• General

  Senast uppdaterad 23.10.2018


  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här. 


  Datatekets applista överförs som bäst till denna plattform.

  Observera att apparna inte nödvändigtvis fungerar på alla android tabletter.

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi

 • Läsa och skriva

   Skrivguiden / 4,49 €

  Via appens första sida väljer man om man vill öva på att forma mönster, versaler, gemener, siffror eller ord. Där finns även möjlighet att gå vidare till inställningar och information till föräldrar. Det går att få barnlås på dessa sidor om man önskar det.

  Observera möjligheten att välja font för Skandinavien. Riktlinjerna är inte alla gånger de som gäller i Finland. På den punkten är Mollas ABC ett säkrare val.

  I ord delen är det möjligt att lägga till egna ord så att man kan välja vilka ord man skall skriva. Det går att skapa olika ordlistor och även ha många olika användare i appen.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan bl.a. svenska, engelska

  Datapedagogens omdöme: Ett roligt sätt att träna på att spåra bokstäver och siffror. Ett plus är att det även finns mönster att spåra. Bra att det är möjligt att mata in egna ord som man vill träna på.

   Molla ABC / gratis

  Öva att forma bokstäver och siffror. Det går att välja vilka bokstäver och siffror man önskar öva samt antalet upprepningar.

  Appen har text på finska men är inte ”språkbunden”.

  Datapedagogens omdöme: Ett bra alternativ till Skrivguiden. Den är inte fullt lika krävande, dvs den tillåter att man skriver lite mera bredvid modellen. Detta kan vara bra för en del användare.

   ABC Lekplats / 4,99 €

  Appen har sex olika delar. Tre delar tränar på att skriva bokstäver. I två delar (”bokstavskort” och ”skrivövning”) gäller det att forma bokstäverna. I delen som heter ”Skriv fritt” kan man skriva som man vill och också använda sig av bokstavsbrickor.

  Hur man instrueras att forma bokstäverna skiljer sig i några fall från den finska  standarden. Varje bokstav representeras av en bild på ett djur, vissa av dem något ovanliga, och både bokstäver och djurnamn läses upp.

  I delen alfabetet finns dels en ”översikt” över alfabetet, en övning om att kombinera versaler med gemener (”stora och små”) samt en övning i vilken man skall identifiera initialljudet, (”börjar på”).

  I delen ”Par” ingår övningarna bokstavsmemory, para ihop bokastav och djur samt bokstavsmemory med versaler och gemener.

  Memoryövningen börjar med sex brickor men det blir gradvis svårare ju längre man spelar, på högsta nivån är det 30 brickor.

  I delen ord ingår delarna ”Nybörajre” (max fem bokstäver, 25 ord), ”Avancerad” (max sju bokstäver, 56 ord) samt ”Pro” (75 ord). Det visas en bild på djuret (namnet går att få uppläst genom att trycka), och under finns bokstavskort som ska placeras i rätt ordning. När man rör vid ett bokstavskort läses bokstavsljudet upp.

  Språk: bl.a svenska, engelska, tyska, franska, spanska och italienska.

  Datapedagogens omdöme: Till den här appen har jag haft ett något ambivalent förhållande. Det kan dels ha att göra med att de första versionerna inte var så bra. Då fanns inte ljudande bokstäver och det fanns ”klumpigheter” som gjorde att appen kändes otymplig. Nu ser jag den som ett komplement om man behöver extra repetition kring bokstäverna.

  Bokstavslek /2,67 €

  Bokstavslek innehåller mer än 300 substantiv på både svenska och engelska.

  Bokstavslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik - ljudningsmetoden. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler.
  Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur man använder dem för att stava till ord.
  I appen finns tre olika övningar med inställningar i varje del.

  I den första delen tränas ordets begynnelsebokstav. I inställningarna kan väljas om man sedan vill se ordet skrivet eller som en bild. Likaså går det att välja antalet bokstäver/ord.

  I den andra övningen tränar man att stava till ord. I inställningarna kan man välja mellan att få ett tangentbord på skärmen eller ett antal bokstäver att välja mellan.

