E-registrering av yrkesrättigheter till VALVIRA

Efter att samtliga examensdelar är godkända i studie- och examensprogrammet och du fått examensbetyget så kan du själv: E-ansöka om registrering av yrkesrättighet som Utbildad massör hos tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården VALVIRA.

Följ instruktionerna som ges!