Course image
Trygga relationer bland barn och unga

Kursen Trygga relationer bland barn och unga handlar om mobbningsförebyggande och ingripande arbete i arbete för tränare, ledare och andra som ordnar idrottsverksamhet.


Course image
Grundexamen i idrott, examensgrunder 2018 (OPH-2634-2017)

Nya examensgrunder för Grundexamen i idrott (OPH-2634-2017) trädde i kraft 1.8.2018. Grunderna kan ses på egrunder och hittas bakom länken:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/3932280/reformi/tiedot

Course image
Blanketter

Blanketter för studerande