• General

  Här samlas information kring IKT och pedagogik. 
  Denna sida byggs upp via tips och idéer från fältet och svar på frågor som ofta ställs samlas här. 

  Observera att videofilmerna tyvärr är i sådant filformat att de inte nödvändigtvis fungerar i Internet Explorer.

  Senast uppdaterad 3.6.2021

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här
  Det senaste nyhetsbrevet skickades den 3.6.2021 och kan läsas här.
  En flyer med höstens träffar kan laddas ner här.  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi

 • Bliss-porten / Bliss-portti


  Bliss är ett grafiskt språk som används som ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt och som stöd för läs- och skrivinlärning.
  Bliss-verksamheten i Finland går under namnet Bliss-porten (Bliss-portti), som utvecklar Bliss-språket i Finland och är med i det internationella bliss-arbetet. Bliss-porten ordnar också kurser och träffar kring Bliss.
  Bliss-porten koordineras av Folkhälsan.
  Söker du utbildare, kontakta akk@folkhalsan.fi.

  En flyer om Bliss kan laddas ner här.
  Tidsenliga verktyg (som stöd för vardagen)