Aiheen kuvaus

  • Avsluta meningen 

    Avsluta meningen består av meningar med ett givet svar. Även om meningarna har ett givet svar finns det olika sätt att svara på frågorna. Då kan materialet användas som diskussionsunderlag till språkträning kring meningar och ordens betydelse.

    Meningsrim

    Meningsrim består av meningar med två fraser, där de sista orden i fraserna rimmar.