  I den tredje övningen saknas en bokstav i ordet. Det går att välja om det skall vara den första bokstaven, en bokstav i ordet eller den sista bokstaven som saknas. Det går även att välja alternativet ”olika positioner” för saknad bokstav.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan bl.a. svenska, engelska

  Datapedagogens omdöme: Appen kan tas i bruk redan tidigt om man väljer att i den första övningen endast fokuserar på vilket ljud och ord man hör. Man behöver inte poängtera att det är bokstäver och inte heller kräva att man minns bokstäver/ljud från tidigare. Diktamensdelen är i alls in enkelhet liknande som i många andra appar. Den tredje övningen med saknade bokstäver är riktigt bra då det går att välja vilket ljud man skall fokusera på.
  Mest får man ut av appen om en vuxen arbetar tillsammans med barnet.

  Kors & Tvärs / 2,68 €

  Kors & Tvärs är en app som syftar till att träna stavning och ordkunskap i korsordsform. Appen innehåller fyra olika programdelar i korsordsstil, var och en i tre olika svårighetsgrader. Det finns 270 korsord att träna på i varje spelform.

  När du skriver så får du får höra bokstavsljudet för den bokstav du tryckt på. Appen skiljer på långa och korta vokaler. När du har stavat hela ordet får du höra ordet läsas upp.

  Här finns också 270 korsord på engelska att träna på!

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan bl.a. svenska, engelska

  Bilderna illustrerar variationen på övningar och svårighetsgraden. (Det finns en bild från varje övning och från ett korsord från den lättaste nivån och ett korsord från den svåraste nivån. Även antalet hjälpbokstäver varierar för att illustrera det alternativet.)

  Övning 1 är ett klassiskt korsord. Det går att välja antal bokstäver som visas (5,10 och 30).

  I övning 2 gäller det att hitta de gömda orden.

  I övning 3 är bokstäverna på fel plats och de skall flyttas till rätt plats.

  Övning 4 går på tid. Det rullar in bokstäver på ett band och det gäller att välja bokstav och hitta rätt plats för den.

  Datapedagogens omdöme: Redan ”i begynnelsen” då PC:n hade tagit steget in i klassrummen och programmet hette Från ord till ord (senare Korsord med mera), ansåg jag att varje grupp med nybörjarundervisning borde ha tillgång till programmet. Senast nu, då de ”talande korsorden” för nybörjarna finns som app för iPad, android och windows har de väl äntligen tagit steget in i klassrummen?

  Bornholmslek / 6,99 €

  Obs! Den Android enhet som Datateket använder är inte kompatibel med den version av Bornholmslek som finns tillgänglig i Google play. Bilderna och texten är således baserad på appens iOS version och jag utgår ifrån att den fungerar lika i Android miljö.

  Bornholmslek bygger på en teoretisk syn på läsning där betydelsen av fonologisk medvetenhet tydliggörs. Genom appens olika lekar läggs grunden till en läs- och skrivstart. Vilka ord rimmar? Hur låter orden i början? Hur går det till att bygga och läsa ett ord?
  Appen Bornholmslek saknar poängsystem, tidsbegränsningar och stressig musik.

  Bygga ord: I övningen får det att välja mellan stora och små bokstäver samt välja enklare eller svårare ord.

  I Rimlek får man flytta på saker så att de passar ihop med något som rimmar På första bilden får man höra ”En mus i ett…” och det gäller att flytta in musen i huset. På bild två har tjuren placerats på muren och på bild tre är gubben på stubben.

  Datapedagogens omdöme: Appen är lämpligt smårolig att använda som ett redskap då man arbetar med fonologisk medvetenhet. Med fördel kan appen vara en del av ett större projekt där andra lekar kring språklig medvetenhet ingår.

   Läskod / 4,99 €

  Obs! Åtminstone på den Android enhet som Datateket använder så blir texten väldigt liten, så appen kanskje inte är helt optimerad för en Androidmiljö.

