Main course page
 • General

  Senast uppdaterad 29.11.2018


  Utvärdera materialsidan
  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.


  Datatekets applista överförs som bäst till denna plattform. 

  Apparna är sorterade i olika kategorier. Det är inte alla gånger helt entydigt under vilken rubrik en app bäst passar. Många appar kunde ligga under fler rubriker. I Folkhälsans lista ligger alla appar endast under en rubrik. Som en "uppsamlingsrubrik" finns "Smarta verktyg". I den kategorin finns användbara appar som kan användas till väldigt många olika ändamål.

  Senaste nytt:

  Instruktionsfilm om hur man alddar ner röster till appen Claro Speak+ Svenska (sektionen Tidsenliga verktyg)
  Instruktionsfilm om inställningar i appen Claro Speak+ Svenska

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi
 • Läs och skriv

  Skrivguiden / 5,49 €

  Via appens första sida väljer man om man vill öva på att forma mönster, versaler, gemener, siffror eller ord. Där finns även möjlighet att gå vidare till inställningar och information till föräldrar. Det går att få barnlås på dessa sidor om man önskar det.

  Observera möjligheten att välja font för Skandinavien. Riktlinjerna är inte alla gånger de som gäller i Finland. På den punkten är Mollas ABC ett säkrare val.

  I ord-delen är det möjligt att lägga till egna ord så att man kan välja vilka ord man skall skriva. Det går att skapa olika ordlistor och även ha många olika användare i appen.

  Det går att skriva ut övningsblad, antingen direkt ifall iPaden har koppling till en printer, eller så genom att först skriva övningsbladet i pdf-format och bifog filen till epost.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan bl.a. svenska, engelska

  Datapedagogens omdöme: Ett roligt sätt att träna på att spåra bokstäver och siffror. Ett plus är att det även finns mönster att spåra. Bra att det är möjligt att mata in egna ord som man vill träna på. Likaså bra att kunna skapa övningsblad.

  Demonstrationsvideo:  Molla ABC / gratis

  Öva att forma bokstäver och siffror. Det går att välja vilka bokstäver och siffror man önskar öva samt antalet upprepningar.

  Appen har text på finska men är inte ”språkbunden”.   

  Datapedagogens omdöme: Ett bra alternativ till Skrivguiden. Den är inte fullt lika krävande, dvs den tillåter att man skriver lite mera bredvid modellen. Detta kan vara bra för en del användare.


  ABC Lekplats / 3,99 €

  Appen har sex olika delar. Tre delar tränar på att skriva bokstäver. I två delar (”bokstavskort” och ”skrivövning”) gäller det att forma bokstäverna. I delen som heter ”Skriv fritt” kan man skriva som man vill och också använda sig av bokstavsbrickor.       

  Hur man instrueras att forma bokstäverna skiljer sig i några fall från den finska  standarden. Varje bokstav representeras av en bild på ett djur, vissa av dem något ovanliga, och både bokstäver och djurnamn läses upp.

  I delen alfabetet finns dels en ”översikt” över alfabetet, en övning om att kombinera versaler med gemener (”stora och små”) samt en övning i vilken man skall identifiera initialljudet, (”börjar på”).

  I delen ”Par” ingår övningarna bokstavsmemory, para ihop bokastav och djur samt bokstavsmemory med versaler och gemener.

  Memoryövningen börjar med sex brickor men det blir gradvis svårare ju längre man spelar, på högsta nivån är det 30 brickor.

  I delen ord ingår delarna ”Nybörjare” (max fem bokstäver, 25 ord), ”Avancerad” (max sju bokstäver, 56 ord) samt ”Pro” (75 ord). Det visas en bild på djuret (namnet går att få uppläst genom att trycka), och under finns bokstavskort som ska placeras i rätt ordning. När man rör vid ett bokstavskort läses bokstavsljudet upp.

  Språk: svenska, engelska, tyska, franska, spanska och italienska.

  Datapedagogens omdöme: Till den här appen har jag haft ett något ambivalent förhållande. Det kan dels ha att göra med att de första versionerna inte var så bra. Då fanns inte ljudande bokstäver och det fanns ”klumpigheter” som gjorde att appen kändes otymplig. Nu ser jag den som ett komplement om man behöver extra repetition kring bokstäverna.

  Demonstrationsvideo:  Bokstavslek / 4,49 €

  Bokstavslek innehåller mer än 300 substantiv på både svenska och engelska.

  Bokstavslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik - ljudningsmetoden. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler.
  Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur man använder dem för att stava till ord.
  I appen finns tre olika övningar med inställningar i varje del.

  I den första delen tränas ordets begynnelsebokstav. I inställningarna kan väljas om man sedan vill se ordet skrivet eller som en bild. Likaså går det att välja antalet bokstäver/ord.

  I den andra övningen tränar man att stava till ord. I inställningarna kan man välja mellan att få ett tangentbord på skärmen eller ett antal bokstäver att välja mellan.

  I den tredje övningen saknas en bokstav i ordet. Det går att välja om det skall vara den första bokstaven, en bokstav i ordet eller den sista bokstaven som saknas. Det går även att välja alternativet ”olika positioner” för saknad bokstav.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan bl.a. svenska, engelska

  Datapedagogens omdöme: Appen kan tas i bruk redan tidigt om man väljer att i den första övningen endast fokuserar på vilket ljud och ord man hör. Man behöver inte poängtera att det är bokstäver och inte heller kräva att man minns bokstäver/ljud från tidigare. Diktamensdelen är i alls in enkelhet liknande som i många andra appar. Den tredje övningen med saknade bokstäver är riktigt bra då det går att välja vilket ljud man skall fokusera på.
  Mest får man ut av appen om en vuxen arbetar tillsammans med barnet.

  Deminstrationsvideo:  Kors & Tvärs / 4,49 €

  Kors & Tvärs är en app som syftar till att träna stavning och ordkunskap i korsordsform. Appen innehåller fyra olika programdelar i korsordsstil, var och en i tre olika svårighetsgrader. Det finns 270 korsord att träna på i varje spelform.

  När du skriver så får du höra bokstavsljudet för den bokstav du tryckt på. Appen skiljer på långa och korta vokaler. När du har stavat hela ordet får du höra ordet läsas upp.

  Här finns också 270 korsord på engelska att träna på!

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan bl.a. svenska, engelska

  Datapedagogens omdöme: Redan ”i begynnelsen” då PC:n hade tagit steget in i klassrummen och programmet hette Från ord till ord (senare Korsord med mera), ansåg jag att varje grupp med nybörjarundervisning borde ha tillgång till programmet. Senast nu, då de ”talande korsorden” för nybörjarna finns som app för iPad, android och windows har de väl äntligen tagit steget in i klassrummen?

  Demonstrationsvideo:


  Läs och förstå / 6,99 €

  Läs och förstå består av fyra övningar för att träna såväl läsning som läsförståelse. Här finns mer än 800 meningar att träna på! Ett verktyg ingår i varje del för att kunna göra nya eller anpassade övningar efter eget önskemål.

  OBS! I appen finns ett verktyg med vilket det går att skapa egna listor så det är möjligt att individualisera på ett, för ”appvärlden”, sällsynt sätt.
  Det går att välja språk: finska, norska och danska. Det går att skapa egna listor samt listor på andra språk.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan svenska, finska, norska och danska.

  Appen finns även på engelska och heter då Leraning English – Words and Sentences / 3,49 €
   

  Datapedagogens omdöme: Appen fungerar bäst om en vuxen arbetar tillsammans med barnet. Det kan lätt bli ett ”ogenomtänkt klickande. Att det går att redigera befintliga listor och skapa egna listor är bra. Visserligen kräver det en del tid men listor kan sedan exporteras och delas med andra användare.

  Demonstrationsvideo:  Bornholmsmodellen / 7,99 €

  Bornholmslek bygger på en teoretisk syn på läsning där betydelsen av fonologisk medvetenhet tydliggörs. Genom appens olika lekar läggs grunden till en läs- och skrivstart. Vilka ord rimmar? Hur låter orden i början? Hur går det till att bygga och läsa ett ord?
  Appen Bornholmslek saknar poängsystem, tidsbegränsningar och stressig musik.

  Bygga ord: I övningen får det att välja mellan stora och små bokstäver samt välja enklare eller svårare ord.

  I Rimlek får man flytta på saker så att de passar ihop med något som rimmar På första bilden får man höra ”En mus i ett…” och det gäller att flytta in musen i huset. På bild två har tjuren placerats på muren och på bild tre är gubben på stubben.

