Yrkesutbildningen studiematerial

Företagsamhet obligatorisk Solvalla

Företagsamhet och företagarinriktad verksamhet, 1 kp

Mål för kunnandet, 1 kp:

Den studerande kan:

 • Arbeta på ett sätt som främjar företagets mål
 • Ta fram en affärsidé och bedöma möjligheterna att genomföra den


Kursens teman:

 • Att skapa en affärsidé
 • Företagets betydelse för samhället och individen
 • Jag som företagare
 • Risker i företagandet
 • Affärsplan


Närstudietillfällen kl.8.45-11.25 på tisdagar 23.8, 30.8, 6.9 och 20.9. Självstudier 13.9.2022.


Företagsamhet obligatorisk

Företagsamhet och företagarinriktad verksamhet, 1 kp

Mål för kunnandet, 1 kp:

Den studerande kan:

 • Arbeta på ett sätt som främjar företagets mål
 • Ta fram en affärsidé och bedöma möjligheterna att genomföra den


Kursens teman:

 • Att skapa en affärsidé
 • Företagets betydelse för samhället och individen
 • Jag som företagare
 • Risker i företagandet
 • Affärsplan
Verka i samhället 2023

Att verka i samhället och som medborgare, 2 kp


Mål för kunnandet är att den studerande kan

 • vara delaktig i det finländska samhället
 • använda och konsumera samhälleliga tjänster
 • planera sin egen ekonomi och bedöma riskerna i fråga om dem

Följande teman tas upp:

 • Demokrati, beslutsfattande och påverkan
 • Offentlig förvaltning: kommunerna samt riksdag, regering och president
 • Ekonomi
 • Tjänster i samhället och konsumentskap
 • Jämlikhet och likabehandling, rättigheter och skyldigheter

Bedömningen görs på basen av hemtent och aktivitet på lektionerna. Hemtent är en form av prov som man skriver hemma. Ofta då det gäller hemtent är det flera frågor att besvara än vid ett vanligt prov men man har också tillgång till allt material då frågorna ska besvaras.

Efter varje delområde kommer det några frågor att besvara. Börja med att repetera föreläsningsmaterialet som finns under temaområdet här på Moodle.