• Introduktion

  Språk och samspel presenterar en modell för tidigt kommunikationsstöd – kommunikationsstigen. Tanken är att den ska fungera som en introduktion till symbolkommunikation och att den växer i takt med ökade kommunikativa färdigheter.

  Kommunikationsstigen består av fyra pärmar som man fritt kan kombinera och editera enligt brukarens behov och intressen. För att modellen ska leva och användas ser vi det som betydelsefullt att den växer i takt med behovet. Det optimala är att någon i brukarens näromgivning har möjlighet att göra regelbundna uppdateringar.


  Det finns även en dagisvariant av Kommunikationsstigen. Tanken bakom Dagisstigen är att det på dagiset skall finnas en allmän pärm som vem som helst får använda som kommunikationsstöd.
  Via Lärums webbshop går det att beställa en A5 pärm + 30 plastfickor, ett bra startset för att skapa en egen kommunikationsstig åt sig.


  I processen att få fram denna modell har vi konsulterat talterapeuter och pedagogisk personal.
  Ett speciellt tack vill vi rikta till talterapeut Anna Englund (tidigare på HUS, Tietoteekki nu på Äännekoulu).
  Kommunikationsstigen finns även som tvåspråkig variant (svenska/finska) i Widgit Online.


  Instruktionsfilmen visar hur du från denna materialsida laddar upp ett dokument till ditt Widgit Online konto eller laddar ner och öppnar filer om du använder dig av programmet InPrint 3.

  Kommunikationsstigen, ladda ner filer / demonstrationsvideo


  Kommentarer och respons kan skickas till akk @ folkhalsan.fi


  Här kan du bekanta dig med vårt övriga material.

  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.


  Sidan senast uppdaterad 11.5.2021:

  Senaste nytt 

  11.5.2021
  Till Kommunikationsstigen, pärmarna 1-4 finns nu tillägget Sommaraktiviteter
  23.4.2021
  Dagisstigen och Kommunikationsstigens pärmar 1 - 4 är nu uppdaterade med de nya symbolerna. 
  7.4.2021
  Från Lärums webbshop går det att beställa A5 pärm med 30 plastfickor. 

  31.3.2021
  Dagisstigen finns nu som en tvåspråkig version, svenska-finska. Kräver att tillägget Två språk har skaffats till det egna Widgit Online kontot.
  27.11.2020
  Dagisstigen finns nu som ett upplägg till appen Widgit Go. I det upplägget ingår även tilläggen Advent, Babblarna, Glasskiosken Julmat och Vinteraktiviteter.
  Kommunikationsstigen som upplägg i Widgit Go innehåller tilläggen Advent, Babblarna, Glasskiosken Julmat och Vinteraktiviteter.'
  Alla tillägg till Kommunikationsstigens Widgit Go upplägg finns även som skilda upplägg.
  Till Dagisstigen finns nu alla tillägg även i InPrint 3 och Widgit Online.


  17.11.2020

  Till pärm fyra finns nu tilläggen Advent och Julmat.
  Babblarna flyttade in i Kommunikationsstigen!


 • Dagisstigen

  Dagisstigen

  Språk och samspel har utarbetat en version av Kommunikationsstigen, som kan fungera som en allmän kommunikationspärm på daghemmet. Vi vet att användning av stödtecken utvecklar språket och kan hjälpa många barn att komma vidare med talet. På samma sätt kan symboler användas. En allmän kommunikationspärm ger flera barn möjlighet att vid behov få stöd för sin kommunikation.

  Att bli introducerad till symbolstöd och kommunikation med symboler på daghemmet kan även visa på att något av barnen i själva verket kunde ha stor nytta av en egen pärm.

  Med denna pärm vill vi sänka tröskeln för användning av symboler som stöd för kommunikationen. Blad ur Dagisstigen kan användas i en pärm eller som situationskartor.

  I Dagisstigen har vi följt samma upplägg som i Kommunikationsstigen. Det betyder att orden väldigt långt är placerade i samma ordning i båda versionerna. Även om ett barn använder en redigerad version av Kommunikationsstigen, kommer Dagisstigen att se mycket liknande ut.


