Main course page
 • General

  Senast uppdaterad 29.11.2018


  Utvärdera materialsidan
  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.


  Datatekets applista överförs som bäst till denna plattform. 

  Apparna är sorterade i olika kategorier. Det är inte alla gånger helt entydigt under vilken rubrik en app bäst passar. Många appar kunde ligga under fler rubriker. I Folkhälsans lista ligger alla appar endast under en rubrik. Som en "uppsamlingsrubrik" finns "Smarta verktyg". I den kategorin finns användbara appar som kan användas till väldigt många olika ändamål.

  Senaste nytt:

  Instruktionsfilm om hur man alddar ner röster till appen Claro Speak+ Svenska (sektionen Tidsenliga verktyg)
  Instruktionsfilm om inställningar i appen Claro Speak+ Svenska

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi
 • Programmering och problemlösning


  Bee-Bot / gratis

  Det gäller att programmera biet att hitta rätt väg i labyrinten. Appen har 12 nivåer  Kodable - Coding for Kids / gratis

  Gäller att programmera vägen genom labyrinten.  Lightbot Jr : Coding Puzzles for Ages 4+ / $ 2,99

  Lightbot Jr består av fem olika världar, som vardera har 7-9 banor. För varje värld lär man sig nya programmeringskoncept men svårighetsgraden ökar långsamt vilket gör att appen passar bättre för yngre barn.


  Lightbot: Programming Puzzles 3,49 €

  Lightbot är en omfattande problemlösningsapp där barn kan lära sig grundläggande programmeringskoncept utan några förkunskaper. Appen är uppbyggd som ett spel med sex olika världar bestående av sju-nio banor vardera.


  Lightbot: Code Hour / Gratis

  Appen är uppbyggd som ett spel med tre olika världar bestående av sammanlagt 20 banor.  Cargo-Bot / gratis

  Det gäller att programmera roboten så att lådorna flyttas rätt. Låter enkelt, men erbjuder nog utmaningar.

  Flow Free / gratis
  Flow Free: Hexes / gratis
  Flow Free: Warps / gratis
  Flow Free: Bridges / gratis

  Alla "Flow-appar" fungerar enligt samma princip. Det gäller att para ihop alla färger genom att dra en bana mellan cirklarna. Banorna kan inte korsa eller överlappa varandra.  PathPuzzler / $0,99

  Appen tränar problemlösning. Det finns fyra olika svårighetsnivåer och antingen väljer man färdigt svårighetsgrad eller så väljer man stigande svårighetsgrad.
  Ett eller flera djur är utplacerade i ett rutnät och vill komma till sin mat utan att krocka med varandra. Man drar med fingret för att rita ut vägar som automatiskt får samma färg som respektive djur.


  Tunnel Trouble / $ 0,99

  Det gäller att hjälpa en kyckling att fly genom en tunnel. Brickor måste roteras för att tunneln skall vara hel och flykten lyckas.  Attributes by Math Doodles / 3,49 €

  Attributes består av logiska pussel som slumpas fram. Dessa pussel är indelade i sju delar och visar att matematik är mycket mera än bara siffror. Till de olika ”spelen” kan man välja  svårighetsgrad. Det går också att välja om man vill spela på tid elelr ej.

  De olika delarna i appen
  I “Category Stack” skall objekten flyttas så att de som innehåller ett givet attribut kommer i samma stapel.
  I “Combo Table” skall objekten dras till rätt ruta. Nu skall två attribut stämma.
  I “Find IT€” får vi se texten IT I en ruta. Sedan göms texten och rutorna flyttar plats. Det gäller att hålla reda på rätt ruta och sedan välja rätt attribut för rutan med text.
  I “Pattern Sequence” skall objekts dras in så att ett påbörjat monster fullföljs.
  I “Venn” skall objektend ras till rätt sektorer så att givna attribut stämmer.
  I “Double Traits” skall objekten flyttas så att de alla delar mionst en gemensam länk.
  I “If Else Sort” skall object sorteras utgående från tanken ”Om, så”.

  Math Doodles / 3,49 €

  Appen är indelad I olika spel.
  I ”Sums Stacker” finn tre staplar med tal och under varje stapel finns ett tal. Det gäller att flytta omkring siffrorna mellan de olika staplarna så att umman blir rätt.
  I ”Connect Sums” får man en given summa och så gäller det att välja de tal som tillsamamns bildar summan.
  I ”Unknown Square” finns åtta tal i ett rutnät. Det saknas ett tal och det gäller att lista ut vilket tal som saknas. Man skall lista ut det med hjälp av summan som två givna tal och det okända talet blir.
  Det går att välja olika svårighetsgrad och det går att välja många alternativ för hur talen visas (fingrar, tärningar, romerska siffror).

  Symmetry Shuffle / 3,49 €

  I detta ”pussel” gäller det att vrida och vända på figurer så att de kommer åt rätt håll i jämförelse med en modell.
  Det går att välja mellan 12 olika figurer, olika antal bitar på ett bräde (9, 16, 25 eller 30) samt svårighetsgrad (lätt eller svår). Utöver dessa val kan man välja om man vill tävla på tid.
  Exemplet visar den lättaste nivån med ett bräde med nio bitar och nivån lätt. Som objekts har koppen valts. Ovanpå en av kopparna ligger en ytterligare en bild på en kopp. Det är den koppen man kall vrida, vända och flytta på.
  När man har lagt den ovanpåliggande koppen så att den är vänd exakt likadant som den underliggande koppen har man löst en bit av pusslet. När man har matchat alla bitar så har man klarat pusslet.

  Guess the Code / Gratis

  Lista ut i vilken ordning färgerna skall vara (Master Mind).
  Lek och lärPussel och minne (tidig nivå)