  Datapedagogens omdöme: Appen är lämpligt smårolig att använda som ett redskap då man arbetar med fonologisk medvetenhet. Med fördel kan appen vara en del av ett större projekt där andra lekar kring språklig medvetenhet ingår.

  Deminstrationsvideo:

  Läskod / 5,49 €

  LäsKod är en app med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är i första hand ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska samt barn som befinner sig i början av sin läsning. Appen är indelad i 18 nivåer och svårighetsgraden är stegrande, från bokstavsljud med förebild till orddiktamen

  Nivå 1 och 2:

  Du hör ett bokstavsljud och på nivå 1 ser du dessutom bokstaven och det gäller att hitta samma bokstav på tangentbordet. I följande del repeterar man ett ljud i taget genom att flytta ner med den gröna pilen och till sist gäller det att kombinera bokstäverna. I alla moment upprepas det aktuella bokstavsljudet.

  På nivå 2 visas ingen modell av bokstaven utan endast bokstavsljudet läses upp. För övrigt samma delmoment som på nivå 1.           

  Nivå 3 och 4 liknar de tidigare nivåerna så till vida att det nu handlar om stavelse konstruktioner. På nivå 3 med förebild och på nivå fyra utan. Det tredje momentet att kombinera stavelse konstruktion med samma utskriven finns inte.

  Nivå 5 till nivå 11 har samma moment. Först får man skriva ett ord, sedan får man lyssna på orden ett i taget. Moment tre går ut på att kombinera bild med ord. I det fjärde momentet hör man ett intialljud och ett ord och skall sedan kombinera det med rätt ord. Enstaviga och tvåstaviga ord förekommer i nivåerna.

  Nivå 12-14 är en repetition av hela ord med bild och momenten är desamma som i nivåerna 5 till 11.

  Nivå15 till 17 är repetition av ord utan bild. Ordet läses upp och skall skriva. På nivå 18 är likaså en orddiktamens övning och innehåller samma moment som på nivåerna 15-17, dvs skriva ord och lyssna och läsa dem.

  Appen registrerar vad som görs under en övnings session men resultatlistan nollas om appen stängs av.

  Det går att ställa in bokstäverna för övningarna på nivå 1 till 4.

  Det går att välja om man vill se andelen rätta svar på varje nivå samt hur många gånger varje nivå är avklarad.

  Datapedagogens omdöme: Appens uppbyggnad gör att den lämpar sig bäst om en vuxen arbetar tillsammans med barnet. Den kan vara ett verktyg i specialpedagogens verktygsback.

  Demonstrationsvideo:


  Kul med Duffton / 4,49 €

  Kul med Duffton är en svenskproducerad läs- och skrivapp.

  Spelen bygger på ljudningsmetoden. Spelen kan med fördel användas för att träna stavning i lägre årskurser. I de olika spelen får barnen lyssna på bokstavsljud, skriva och läsa. Orden finns i fem nivåer och barnen stimuleras till träning genom att på varje nivå klara fem delmål. För varje avklarat delmål får man en pusselbit i belöning och när hela bilden är klar visas en filmsnutt som uppmuntran.

  Nivå 1: enstaviga, ljudenliga ord

  Nivå 2-3 : flerstaviga ord och konsonantförbindelser

  Nivå 4-5 : dubbelteckning och ljudstridiga ord

  Det är även möjligt att välja ”Stegrande svårighetsgrad”

  Övningarna är skriva ord välja rätt ord och hinna skriva ord innan bilen åkt ur bilden.            

  Datapedagogens omdöme: Appen är ett bra tillägg om man behöver alternativ till övningar på tidig läs- och skrivnivå.

  Demonstrationsvideo:


  Alfavux / 4,49 €

  Alfavux innehåller närmare tvåhundra vanliga svenska ord med foton till. Vissa ord förekommer flera gånger med olika foton.

  När en bild visas hörs en röst som läser upp ordet. Bokstäverna ligger blandade på ett färgfält och dras till rutor. Varje bokstav ljudas samtidigt som den dras på plats. Om bokstaven placeras i fel ruta hoppar den tillbaka. När hela ordet är korrekt stavat läser rösten upp ordet igen. Det finns en högtalarsymbol som går att trycka på för att upprepa ordet obegränsat antal gånger.

  Orden är indelade i sex olika nivåer med stigande svårighetsgrad. Nivåerna skiljs åt genom färger. Ett visst antal ljud och bokstäver är kopplade till varje nivå. Vidare finns nivå 7 som innehåller ord från alla tidigare nivåer blandade. I ”nivå 8” går det att lägga in egna ord. För att detta skall lyckas bör man först i iPadens inställningar söka upp appen och aktivera alternativet ”Hantera egna ord”.

