Main course page
 • General

  Senast uppdaterad 29.11.2018


  Utvärdera materialsidan
  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.


  Datatekets applista överförs som bäst till denna plattform. 

  Apparna är sorterade i olika kategorier. Det är inte alla gånger helt entydigt under vilken rubrik en app bäst passar. Många appar kunde ligga under fler rubriker. I Folkhälsans lista ligger alla appar endast under en rubrik. Som en "uppsamlingsrubrik" finns "Smarta verktyg". I den kategorin finns användbara appar som kan användas till väldigt många olika ändamål.

  Senaste nytt:

  Instruktionsfilm om hur man alddar ner röster till appen Claro Speak+ Svenska (sektionen Tidsenliga verktyg)
  Instruktionsfilm om inställningar i appen Claro Speak+ Svenska

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi
 • Matematik

  King of Math / (gratis) – 3,49 €

  En mångsidig matematikapp som innehåller vareriande problem inom olika områden. Gratisversionen innehåller böckerna, addition, subtraktion och blandat 1. Den fullständiga versionen innehåller vidare böckerna multiplikation, division, räknelära, bråk, geometri, potenser, statistik, ekvationer samt blandat 2. Varje bok innehåller 10 kapitel och varje kapitel består av 10 uppgifter. Endast det första kapitlet i varje bok är öppet. Genom att klara av ett kapitel låses följande kapitel upp. I varje kapitel har man råd att göra två fel, sedan får man försöka igen.

  I appen går det att skapa flera användare och således går det att arbeta i egen takt och med sina egna uppgifter.

  Språkinställningar: Appen innehåller text och det går att välja mellan bl.a. svenska, finska , engelska

  Demonstrationsvideo:  King of Math 2 / (gratis) – 3,49 €

  King of Math 2 är uppbyggd som en resa på vilken det finns 125 banor med logiska problem som måste lösas med hjälp av kunskaper i de fyra räknesätten. För att komma vidare till nästa bana får man inte ha ner än två fel. Det går att stänga av tiden så att man ahr obegränsad tid för att lösa uppgifter

  Appen tränar huvudräkning och problemlösning

  I appen går det att skapa flera användare och således går det att arbeta i egen takt och med sina egna uppgifter.

  Språkinställningar: Appen innehåller text och det går att välja mellan bl.a. svenska, finska , engelska

  Demonstrationsvideo:  King of Math Jr / (gratis) 3,49 €

  King of Math Junior är indelad i 10 böcker och innehåller, räkna, addition, subtraktion, multiplikation, division, geometri, jämföra, mäta, pussel och bråk. Det första kapitlet i varje bok är genast tillgängligt. De övriga blir tillgängliga an efter som användaren löser kapitlen. I varje kapitel kan man ha två fels, sedan får man försöka på nytt. 

  I vissa uppgifter finns det en kort text som talar om vad man skall göra. Således måste man vara läskunnig eller få läshjälp för att kunna lösa uppgifterna. Endast ett fåtal av uppgifterna är av traditionell räkne karaktär. Fokus ligger mera på problemlösning

  Språkinställningar: Appen innehåller text och det går att välja mellan bl.a. svenska, finska , engelska

  Demonstrationsvideo:  MatteMix / 4,49 €

  I appen kan man träna inom talområdet 1-99. Det finns 4 olika övningstyper i appen.         

  1) Räkna och måla
  För varje rätt svar ”färgfylls” en bild mer och mer.
  2) Räkna
  Räkna med föremål t.ex 5 äpplen + 3 äpplen eller med enbart siffror. Denna övning rör sig inom talområdet 1-9.
  3) Från prick till prick.
  Dra streck från prick till prick och lär sifferföljder. I inställningar kan man välja att träna 2-hopp, 3-hopp, 5-hopp (5-10-15) t.ex. Utmärkt för att grundträna inför multiplikationstabeller.
  4) Räknebok
  Här får man fyra uppgifter på varje sida. Man får grön bock för rätt svar och rött kryss för felaktigt svar. Alla tal läses upp.