  LäsKod är en app med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är i första hand ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska samt barn som befinner sig i början av sin läsning. Appen är indelad i 18 nivåer och svårighetsgraden är stegrande, från bokstavsljud med förebild till orddiktamen

  Nivå 1 och 2:

  Du hör ett bokstavsljud och på nivå 1 ser du dessutom bokstaven och det gäller att hitta samma bokstav på tangentbordet. I följande del repeterar man ett ljud i taget genom att flytta ner med den gröna pilen och till sist gäller det att kombinera bokstäverna. I alla moment upprepas det aktuella bokstavsljudet.

  På nivå 2 visas ingen modell av bokstaven utan endast bokstavsljudet läses upp. För övrigt samma delmoment som på nivå 1.

  Nivå 3 och 4 liknar de tidigare nivåerna så till vida att det nu handlar om stavelse konstruktioner. På nivå 3 med förebild och på nivå fyra utan. Det tredje momentet att kombinera stavelse konstruktion med samma utskriven finns inte.

  Nivå 5 till nivå 11 har samma moment. Först får man skriva ett ord, sedan får man lyssna på orden ett i taget. Moment tre går ut på att kombinera bild med ord. I det fjärde momentet hör man ett intialljud och ett ord och skall sedan kombinera det med rätt ord. Enstaviga och tvåstaviga ord förekommer i nivåerna.

  Nivå 12-14 är en repetition av hela ord med bild och momenten är desamma som i nivåerna 5 till 11.

  Nivå15 till 17 är repetition av ord utan bild. Ordet läses upp och skall skriva. På nivå 18 är likaså en orddiktamens övning och innehåller samma moment som på nivåerna 15-17, dvs skriva ord och lyssna och läsa dem.

  Appen registrerar vad som görs under en övnings session men resultatlistan nollas om appen stängs av.

  Det går att ställa in bokstäverna för övningarna på nivå 1 till 4.

  Det går att välja om man vill se andelen rätta svar på varje nivå samt hur många gånger varje nivå är avklarad.

  Datapedagogens omdöme: Appens uppbyggnad gör att den lämpar sig bäst om en vuxen arbetar tillsammans med barnet. Den kan vara ett verktyg i specialpedagogens verktygsback.

  Kul med Duffton / 3,05 €

  Kul med Duffton är en svenskproducerad läs- och skrivapp.
  Spelen bygger på ljudningsmetoden. Spelen kan med fördel användas för att träna stavning i lägre årskurser. I de olika spelen får barnen lyssna på bokstavsljud, skriva och läsa. Orden finns i fem nivåer och barnen stimuleras till träning genom att på varje nivå klara fem delmål. För varje avklarat delmål får man en pusselbit i belöning och när hela bilden är klar visas en filmsnutt som uppmuntran.

  Nivå 1: enstaviga, ljudenliga ord
  Nivå 2-3 : flerstaviga ord och konsonantförbindelser
  Nivå 4-5 : dubbelteckning och ljudstridiga ord
  Det är även möjligt att välja ”Stegrande svårighetsgrad”

  Övningarna är skriva ord välja rätt ord och hinna skriva ord innan bilen åkt ur bilden.  

  Datapedagogens omdöme: Appen är ett bra tillägg om man behöver alternativ till övningar på tidig läs- och skrivnivå.

   

  Läslandet 2 / 2,63 €

  I övningen Vem är jag? Visas fyra gåtor. Appen läser inte upp gåtan, däremot kan man få svaret uppläst. Det går inte at stänga av uppläsningsfunktionen. Man måste alltså stänga av iPadens ljud för att hindra att svaret läses upp.

  I övningen Vilket ord saknas. Visas fyra meningar och under dem fyra ord. Det gäller att dra rätt ord till rätt mening. Det går att välja att uppläsningen sker först efter att man gjort en mening klar.

  I övningen Bygg en mening skall man bygga en mening med hjälp av orden på skärmen. Trycker man på de streckade linjerna läses meningen upp, även om man valt att stänga av uppläsningen.

  I övningen Sant eller falskt presenteras fyra påståenden till en bild och det gäller att välja om påståendet är rätt eller fel. Genom att trycka på maningen får man den uppläst. Tyvärr kan uppläsningsfunktionen inte stängas av.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan svenska och engelska.

