English 2024

Den studerande kan

o    använda det främmande språket
i olika interaktionssituationer
o    söka information från olika
källor på ett främmande språk
o    verka i en flerspråkig och
mångkulturell miljö
o    verkar som aktiv medborgare i
situationer på ett främmande språk

Äventyr C

Under kursen lär vi oss grunderna i mountain bike: Cykelhantering, service, färdåkning och utrustningsvård

Barn & Unga A

Kursen förbereder eleverna till Nouxgympa för barn. Eleverna bekantar sig med 2 olika målgrupper (3-5år & 6-10år). Planera och leda barnverksamhet.

Företag A

Den studerande får en inblick av grunderna i företagsverksamhet inom idrott, motion och välmående.

Simning

Simning II6

Simning teori: genomgång och analys av simteknik, instruktioner och handledning av kursarbete

Simning praktik: simteknik, test och livräddning

I Mellersta Esbo simhall och Neidonkeidas i Lojo


Pedagogik och didaktik E

Studeranden känner till olika
ledarstilar där målgruppen får mera ansvar (Växelverkan - Problemlösning).

Studeranden
lär sig planera och genomför aktivitetspass med olika ledarstilar.

Studeranden
observerar/utvärderar sig själv och andra


Grundgymnastik och kroppskontroll

De studerande
känner till grundrörelserna i gymnastik och parcour. De får modeller hur man kan utveckla sin egen

kroppskontroll
genom praktiska övningar. De får handledning i hur man kan säkra

varandra i de
olika momenten som övas.


Anatomi B

Efter avklarad kurs känner den studerande till rörelseapparatens uppbyggnad och funktion samt kan använda informationen i samband med motionsrådgivning för olika målgrupper.

Motorisk utveckling

Den
studerande

  • får en inblick i hur man kan utveckla
    motoriken genom praktiska exempel
  • lär sig om mottaglighetsåldrar och
    känslighets perioder

  • lär sig planera verksamhet som stöder motorisk utveckling

Anatomi A

- De studerande behärskar människokroppens allmänna
uppbyggnad och förstår hur

kroppens centrala funktioner fungerar.

- De
studerande skall i
 arbetet kunna beakta människokroppens uppbyggnad och
funktion.

- Efter avklarad kurs, kunna främja stöd- och
rörelseorganens kondition.

- Lära sig
grundbegreppen inom anatomi och fysiologi