Hypnos terapi

De studerande har fått fördjupad kunskap och medvetenhet om hypnoterapi och hypnotiska metoder och hur vi med hjälp av dessa kan hjälpa klienter att komma i kontakt med sitt inre jag och hjälpa klienten att möta utmaningar i livet på ett bättre sätt. Efter genomgången utbildning kan de studerande tillämpa dessa metoder och verktyg för att hjälpa sig själv och klienter.

Mental träning Grex 2021

Kursens
upplägg och mål

•Vad
är mentalträning
•Mentalutveckling för deltagarna
•Bekanta
sig med olika metoder och verktyg
•5 st.
uppgiftsblad
•Tent

Konst och kreativt uttryck

Den studerande kan 

-  identifiera betydelsen av kulturer och konst för välbefinnandet 

- uttrycka sig själv genom konst och kreativt uttryck 

- uttrycka sig själv genom att skriva och använda fiktiva texter