  Datapedagogens omdöme: Appen fungerar bäst om en vuxen arbetar tillsammans med barnet. I annat fall är det lätt hänt att det blir ett surfande i appen. Appen registrerar inte övningsresultaten. Lite olyckligt att uppläsningarna inte enkelt kans lås på och av.

  Övriga appar inom kategorin läsa och skriva:

  Stavningslek / 2,72 €

  Stavningslek lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på nio olika språk, i varierande svårighetsgrader. Här tränar barnen att skriva ord på ett lekfullt och roligt sätt. Stavningslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

  Språk: svenska, danska, engelska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska och tyska.

  Lyssna och läs / 2,65 €

  Lyssna och läs är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! Här kan alla träna på svenska, engelska, tyska, danska, norska, italienska, spanska, portugisiska, polska och holländska! I appen ingår sex olika delar; begreppsträning, alfabetsträning, kombination av ord och bild, läsa ord, identifiera initialljud Följande 6 delar ingår i appen: Begreppsträning; Ett antal bilder presenteras och ett ord sägs. Man pekar därefter på den rätta bilden. Denna del är mycket bra när man vill lära sig ord på olika språk. För de mindre finns det belöningar och överraskningar i form av nallar. Alfabetet; I Alfabetet tränar man bokstäverna i alfabetet genom att höra dess namn. Både stora och små bokstäver ingår. Även här finns belöningar och överraskningar i form av nallar. Ord och bild; I denna del presenteras ord med bildstöd vilket gör övningen utmärkt för de som vill lära sig ett nytt språk. Rätt svar belönas genom att en bild avtäcks. Läsa ord; Här visas ord utan bilder vilket skapar en ren ”lyssna-läs” övning. Tiden mäts och man får stjärnor beroende på hur snabb man är. Börja lika; I Börja lika används ord med samma begynnelsebokstav vilket gör det lite svårare att finna rätt. Rätt ord; En bild visas och det gäller att hitta det rätta ordet bland flera ord. Vid rätt val visas enbart bild och rätt ord för att förstärka inlärningen. Antal visade ord styrs av inställningsknappen med rutor. Svårghetsgraderna; Nivå 1 lär ut enstaviga ord utan konsonantförbindelse såsom bil, sol och tåg. Nivå 2 lär ut tvåstaviga ord utan konsonantförbindelse såsom kaka, myra och låda. Nivå 3 lär ut ord med konsonantförbindelser såsom blad, stol och bord. Nivå 4 lär ut lite svårare ord såsom apelsin och blomma. Nivå 5 lär ut en blandning av svåra och lätta ord. Språk: svenska: engelska, tyska, norska, danska, italienska, spanska, polska, portugisiska och nederländska. Inställningarna sparas tills nästa gång appen startar.
  Det går att välja språk: engelska, italienska, tyska, polska, portugisiska, danska, holländska, norska, spanska och finska. 

  Språk: svenska, danska, engelska, italienska, nederländska, norska bokmål, polska, portugisiska, spanska och tyska

  Bokstäver med mera / 2,17 €

  Bokstäver med Mera syftar till att lära ut bokstäver på ett roligt och grundligt sätt med fin grafik och tydliga bilder. Här tränas också förmågan att särskilja viss bokstav samt att känna igen ord, stava till ord samt att skriva ord.

  Språk: Svenska, norska, danska, franska, tyska, italienska spanska, portugisiska och engelska.


  Läs och förstå 2 / 2,68 €

  Läs och förstå 2 består av sju övningar som tränar läsförståelse och grammatik. I den åttonde övningen kan man ”skriva sig till läsning” med hela ord. De övriga övningarna som ingår i appen är att välja mellan en eller ett, välja vilket ord som skall bort, välja rätt mening till en bild, hitta motsatsord, hitta rim och hitta synonymer.

  Språk: Svenska och engelska.

