Main course page
 • General

  Senast uppdaterad 29.11.2018


  Utvärdera materialsidan
  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.


  Datatekets applista överförs som bäst till denna plattform. 

  Apparna är sorterade i olika kategorier. Det är inte alla gånger helt entydigt under vilken rubrik en app bäst passar. Många appar kunde ligga under fler rubriker. I Folkhälsans lista ligger alla appar endast under en rubrik. Som en "uppsamlingsrubrik" finns "Smarta verktyg". I den kategorin finns användbara appar som kan användas till väldigt många olika ändamål.

  Senaste nytt:

  Instruktionsfilm om hur man alddar ner röster till appen Claro Speak+ Svenska (sektionen Tidsenliga verktyg)
  Instruktionsfilm om inställningar i appen Claro Speak+ Svenska

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi
 • Tidsenliga verktyg

  Observera att appens namn fungerar som en hyperlänk till appstore.

  Snap Type Pro / 5,49 €

  För alla som av en eller annan orsak inte är som vassast då man använder penna och papper så är SnapTypePro ett bra alternativ. Med appens hjälp kan ett arbetsblad ”flytta in” i pekplattan så att det går att fylla i arbetsbladet med tangentbordet.

  Arbetsbladet flyttar in i pekplattan genom att fotograferas och sedan pekar man på det stället där man vill infoga text.

  För personer med synnedsättning kan appen också vara ett trevligt verktyg. Textstorleken går lätt att justera och kontrasten mellan gul bakgrund och svart text kan vara till hjälp.

  Appen har även en inbyggd stavningsfunktion som kan vara bra för personer som drar nytta av direkt feedback.

  I gratisversionen av appen går det endast att göra tre arbetsblad åt gången. Sedan måste något arbetsblad raderas.

  Ett halvfärdigt arbete kan sparas och kan i ett senare skede göras klart. Färdiga arbetsblad kan exempelvis skickas som e-post eller öppnas i andra appar som finns på plattan.

  Demonstartionsvideo:

  AudioNote / 16,66 €

  AudiNote är appen jag gärna hade haft tillgång till under studietiden. För alla som lär sig genom att lyssna och som kanske av en eller annan orsak inte riktigt får alla anteckningar att bli så entydigt klara, så är den här appen ett fint verktyg.

  AudioNote gör ljudanteckningar. Appen spelar in allt som sägs medan jag gör mina anteckningar. Genom att sedan i playback-läge trycka på något ord i mina anteckningar hör jag vad som sades exakt då jag gjorde min anteckning.

  Anteckningar kan sparas i specifika mappar så alla ämnen kan ha sin egen mapp. En anteckning kan sedan exempelvis delas via e-post.

  Demonstrationsvideo


  ClaroSpeak Plus Svenska / 10,99 €

  ClaroSpeak Plus Svenska är en mångsidig app.

  Appen kan läsa upp medan du skriver och det finns olika alternativ för uppläsningen samt markeringen av det som läses upp. Denna funktion gör att appen är bra för korrekturläsning av text genom att man lyssnar till texten. På det sättet är appen ett läs- och skrivstöd.

  Det går att spara, ladda och öppna filer på ditt Google Drive-konto eller öppna Google Docs i ClaroSpeak.

  Med en liten tilläggskostnad (£1,99) går det att lägga till en OCR funktion till appen. Då går det att med appen fotografera en text och få den uppläst. Och för 2,29€ får man in den finlandssvenska rösten Samuel.

  Så här laddar du ner röster till appen


  Olika inställningar i appen

  Demonstrationsvideo


  Claro ScanPen Reader / 7,99 €

  Med Claro ScanPen går det att fotografera en text och sedan direkt få den uppläst i telefonen eller i iPaden. Direkt du öppnar appen kommer du åt att ta en bild av texten, sedan är det bara att med fingret markera vad du vill få uppläst. Texten sparas inte.

  Det går att välja en text som finns i kamerarullen. Då kan man med den vanliga kamerafunktionen ta en bild på en text och senare öppna den i Claro ScanPen.

  Appen använder iOS egna talsynteser och klarar därför av många olika språk. Inuti appen går det dessutom att köpa visa röster för en tilläggskostnad på ungefär 20 kronor/röst.

  Wifi krävs inte för att använda appen.

  I inställningarna går det att välja röst, hastighet för uppläsningen samt om en hel rad eller ett ord skall markeras.