  I menyn kan man göra vissa inställningar som dels gäller för alla övningar, men det finns även övningsspecifika inställningar. Det går bra att helt individualisera talområdet som appen tränar, ex talområdet 0-13. Likaså kan man välja om man enbart vill ha uppgifter med addition elelr subtraktion elelr om man vill ha blandade uppgifter.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan bl.a. svenska, engelska

  Demonstrationsvideo:  Tiokompisar /5,49 €

  På tre olika sätt tränar appen talkompisar. Tanken är att genom att man behärskar talkamrater så är det lättare att gå vidare i det matematiska tänkandet. I appen väljer man vilka talkompisar man vill öva på. Det går att välja mellan 10-, 100-, 1000-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 15-, 20-, 25-, 30-, 40-, 50- och 75-kompisar.

  Appen består av tre olika spel:

  Brädtian är ett spel i vilket upp till fyra spelare kan vara med. Varje spelare får en spelplan med nio rutor, dvs nio tal. Passar inte kortet kan man mata det till vilddjuret. I detta spel finns även ”specialkort” som antingen hjälper eller gör det knepigare.

  Pyramiden är ett spel för en person. Ur en kortlek visas ett kort och det skall paras ihop med talkamraten. Finns inte talkamraten måste talet matas till vilddjuret. Det går också att para ihop talkamrater som finns friliggande i pyramiden.

  Stress kan man spela ensam eller med en motspelare. Det gäller att sås anbbt som möjligt hitta rätt talkamrat. Även om övningen heter ”stress” så ahr man så mycket tid på sig som man vill ha. Det är dock möjligt att jämföra sin tid eller motspelarens tid och få med det tävlingsmomentet i spelet.

  Demonstrationsvideo:  SifferMix 1 / 3,49 €

  SifferMix 1 lär ut siffror och antal inom talområdet 1-till 9. Appen innehåller fyra olika övningstyper som på ett grundligt sätt lär ut sifferföljd och mängdträning samt att följa instruktion. Man får även lära sig singular och plural på nära 120 ord när man räknar föremålen som benämns samt lära sig när det skall vara ”en” eller ”ett”.

  I den första övningen får man välja en siffra och sedan visas antalet i form av substantiv.

  I den andra övningen visas ett antal och det gäller att välja rätt siffra.

  I Den tredje övningen skall larven bl.a. få ben, prickar, ögon och antenner. Det gäller att följa instruktionerna. Exempelvis skall larven få tre ögon, då trycker man först på siffran 3 och sedan på bilden för ”ögon”.

  I den fjärde övningen gömmer sig något. Man räknar prickarna och väljer rätt siffra för att ”hemligheten” skall avslöjas.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan bl.a. svenska, finska , engelska

  Demonstrationsvideo:


  Tower Math / 2,29 €

  Med Tower Math kan man träna de fyra räknesätten. Genom att göra strategiska val och svara rätt på uppgifter bygger man torn. Tornen i sin tur skjuter mot siffor. Spelaren styr inte hur tornen skjuter.

  Tornen man bygger kan vara ”Lobber”, ”Canon” eller ”Lightning” och de skjuter på lite olika sätt.

  Man väljer först typ av torn och sedan svårighetsgrad på uppgiften. Det strategiska tänkandet kommer in i och med att en svårare uppgift har mera kraft. Det gäller alltså att avgöra om man snabbt vill få i väg ett lättare skott eller med lite mera tid få mera tyngd i skotten.

  Siffror kan också befrias med hjälp av magiskt regn eller en frysblixt. Regnmängden och ”frystiden” avgörs av uppgiftens svårighetsgrad.

  Demonstartionsvideo:  Understanding Maths – addition och subtraktion

  Med appen är det nästan som att jobba med konkret material för att öka förståelsen för vad addition och subtraktion är. Det finns sex olika delmoment att välja mellan.

  I den första visas en addition och det gäller att röra skärmen med rätt antal fingrar.

  I den andra delen räknar du addition med hjälp av tiotal och ental. Varje tal får en egen färg och det är lätt att se när det blir en tiotalsövergång.