  Stavningslek 2 / 2,64 €

  I Stavningslek 2 får barnen öva på kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver. På detta sätt kan läsförmåga och stavning förbättras samtidigt som man lär sig språkets ljudmässiga uppbyggnader. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

  I Stavningslek 2 finns 3 olika delar, sortera i bokstavsordning, stava på tid och gissa ordet.

  Språk: svenska, danska, engelska, italienska, nederländska, norska bokmål, spanska och tyska.

  Speciella ord / 13,99 €

  Obs! Datapedagogen anser att appen som sådan är onödigt dyr i Androidmiljön. Satsar man detta pris bör man kanske vara beredd på att skapa en del eget material för att få valuta för pengarna.

  I appen ingår 96 skrivna samt inlästa ord och bilder. Dessutom går det att skapa egna övningar genom att lägga in bilder, ord och ljud. De egna ordlistorna kan exporteras till andra användare. I appen akn man också skapa många profiler för fler användare. Appen har sex olika spel. De är; para ihop bilder, para ihop ord, ord till bilder, bilder till ord, ljud till bild och ljud till ord. 

  Språk: 22 språk, bl.a. svenska, engelska, finska, franska, tyska, ryska och spanska


  Läsguld / 65 kr

  Appen innehåller sex olika svårighetsgrader med olika långa ord. I varje nivå kan man samla tio pokaler. Övningarna är uppbyggda så att man får slutet på ett ord samt fyra olika begynnelsebokstäver.
  Det finns två olika lägen att välja mellan; normal- och snabbläge. I normalläget ges mera auditivt stöd. Det passar bra för den som just lärt sig ljuda.  Snabbläget passar bättre för den som tränar på att automatisera läsningen.  Läsguld 2 / 6,99€

  Som Läsguld men nu är det två begynnelsebokstäver som bildar ljudet som skall kombineras med slutet på ordet.
   Happi Läser / 3,49€

  Appen passar för personer som är i början av sin läsinlärning. Appen innehåller 100 vardagliga ord som är indelade i fyra olika nivåer. I start menyn väljer man apelsinen ifall man vill öva med de lättaste orden. Vattenmelonen i sin tur leder till de svåraste orden som ingår i appen.
  Det går att välja om man vill öva med versaler eller gemener samt om man vill ha bakgrundsmusik eller inte.
  Man får se ett ord och tre bilder och det gäller att välja rätt bild. Väljer man rätt får man en belöning.'


  Happi stavar / 3,49€

  Appen innehåller 48 olika minikorsord fördelade på 5 svårighetsnivåer med 12 korsord i varje nivå. Varje korsord består av 4-8 ord i en fläta med relevanta bokstavbrickor utplacerade runt flätan. Spelet går ut på att, med så få misstag som möjligt, dra bokstavbrickorna till sina rätta platser i flätan. Bokstäver dragna till sin rätta plats fastnar i flätan. Bokstäver dragna till fel plats åker tillbaka. Det går att välja mellan stora eller små bokstäver samt o man vill ha ljudade bokstäver eller inte.


  ABC-klubben: ABC-bingo / 2,68€

  I appen får man laborera med fyra bokstäver i taget, förutom i den sista gruppen som innehåller fem bokstäver. I alla bokstavsgrupper, förutom den sista kan man välja att jobba på två nivåer. Spelet går ut på att man får upp bilder och skall leta upp det ord som passar.


  ABC-klubben: ABC:korsord / 2,15€

  En app för ”Nybörjarläsare”. Appen är indelad i olika bokstavsgrupper med två svårighetsgrader. Orden är desamma men på den enklare nivån får man välja mellan de bokstäver som verkligen behövs, medan man på den svårare nivån får välja mellan bokstäver från hela alfabetet.


  ABC-klubben / 2,79€

  Med appen går det att öva både att läsa och skriva. Lämpar sig för personer som är nybörjare inom läsning och skrivning. Här finns bl.a. övningen ”Hitta ordet” i vilken man får höra ett ord och så gäller det att välja ordet man hörde. Det finns en övning som går ut på att skriva ett ord samt övningar  för träning av bokstavsljud.

  Matematik