• General

  Denna modul är senast uppdaterad: 27.7.2021 

  Materialet i denna modul är licensfritt och gratis, vilket betyder att du inte behöver något tilläggsprogram för att ladda ner materialet i pdf-form.

  I det här materialet har det använts ritade bilder från Papunets bildbank, www.papunet.net, och ARASAAC-symboler: Sergio Palao för CATEDU (catedu.es/arasaac) publicerade under Creative Commons Licensen.

  Symbolerna får inte säljas men gärna spridas i icke-kommersiellt syfte då licensen syns.

  Språk och samspel får understöd av Veikkaus och gör ingen vinst på materialet och det får fritt användas och anpassas enligt behov.

  SENASTE NYTT:

  28.8 är det den finska naturens dag. Folkhälsans projekt Naturkraft (folkhalsan.fi/naturkraft) har skapat lek betonat material för ett naturäventyr. Språk och samspel har symbolsatt materialet och det hittas i sektionen Lek och Lär under rubriken Kommunikationskartor för lekar. Kartan heter Naturäventyr. Med Symbolbrukets samtycke kan vi även erbjuda materialet i pdf format.

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi


  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.

 • Språklära

  Avsluta meningen 

  Avsluta meningen består av meningar med ett givet svar. Även om meningarna har ett givet svar finns det olika sätt att svara på frågorna. Då kan materialet användas som diskussionsunderlag till språkträning kring meningar och ordens betydelse.

  Meningsrim

  Meningsrim består av meningar med två fraser, där de sista orden i fraserna rimmar.  SamhällskunskapSånger