  På nivå 1 ingår ord med bokstäverna: s i l o m e r och a.
  På nivå 2 utökas bokstäverna med n u å och f.
  På nivå 3 utökas bokstäverna med ö b v och t.
  På nivå 4 utökas bokstäverna med g j ä och y.
  På nivå 5 utökas bokstäverna med h k d och p.
  På nivå 6 utökas bokstäverna med c x w och z
  På nivå 7 finns ord från alla tidigare nivåer blandade.

  Datapedagogens omdöme: Appen är ett bra tillägg om man behöver alternativ till övningar på tidig läs- och skrivnivå. Ibland kommer samma ord fler gånger under en session på en viss nivå. Det stör lite. Ett plus är möjligheten att ”i nivå 8” lägga in egna ord.

  Demonstrationsvideo:  Läslandet 2 / 5,49 €

  I övningen Vem är jag? Visas fyra gåtor. Appen läser inte upp gåtan, däremot kan man få svaret uppläst. Det går inte at stänga av uppläsningsfunktionen. Man måste alltså stänga av iPadens ljud för att hindra att svaret läses upp.

  I övningen Vilket ord saknas. Visas fyra meningar och under dem fyra ord. Det gäller att dra rätt ord till rätt mening. Det går att välja att uppläsningen sker först efter att man gjort en mening klar.

  I övningen Bygg en mening skall man bygga en mening med hjälp av orden på skärmen. Trycker man på de streckade linjerna läses meningen upp, även om man valt att stänga av uppläsningen.

  I övningen Sant eller falskt presenteras fyra påståenden till en bild och det gäller att välja om påståendet är rätt eller fel. Genom att trycka på maningen får man den uppläst. Tyvärr kan uppläsningsfunktionen inte stängas av.

  Språkinställningar: Appen innehåller tal och det går att välja mellan svenska, finska och engelska.

  Datapedagogens omdöme: Appen fungerar bäst om en vuxen arbetar tillsammans med barnet. I annat fall är det lätt hänt att det blir ett surfande i appen. Appen registrerar inte övningsresultaten. Lite olyckligt att uppläsningarna inte enkelt kans lås på och av.

  Demonstrationsvideo


  Bokstamera / 2,29 €

  Bokstamera innehåller 40 ord och det går inte att välja ordning eller på annat sätt editera i appen. Det finns två ”Uppspelningslägen”. Antingen kan man höra bokstavens ljud eller bokstavens namn. Bokstäverna visas med versaler.

  Genom att trycka på en bokstav i taget ljudas ordet fram och nedan genom att trycka på skärmen får man ordet uppläst. Det går inte att trycka på bokstäverna i fel ordning.

  Datapedagogens omdöme: Appen är något begränsad men kan vara ett väldigt bra komplement för en del användare, som behöver variation i träningen. Att skapa tilläggsmaterial kan ge ett mervärde.


  ABC-klubben: ABC-bingo / 2,29 €

  Med appen kan man öva sig att avkoda ord men även att memorera ordbilder. Man kan fokusera på att lyssna och identifiera initialljudet.

  Svårighetsgraden kan justeras på olika sätt. Man kan välja om man använder gemener eller versaler. Om man skall läsa ordet, höra det eller läsa och höra.

  Orden är indelade i sju grupper, enligt initialljud. Alla grupper utom en, har två övningsgrupper. I den ena är orden indelade enligt initialbokstav medan orden i den andra är blandade.

  Datapedagogens omdöme: Ett complement för att få variation I övandet.


  Stavningslek / 4,49 €

  Stavningslek lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på nio olika språk, i varierande svårighetsgrader. Här tränar barnen att skriva ord på ett lekfullt och roligt sätt. Stavningslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

  Språk: svenska, danska, engelska, italienska, nederländska, norska bokmål, norska, nynorska, portugisiska, spanska och tyska.