  Widgit Online

  Hela pärmen

  Kategorier:

  Personer
  Känslor
  Platser
  Fordon
  Vardagsaktiviteter
  Mat (3 sidor)
  Kläder, inne
  Kläder, ute
  Lek, ute
  Lek, inne
  Pyssel, färger och former (2 sidor)
  Kroppen (2 sidor)
  Hemma
  Väder
  Tid
  Året

  Tillägg:

  Adventstiden

  Vi är välmedvetna om att julförberedelserna ser väldigt olika ut i olika hem. Vi har ändå gjort ett botten för adventstiden. Redigera det enligt behov. I väntan på den riktiga tomteluvan har vi använt symbolen för nattmössa och ändrat färg.

  Glasskiosken

  Vi är välmedvetna om att julborden ser väldigt olika ut i olika hem. Vi har ändå gjort ett botten för julmaten. Redigera det enligt behov. Ibland behövs det kompletterande symboler från andra symbolbanker.

  Julmat (2 sidor)

  Vi är välmedvetna om att julborden ser väldigt olika ut i olika hem. Vi har ändå gjort ett botten för julmaten. Redigera det enligt behov. Ibland behövs det kompletterande symboler från andra symbolbanker.

  Leka med Babblarna, ©Hatten Education.

  En lekkarta, i vilken figurerna ur Babblarnas värld är med. Folkhälsan har fått tillstånd av Hatten-förlag att använda Babblarna i kommunikationskartor kopplade till Kommunikationsstigen.
  Bekanta dig mera med Babblarnas värld här.

  Vinteraktiviteter


  Widgit Online, två språk (svenska-finska)

  Hela pärmen

  Kategorier:

  Personer
  Känslor
  Platser
  Fordon
  Vardagsaktiviteter
  Mat (3 sidor)
  Kläder, inne
  Kläder, ute
  Lek, ute
  Lek, inne
  Pyssel, färger och former (2 sidor)
  Kroppen (2 sidor)
  Hemma
  Väder
  Tid
  Året


  InPrint 3

  Hela pärmen

  Kategorier:

  Personer
  Känslor
  Platser
  Fordon
  Vardagsaktiviteter
  Mat (3 sidor)
  Kläder, inne
  Kläder, ute
  Lek, ute
  Lek, inne
  Pyssel, färger och former (2 sidor)
  Kroppen (2 sidor)
  Hemma
  Väder
  Tid
  Året

  Tillägg:

  Adventstiden

  Vi är välmedvetna om att julförberedelserna ser väldigt olika ut i olika hem. Vi har ändå gjort ett botten för adventstiden. Redigera det enligt behov. I väntan på den riktiga tomteluvan har vi använt symbolen för nattmössa och ändrat färg.

  Glasskiosken

  Vi är välmedvetna om att julborden ser väldigt olika ut i olika hem. Vi har ändå gjort ett botten för julmaten. Redigera det enligt behov. Ibland behövs det kompletterande symboler från andra symbolbanker.

  Julmat (2 sidor)

  Vi är välmedvetna om att julborden ser väldigt olika ut i olika hem. Vi har ändå gjort ett botten för julmaten. Redigera det enligt behov. Ibland behövs det kompletterande symboler från andra symbolbanker.

  Leka med Babblarna, ©Hatten Education.

  En lekkarta, i vilken figurerna ur Babblarnas värld är med. Folkhälsan har fått tillstånd av Hatten-förlag att använda Babblarna i kommunikationskartor kopplade till Kommunikationsstigen.
  Bekanta dig mera med Babblarnas värld här.

  Vinteraktiviteter


  Widgit Go SE

  Dagisstigen

  I detta upplägg ingår Dagisstigen + tilläggen Vinteraktiviteter, Glasskiosken, Advent, Julmat och Babblarna.  Första pärmen, 6x3 / Widgit Online och InPrint 3