Ämnesdisposition

 • Material du behöver, främst för lämplighetstest men också ansökan

  Här på material- och infosidan hittar du avsnitten:

  1. Examensspecifika hälsokrav, de s.k. SORA-direktiven 
   dessa hälsokrav bör du bekanta dig med redan i ansökningsskedet!

  2. a+b) Instuderingsmaterial för teoretiska testet samt info om tilläggslitteratur 
   a) här hittar du instuderingsmaterial och instruktioner
   b) här hittar du instruktioner om tilläggslitteratur för skelett och muskler

  3. Blanketterna; Hälsodeklaration och personligintervju
   dessa blanketter bör du sammanställa och bifoga som bilagor till din ansökan ELLER skicka dem som  e-postbilagor itill stefan.lillvik@folkhalsan.fi.

 • 1. Examensspecifika hälsokrav, de s.k. SORA-direktiv

 • 2a. Instuderingsmaterial

  • Instuderingsmaterial till teoritestet för Yrkesexamen i massage
   På s.2-3 hittar du allmän beskrivning och målsättning
   På s.28 tilläggsinfo om osteologi
   På s.34 tilläggsinfo om myologi
   På s.35 tilläggslitteratur 

 • 2b. Tilläggslitteratur

  För att påvisa initiativförmåga skall du via tilläggslitteratur ta del av:

  1. Skelettbenens latinska namn enligt info på s.28 i instuderingsmaterialet
  2. Skelettmusklernas namn enligt info på s.34 i instuderingsmaterialet

 • 3. Blanketter