Course image
Respons över studier inom Yrkesexamen i massage 2021-2022

Här lämnar du in din friformulerade respons över studietiden inom studie- och examensprogrammet Yrkesexamen i massage

Course image
Sök Yrkesexamensstipendium från Sysselsättningsfonden

Sysselsättningsfonden (Työllisyysrahasto) erbjuder ett Yrkesexamensstipendium på 400€ att sökas när hela examen är avlagd!

Läs mera genom att registrera dig på kursen!

Course image
E-registrering av yrkesrättigheter till VALVIRA

Efter att samtliga examensdelar är godkända i studie- och examensprogrammet och du fått examensbetyget så kan du själv: E-ansöka om registrering av yrkesrättighet som Utbildad massör hos tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården VALVIRA.

Följ instruktionerna som ges!