Topic outline

 • Material du behöver för lämplighetstest

  Här hittar du:

  1. Examensspecifika hälsokrav, de s.k. SORA-direktiven
  2. a+b)Instuderingsmaterial för teoretiska testet samt info om tilläggslitteratur 
  3. Blanketterna; Hälsodeklaration och personligintervju

  • 1. SORA-direktiv

  • 2a. Instuderingsmaterial

  • 2b. Tilläggslitteratur