  Demonstrationsvideo:


  Prizmo Go / Gratis

  Med Prizmo Go går det att fotografera en text och få den uppläst. Det krävs några steg får att komma till det. Texten visas i en ruta som gör det möjligt att redigera texten. Texten kan skickas till andra appar.

  Appen har 10 språk (inte finska) och kräver inte nätanslutning för att fungera. Det går att köpa fler röster (bl.a. finska) men då verkar det som om appen kräver nätanslutning för att fungera med de nya språken.

  Demonstrationsvideo


  Prizmo / 7,99 €

  Den första appen, med funktionen ”fotografer och lyssna och lyssna”, som jag kom över. Appen har utvecklats och är ett alternativ till Claro ScanPen, Claro Speak Plus svenska eller Prizmo Go. Vilken man väljer är smak och tycker.

  DEemonstrationsvideo


  Knäpp och översätt (Snap&translate) / 10,99

  Ett enkelt sätt att översätta en text. Ta ett foto av texten och låt appen översätta den till det språk du valt.

  Det går också att välja objektsläge. Då fotograferar man ett objekt och appen berättar vad objektet heter på det valda språket. I ett snabbt test visar det sig att ”objektsfotograferingen” fungerar något sämre en ”textfotograferingen”.

  Appen klarar i detta nu 46 olika språk.


  Tala och översätt / gratis / 21,99 €

  Ett budskap talas eller skrivs in och spelas sedan upp eller visas i textform på önskat språk.

  I inställningar väljer du om du vill använda ”Tal till tal” eller ”Text till text” funktionen.

  För många språk går det att välja mellan en manlig och en kvinnlig röst. Det går också att välja att använda iPadens inbyggda röster.

  Demonstrationsvideo


  Skolstil 2 / 3,49 €

  Skolstil 2 är ett skrivprogram med bokstavsljud (talande tangentbord). Den inbyggda talsyntesen (Acapela, Elin) läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Hela texten går att få uppläst genom att trycka på högtalaren.
  Det går att välja läshastighet.

  Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver eleven lär sig att skriva för hand. Teckensnittet har tagits fram med utgångspunkt i den vägledning som Nordisk idégrupp för handskrift utarbetade år 2000.

  Man kan i viss mån välja, textstorlek och textfärg samt om man vill ha hjälplinjer elleor inte.

  Med programmet följer Skrivanvisning och Övningsblad som går att skriva ut.

  Skrivanvisning visar skrivriktning på bokstäver och siffror.

  Övningsblad med hjälplinjer där varje rad inleds med en bokstav med pilar, som visar skrivriktning.

  Demonstrationsvideo:

  Skolstil 3 / 6,99 €

  Skolstil 3 fungerar som Skolstil 2, det är endast talsyntesen som ändrats.
  ASL-Skrivbok / WTR Notebook / 5,49 €

  ASL-Skrivbok är en ordbehandlare med inbyggd talsyntesfunkitn. appen liknar Skolstil men har en del övriga funktioner.

  Appen stöder många språk, bl.a. svenska, finska och engelska. appen akn användas av många användare som alla kan ha sina egna profiler.


  Demonstrationsvideo:


  Oribi Writer / 12,99 €

  Oribi Writer är en ordbehandlare för iPad och appen innehåller en mångsidig stavnings- och grammatikkontroll.

  Rättstavningshjälpen fungerar både vid grava stavfel och kan ge fler förslag. Ordet ”sjärnexplåssion” ger automatiskt både stjärnexplosion och kärnexplosion.

  Rättstavningshjälpen noterar även rättstavade men lättförväxlade ord. Meningen ”Jag han med busen” kan med Oribi Writers hjälp korrigeras till ”Jag hann med bussen”. Appen innehåller flera tusen exempelmeningar som hjälper till vid val av lättförväxlade ord. Ordet ”han” ger t.ex. meningarna ”Hon och han.” samt ”Jag hann med allt.”

  Till de engelska rättstavningsförslagen kommer dessutom en svensk översättning av ordet.

  Oribi Writer innehåller även bokstavsljudning och kan använda för uppläsning av ord och meningar medan du skriver eller av hela texten i efterhand.

  Oribi Writer Edu är en skolversion av appen, och den kommer med alla våra språk förinstallerade!

  Demonstrationsvideo
  FinmotorikMatematik