   Den tredje delen handlar om subtraktion. Den första termen är framtagen och det gäller att ta bort rätt antal.

   I den fjärde delen ingår även lite skrivträning eftersom rätt svar skall skrivas på skärmen. Det gäller att skriva tydliga siffror så att appen känner igen dem.

   Den femte delen är en duell. Man kan använda sig av olika svårighetsgrad, så båda i duellen behöver inte vara på samma svårighetsnivå. Svaret skrivs på skärmen och den som först svarat rätt på sin uppgift får poäng. För att vinna en omgång krävs fem poäng.

   Också den sjätte delen kan användas då man jobbar i par. Den ena skriver en uppgift som den andra löser.

   Bland appens funktioner kan plockas fram att det går att skapa många profiler samt att statistik för varje profil kan tas fram.

  Understanding Maths – multiplikation och division

  Appen är indelad i sex delområden. I del ett finns en ”hundraruta” med var hjälp det gäller att lösa multiplikationer. Du får ”se” multiplikationen.

  I den andra övningen gäller det att röra skärmen med rätt antal fingrar och rätt antal gånger.

  Den tredje övningen handlar om division. Det gäller att dra bollar ner till lådorna så att bollarna blir jämnt fördelade.

  I den fjärde delen gäller det att skriva rätt svar på skärmen. Det gäller att skriva tydligt så att appen identifierar siffran.

  Den femte delen är en duell. Man kan ha olika svårighetsgrader. Svaret skall skrivas på skärmen och den som först skriver rätt svar får poäng. För att vinna en omgång krävs fem poäng.

  Också den sjätte delen kräver ett par. Den ena drar fram en multiplikation, döljer sedan talet och den andra skall berätta vilken multiplikation det är.

  Via kugghjulet i appen går det att välja tabell/tabeller att räkna med.

  Bland appens funktioner kan nämnas möjligheten att skapa många profiler samt att statistik för varje profil kan tas fram.

  Nomp / gratis

  Tränar siffror, de vanligaste räknesätten, geometri, klockan, ordning och mått (volym, längd, vikt). NOMP är uppbyggd med olika matematikmoment. De finns på olika nivåer från 1A-5D, där 1A är den lättaste och 5D den svåraste nivån. Allt är väldigt systematiskt uppbyggt med symboler och förklaringar och det är lätt att hitta den nivå och det moment man söker. Man kan använda tjänsten utan att skaffa konto, fast då med begränsningar kring vilka övningar man kan göra. Skaffar man sig ett gratiskonto har man tillgång till alla övningar som låses upp efterhand som man har förtjänat dem.

  Math Magic / $0,99

  Tränar de fyra räknesätten.

  Det går att välja minsta och största tal (1-100) som skall ingå i uppgifterna. Uppgifterna visas och det erbjuds fyra svarsalternativ. Det går även att välja att svaret i subtraktioner skall bli negativt.

  Räkneråttan  / 20kr

  Genom 6 olika steg lär barnen sig att räkna siffrorna noll till nio, samt addition, subtraktion och större och mindre än.
  Alla övningarna belönas men det gäller att akta sig för råttan som stjäl belöningar. Kommer råttan fram skall man snabbt trycka på den.


  Pizza Fractions / Gratis

  Sluimpmässigt valda bråk visas i form av pizzabitar och det gäller att välja vilket bråk bilden visar.  Mathtopia+ / $3,99

  I appen kan man drilla de fyra räknesätten, utforska bråk och träna sig på de romerska siffrorna. Ett roligt och lekfullt sätt att befästa mattekunskaper.
  Fractions+ / 1,09€

  Appen fungerar som Mathtopia+ men nu handlar det om bråk.   Maths, age 3-5 / Gratis (köp inuti appen)

  De matematiska grunderna. 10 moment som tillsammans innehåller 80 olika set av aktiviteter. Sortera, matcha, mönster, räkna 0-10, jämföra, lägga till och ta bort.
  Appen Talar engelska.
  Tidsenliga verktygLäs och skriv