• General

  Senast uppdaterad 23.10.2018


  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här. 


  Datatekets applista överförs som bäst till denna plattform.

  Observera att apparna inte nödvändigtvis fungerar på alla android tabletter.

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi

 • Programmering och problemlösning


  Flow Free / gratis
  Flow Free: Hexes / gratis
  Flow Free: Warps / gratis
  Flow Free: Bridges / gratis

  Alla "Flow-appar" fungerar enligt samma princip. Det gäller att para ihop alla färger genom att dra en bana mellan cirklarna. Banorna kan inte korsa eller överlappa varandra.

  Lightbot Jr : Coding Puzzles / 2,39€

  Lightbot Jr består av fem olika världar, som vardera har 7-9 banor. För varje värld lär man sig nya programmeringskoncept men svårighetsgraden ökar långsamt vilket gör att appen passar bättre för yngre barn.
  Lightbot: Programming Puzzles 2,39€

  Lightbot är en omfattande problemlösningsapp där barn kan lära sig grundläggande programmeringskoncept utan några förkunskaper. Appen är uppbyggd som ett spel med sex olika världar bestående av sju-nio banor vardera.
  Lightbot: Code Hour / Gratis

  Appen är uppbyggd som ett spel med tre olika världar bestående av sammanlagt 20 banor.

  PathPuzzler / 1,09€

  Appen tränar problemlösning. Det finns fyra olika svårighetsnivåer och antingen väljer man färdigt svårighetsgrad eller så väljer man stigande svårighetsgrad.
  Ett eller flera djur är utplacerade i ett rutnät och vill komma till sin mat utan att krocka med varandra. Man drar med fingret för att rita ut vägar som automatiskt får samma färg som respektive djur.


  Tunnel Trouble / 1,09€

  Det gäller att hjälpa en kyckling att fly genom en tunnel. Brickor måste roteras för att tunneln skall vara hel och flykten lyckas.  Guess the Code / Gratis

  Lista ut i vilken ordning färgerna skall vara (Master Mind)  Take it easy / 1,99€

  Take it Easy är ett logiskt pusselspel I vilket sexkantiga pusselbitar skall byggas ihop så att linjefärger matchar.
  Lek och lärPussel och memory (tidig nivå)