  Demonstrationsvideo

  Lyssna och läs / 4,49 €

  Lyssna och läs är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! Här kan alla träna på svenska, engelska, tyska, danska, norska, italienska, spanska, portugisiska, polska och holländska! I appen ingår sex olika delar; begreppsträning, alfabetsträning, kombination av ord och bild, läsa ord, identifiera initialljud Följande 6 delar ingår i appen: Begreppsträning; Ett antal bilder presenteras och ett ord sägs. Man pekar därefter på den rätta bilden. Denna del är mycket bra när man vill lära sig ord på olika språk. För de mindre finns det belöningar och överraskningar i form av nallar. Alfabetet; I Alfabetet tränar man bokstäverna i alfabetet genom att höra dess namn. Både stora och små bokstäver ingår. Även här finns belöningar och överraskningar i form av nallar. Ord och bild; I denna del presenteras ord med bildstöd vilket gör övningen utmärkt för de som vill lära sig ett nytt språk. Rätt svar belönas genom att en bild avtäcks. Läsa ord; Här visas ord utan bilder vilket skapar en ren ”lyssna-läs” övning. Tiden mäts och man får stjärnor beroende på hur snabb man är. Börja lika; I Börja lika används ord med samma begynnelsebokstav vilket gör det lite svårare att finna rätt. Rätt ord; En bild visas och det gäller att hitta det rätta ordet bland flera ord. Vid rätt val visas enbart bild och rätt ord för att förstärka inlärningen. Antal visade ord styrs av inställningsknappen med rutor. Svårighetsgraderna; Nivå 1 lär ut enstaviga ord utan konsonantförbindelse såsom bil, sol och tåg. Nivå 2 lär ut tvåstaviga ord utan konsonantförbindelse såsom kaka, myra och låda. Nivå 3 lär ut ord med konsonantförbindelser såsom blad, stol och bord. Nivå 4 lär ut lite svårare ord såsom apelsin och blomma. Nivå 5 lär ut en blandning av svåra och lätta ord. Språk: svenska: engelska, tyska, norska, danska, italienska, spanska, polska, portugisiska och nederländska. Inställningarna sparas tills nästa gång appen startar.

  Demonstrationsvideo:


  Bokstäver med mera / 4,49 €

  Bokstäver med Mera syftar till att lära ut bokstäver på ett roligt och grundligt sätt med fin grafik och tydliga bilder. Här tränas också förmågan att särskilja viss bokstav samt att känna igen ord, stava till ord samt att skriva ord.

  Språk: Svenska, finska, norska, danska, franska, tyska, italienska spanska, portugisiska och engelska.


  Demonstrationsvideo:  Läs och förstå 2 / 6,99 €

  Läs och förstå 2 består av sju övningar som tränar läsförståelse och grammatik. I den åttonde övningen kan man ”skriva sig till läsning” med hela ord. De övriga övningarna som ingår i appen är att välja mellan en eller ett, välja vilket ord som skall bort, välja rätt mening till en bild, hitta motsatsord, hitta rim och hitta synonymer.

  Språk: Svenska, norska och engelska.

  Demonstrationsvideo  Stavningslek 2 / 4,49 €

  I Stavningslek 2 får barnen öva på kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver. På detta sätt kan läsförmåga och stavning förbättras samtidigt som man lär sig språkets ljudmässiga uppbyggnader. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

  I Stavningslek 2 finns 3 olika delar, sortera i bokstavsordning, stava på tid och gissa ordet.

  Språk: svenska, danska, engelska, italienska, nederländska, norska bokmål, spanska och tyska.

  Demonstrationsvideo


  Speciella ord / 3,99 €

  I appen ingår 96 skrivna samt inlästa ord och bilder. Dessutom går det att skapa egna övningar genom att lägga in bilder, ord och ljud. De egna ordlistorna kan exporteras till andra användare. I appen akn man också skapa många profiler för fler användare. Appen har sex olika spel. De är; para ihop bilder, para ihop ord, ord till bilder, bilder till ord, ljud till bild och ljud till ord. 

  Språk: 22 språk, bl.a. svenska, engelska, finska, franska, tyska, ryska och spanska


   Bokstavspussel / 40 kr

  Öva att skriva ord.
  Appen innehåller 36 färdiga bokstavspussel och det går enkelt att skapa egna pussel och dela med sig av dessa till andra. De färdiga pusslen är skrivna med gemener, men det går att välja att enbart visa versaler. Det går också att välja om man vill skriva efter modell. Tyvärr är vissa dimensioner på end el av bilderna förvrängda.


