritualer, å andra sidan, är förankrade i intentionen bakom återkommande aktiviteter, såsom välkomstcirkel där man presenterar sig för varandra för att alla ska bli sedda i början av en träff. Ritualer är till för att skapa meningsfullhet. 

  Ett viktigt lärmål i modulen är att ge insikt hur du kan börja planera din första naturträff. Notera dock att även de andra modulerna kommer att hjälpa dig vidare i den planeringen. Så det kan vara bra att gå genom fler moduler innan du gör Uppgift 2.

  Föreläsning & uppgift

  View only 'Topic 4'
 • Modulens innehåll:

  Här hittar du allt möjligt som kan hjälpa dig att känna dig trygg som gruppledare i naturen. T.ex. en checklista för en naturträff är bra att ha för att veta att man har med allt det viktigaste och delat med sig all viktig information till deltagarna. Riskkartläggning handlar om hur du kan bedöma vad som behöver beakta för att säkerställa trygghet och säkerhet för alla i relation till plats och deltagare, men också vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har när vi vistas i naturen. 

  Viktig information

  Föreläsning & uppgift

  View only 'Topic 5'
 • Modulens innehåll

  När du planerar en naturträff kan det vara bra att reflektera över vilka typer av upplevelser du vill att deltagarna ska få. I den här modulen utgår vi från naturguiden och naturterapeuten Lasse Thomas Edlevs uppdelning av naturupplevelser i fyra olika dimensioner: rationell, sensorisk, fantasimässig, och andlig. En aktivitet kan innefatta alla fyra dimensionerna om man aktivt reflekterar kring det.  

  Hur vill du själv uppleva naturen? Du får verktyg att gör en egen profil för naturupplevelser. Detta verktyg kan även hjälpa dig att reflektera över hur du formar aktiviteter på en naturträff. 

  Podden om skogsbad ger dig vägledning hur du kan uppleva skogen i medveten närvaro. 

  Föreläsning & uppgift


  View only 'Topic 6'
 • Modulens innehåll:

  I den här modulen jobbar vi tillsammans för att bygga vidare på en materialbank av aktiviteter som är gångbara på naturträffar. Vi länkar bland annat till Folkhälsans eget material för uteaktiviteter, men allt som hittas online som har en delbar länk kan sättas in. Innehållet byggs alltså på efterhand, så det kan löna sig att gå in här i kursen på nytt även efter att du avslutat utbildningen. Uppgiften består av en Wiki, som är en redigerbar webbsida där ni är med och bygger den.

  Gör så här när du skriver i Wiki'n

  När du hittar tips online som du tycker kan vara bra aktiviteter på en naturträff ska du: 

  1. kopiera länken från webbsidans adressfält högst upp på sidan
  2. gå in här i wiki'n och välj Redigera-länken till höger
  3. välj rätt rubrik där materialet passar bäst
  4. skriv en beskrivande text i redigeringsboxen 
  5. markera hela din text
  6. klicka på kedjesymbolen i boxens horisontella symbolmeny 
  7. i URL-fältet klistrar du in webbsidans adress
  8. klicka för rutan att länken Öppnas i nytt fönster
  9. Spara!

  Uppgift

  View only 'Topic 7'
 • Modulens innehåll

  Här samlar vi länkar till bra material som ni kan ha nytta av. I wiki'n Tipsa varandra om andra intressanta länkar här under kan ni själva sätta till sånt som ni hittar vill dela med andra inspiratörer. 

  View only 'Topic 8'
 • Modulens innehåll

  Digitala verktyg kan användas för att nätverka och sprida information om träffar. Här i modulen visar vi hur vi byggt upp en social mediastrategi för att vi på interaktiva sätt kan skapa deltagande och inspiration. Målet är att få er naturinspiratörer engagerade och bli aktiva medskapare av #NaturkraftTips och inspirerande inlägg från naturträffar. 

