Här hittar du information om utbildningsprogrammet Yrkesexamen i Träning och Idrott