  Spello  / $ 0,99

  I appen går det att stava till ord med eller utan hjälp av modell. Drygt 100 ord ingår i appen och orden är indelade i olika kategorier.
  Det går bland annat att välja engelska och finska i appen.  Djurkorsord / 15 kr

  Detta är ett korsord med "stumma" bokstäver och det blir ingen auditiv återkoppling till varken bokstäver eller ord.
  Djurkorsord innehåller 56 korsord med över 300 ord. Korsorden ökar i svårighet.
  Korsorden är uppdelade i olika djurgrupper och i varje korsord går det enkelt att byta mellan stora och små bokstäver, visa hela alfabetet eller bara de bokstäver som finns med i korsordet eller rensa korsordet.


  ABC – Learn to read / 3,49€

  Lära Läsa innehåller sex olika berättelser. Varje berättelse har tio sidor med tio meningar. Det gäller att läsa meningen och sedan välja rätt bild av fyra alternativ för att gå vidare i historien.
  Språk: engelska, spanska, tyska, franska, italienska, portugisiska, svenska. Danska, norska och finska  Läsguld / 65 kr

  Appen innehåller sex olika svårighetsgrader med olika långa ord. I varje nivå kan man samla tio pokaler. Övningarna är uppbyggda så att man får slutet på ett ord samt fyra olika begynnelsebokstäver.
  Det finns två olika lägen att välja mellan; normal- och snabbläge. I normalläget ges mera auditivt stöd. Det passar bra för den som just lärt sig ljuda.  Snabbläget passar bättre för den som tränar på att automatisera läsningen.


  Läsguld 2 / 6,99€

  Som Läsguld men nu är det två begynnelsebokstäver som bildar ljudet som skall kombineras med slutet på ordet.  Ordens magi - Flyttbara bokstäver + stavningstest /  65 kr

  Appen har tre delar och de är; flyttbara bokstäver, träna ord, omkastade bokstäver och stavningsquiz.
  I flyttbara bokstäver går det fritt att flytta in bokstäver till ett rutfält. Man kan bygga egna bokstavskombinationer och höra hur de låter ihop.
  I träna ord kan man välja mellan 6 färdiga ordlistor som tillsammans innehåller de 53 ord. Det är lätt att göra egna listor med egna ord. Det finns inga begränsningar på hur många listor och ord man kan lägga till. De listor man skapat kan man dela vidare med andra genom t.ex. dropbox.
  I omkastade bokstäver visas de bokstäver som behövs för ordet men de är utspridda och det gäller att sortera bokstäverna så att det givna ordet bildas.
  I stavningsquiz skall man skriva ordet utan ledtrådar.
  I inställningar finns en del alternativ. Bl.a. går det att justera röstens hastighet och tonläge samt välja om bokstäverna skall visas i ordning eller som på ett tangentbord (Qwerty).

   Ordleken - Lär dig att stava över 100 Svenska ord / 30 kr

  Ordlek är för barn som skall lära sig att läsa och skriva. Den innehåller 250 vanliga Svenska ord. Orden är delade i olika grupper. På lätt nivå tränas enstaviga och ljudenligt stavade ord. På medelnivå ingår tvåstaviga ord med ljudstridig stavning samt med dubbelteckning. I kategorin ”svår” ingår längre ord.  Orden som ingår är även indelade i kategorierna djur, yrken, mat och saker.


  Happi Läser / 3,49€

  Appen passar för personer som är i början av sin läsinlärning. Appen innehåller 100 vardagliga ord som är indelade i fyra olika nivåer. I start menyn väljer man apelsinen ifall man vill öva med de lättaste orden. Vattenmelonen i sin tur leder till de svåraste orden som ingår i appen.
  Det går att välja om man vill öva med versaler eller gemener samt om man vill ha bakgrundsmusik eller inte.
  Man får se ett ord och tre bilder och det gäller att välja rätt bild. Väljer man rätt får man en belöning.


  Happi stavar / 3,49€

  Appen innehåller 48 olika minikorsord fördelade på 5 svårighetsnivåer med 12 korsord i varje nivå. Varje korsord består av 4-8 ord i en fläta med relevanta bokstavbrickor utplacerade runt flätan. Spelet går ut på att, med så få misstag som möjligt, dra bokstavbrickorna till sina rätta platser i flätan. Bokstäver dragna till sin rätta plats fastnar i flätan. Bokstäver dragna till fel plats åker tillbaka. Det går att välja mellan stora eller små bokstäver samt o man vill ha ljudade bokstäver eller inte.


  Matematik