  Här i modulen börjar vi testa hur vi kan samarbeta kring att skapa strategi för hashtaggar t.ex. i Brainstorm: Hur kan vi samarbeta kring användning av hashtaggar. På samma sätt är Uppgift 5: Använd digitala verktyg för att aktivera och nätverka, tänkt att stöda dig i processen att hitta deltagare i din egen närregion. 

  I två skilda videoföreläsningar om Digitala verktyg berättar vi om mål och strategier hur ni kan använda digitala verktyg före, under och efter träffar. I modulen finns även en skärmvideoinspelning (Introduktion till våra digitala mediekanaler) i vilken vi visar när vi går genom de olika sociala mediekanaler vi använder som en stomme i strategin att kommunicera och samarbeta: Facebook, Instagram, Twitter, Padlet och YouTube. Ni får också en uppgift att dela med er om tips på appar som förhöjer naturupplevelser (Wiki: Tipsa om appar för naturupplevelser).

  Föreläsningar & uppgifter

  View only 'Topic 9'
 • Modulens innehåll

  I den här modulen diskuterar vi naturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi går in på studier man gjort för att påvisa olika effekter naturen har på oss. [videoföreläsning på kommande ännu]

  Föreläsning & uppgift


  View only 'Topic 10'
 • Modulens innehåll

  I den här modulen samlar vi information kring kartläggning av naturplatser. Det finns många appar och webbsidor med material, men det är lätt att det blir en djungel att söka i. Här försöker vi strukturera informationen så att den blir lättillgänglig och intressant. Vi testar oss fram med olika digitala verktyg, t.ex. Google maps och padlet. Du får också delta i att bygga vidare med information om de naturplatser du känner till, och speciellt att kartlägga det som finns i din egen närmiljö. 

  Kartlänkar och regionala sidor

  View only 'Topic 11'
 • Modulens innehåll

  --- modul under uppbyggnad ---

  Håll utkik för uppdateringar kring jämlikt föräldraskap och hur ni kan beakta detta organisering av naturträffar. Här samarbetar vi med projektet Jämlikt föräldraskap vid Folkhälsan. Material kommer att sättas till efterhand när det projekt utvecklas.

  Föreläsningar och uppgifter


  View only 'Topic 12'
 • Här hittar du information och länkar som vägleder dig som vill jobba som frivillig inom Folkhälsan. Det kan t.ex. vara bra att känna till vad som gäller angående försäkring och annat kring rättigheter och skyldigheter inom frivilliguppdraget. 

  Här kan du fylla i information för att bli frivillig gruppledare inom Naturkraft.


  [Denna modul är under uppbyggnad]


   View only 'Topic 13'
  • Den här Moodle-kursen är till för att ge dig en uppfattning om vad det innebär att vara en Naturkraft inspiratör och frivillig gruppledare av naturträffar. Vi rekommenderar att du ögnar genom hela kursen innan du kommer på en närstudieträff. Dessa utgörs av en dagslång utbildning med hands-on aktiviteter, som ger en fördjupad insyn i olika typer av aktiviteter och ledarskap. Mervärdet av en närstudieträff är att du:

   • Hittar likasinnade att samarbeta med
   • Får ett kreativt utbyte av tankar och idéer
   • Ges möjligheter att samarbete med andra i planering
   • Får fördjupade kunskaper i temabaserade aktiviteter
   • Får hjälp med digitala verktyg hands-on
   • Får en ryggsäck med material som hjälper dig som gruppledare, t.ex. första hjälp-väska

   De uppkommande kurstillfällena hittas på vår webbsida. Sök på din egen region för att hitta kursen närmast dig.

   Välkommen med på en närstudieträff!

   Hälsar, Nea & Annika

   Ps. Har du utvärderat onlinekursen? Om inte så kan du göra det här. Vi tackar för din feedback!

   View only 'Topic 14'
  • Modulens innehåll

   Här samlar vi referenslitteratur både av akademisk natur och mer populärvetenskaplig. Vi sätter även upp examensarbeten, avhandlingar och praktikrapporter som gjorts inom Naturkraft projektet, samt länkar till forskningsprojekt inom natur och hälsa.

   View only 'Topic 15'