Papparum Folkhälsan

Papparum 

Ett forum för dig som vill diskutera och lyssna på andras erfarenhet om föräldraskap.

Gruppen är för alla sorters pappor, nybliven, väntande, foster, småbarnspappa


Välkommen med!

Ta kontakt med: maria.lindell@folkhalsan.fi
Mammarum


Mammarum 

Är en diskussionsgrupp där mammor och väntande mammor tillsammans diskuterar föräldraskap.


Ge dig själv egen tid och kom med !


Digitala aktiviteter

Letar du efter nya sätt att få in mer rörelse i undervisningen eller i verksamheten för föreningar. Sporra dina elever eller aktivera föreningsmedlemmar genom digitala aktivitetsspelet Seppo. Klicka för att hitta de olika spelen.  

RennoxOnline

Du 2.0 är en webb baserad kurs under vilken du får fundera mer på djupet på frågor gällande stress, sömn, nervositet, levnadsvanor, självbild m.m.

Kursen består både av individuella övningar och av gemensamma virtuella träffar en gång i veckan över 5 veckors tid. Kursen sträcker sig över 5 veckor så att vi börjar med en introträff den 22.4 kl.14:30 15:30. Under träffen får ni det material ni behöver för kursen och vi går igenom hur Moodle plattformen fungerar. Efter det är det två temaområden som är öppna varje vecka.

Följande träffar hålls; 29.4, 6.5, 20.5 och 27.5 alltid kl. 14.30. Under dessa träffar fördjupar vi oss i den föregående veckans temaområden . Länk till ZOOM hittar du på Moodle .

Som ledare för kursen fungerar:

Niclas Wiitala, Gun Hoikkala och Yvonne Nyberg

Du 2.0 Boosta din återhämtning - modellkurs

DU 2.0 Boosta din återhämtning – webbkurs

Du
2.0 är en webb-baserad kurs under vilken du får fundera mer på djupet på frågor
gällande stress, sömn, nervositet, levnadsvanor, självbild m.m. Kursen består både
av individuella övningar och av gemensamma virtuella träffar (1 gång i veckan
över 5 veckors tid).

 

Kursen
sträcker sig över 5 veckor så att vi börjar med en kortare introträff (45 min). Under träffen får ni det material ni behöver för
kursen och vi går igenom hur Moodle-platformen fungerar. Efter det är det två
temaområden som är öppna varje vecka.

 

Till kursen hör också fyra längre virtuella träffar (via Zoom, 90 min/träff). Under dessa träffar fördjupar vi oss i den föregående
veckans temaområden. Alla som önskar har möjlighet att göra en
firstbeat-mätning under kursen.


Babyberöring

Välkommen på kurs i babyberöring.  Vi träffas 5 ggr för att tillsammans öva på babyberöring. Vi håller på  ca 1-1,5 h i taget. Under våra träffar övar vi på olika strykningar och rörelselekar. Efteråt samtalar vi kring olika teman. Båda föräldrarna är välkomna att delta tillsammans med babyn.

Program för träffarna. Innehållet i träffarna kan byta plats

Träff 1

Vi gör en avslappningsövning och ger praktiska tips inför babyberöringen (t.ex. hur vi förbereder oss och babyn och vilken ställning babyn kan vara i under babyberöringen). Vi börjar med beröringsstrykningarna för benen. Samtal kring aktuellt tema.

Träff 2

Vi inleder med en avslappningsstund och fortsätter med beröringsstrykningar. Vi går igenom fördelarna med babyberöring. Vi avslutar med samtal kring aktuellt tema.

Träff 3

Under träffen fortsätter vi med beröringsstrykningarna, lär oss babystretchsången och samtalar kring aktuellt tema.

Träff 4

Efter en kort avslappningsövning gör vi beröringsstrykningar. Vi går igenom sambandet mellan beröring och oxytocin och får ta del av handmassage. Vi avslutar med samtal kring aktuellt tema.

Träff 5

Efter en kort avslappning repeterar vi hela beröringsprogrammet. Vi lär oss en rörelselek och samtalar kring aktuellt tema.