Spanska RL-H20
En 30 lektioner kort och intensiv kurs för reseledarutbildning. Efter kursen ska studerande kunna grunderna i att presentera sig och ge information om sin resegrupp, handla och beställa i olika butiker och offentliga platser samt hitta platser  åt sin resegrupp, planera och genomföra resor.
Kundservice/Ledarskap/Marknadsföring 2022

Målsättningen med kursen är att studeranden ges
inblick i:


■kundservice och bemötande
■kommunikation
■målgrupper inom turism
■transfers
■muntliga kundserviceövningar
■Studiemetoder
■Självstudier
■Grupparbeten
■Presentationer