Course: Allmän information | moodle

  • Ansvarig lärare för Kompetensområde i Träning är Thomas Asp, gsm 050-5051139.

    Ansvarig lärare för Kompetensområde i Idrott är Stefan Westerback. 

    Email förnamn.efternamn@folkhalsan.fi