• General

  Denna modul är senast uppdaterad: 15.9.2021 

  Materialet i denna modul är gjort med webbtjänsten Widgit Online.

  Har du ett abonnemang för webbtjänsten kan du ladda ner och editera detta material.

  Språk och samspel får understöd av Veikkaus och gör ingen vinst på materialet och det får fritt användas och anpassas enligt behov.

  Läs mera om Widgit Online här.

  SENASTE NYTT:

  I sektionen Språklära under rubriken Meningsbyggnad finns nu filerna Tokiga meningar, Tokiga frågor,  Meningar 5 ord (presens) och Meningar 5 ord (imperfekt).  

  TIDIGARE NYTT:

  I sektionen Lek och lär under rubriken Kommunikationskartor för lekar finns nu några nya lekar. De heter var finns väl detta, klädpromenad, r-jakten, lika och olika djur samt hemlig påse.

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi


  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här. • Optima Telma (Borgå och Helsingfors)

  I den här sektionen delar Optima med sig av material som de skapat.

  Direkt ur Optima TELMAS läroplan går det att plocka delar kring; stärkandet av den yrkesinriktade funktionsförmågan. stärkande av studiefärdigheter, förberedelse för arbetslivet samt fritt valbara (närmast rehabilitering och annat som stöder vuxenliv, vidare studier och välmående).

  Optimas teamledare för TELMA utbildningen tog sig an TELMAs utbildningsgrunder och formade samtalskartor. Vad är TELMA? Vad kan jag studera vid TELMA?
  Samtalskartorna ger studerande en möjlighet till att mera aktivt ta del av upplägget och innehållet av studierna och läraren/assistenten får ett arbetsverktyg vid dessa viktiga diskussionstillfällen.

  Till de olika ”tema kartorna” görs olika ”detalj kartor” för att öka delaktigheten och förståelsen för helheten.

  Diskussionskarta, Telma

  Diskussionskarta, Studiefärdigheter

  Diskussionskarta, Arbetslivsfärdigheter

  Diskussionskarta, Funktionsförmågan

  Diskussionskarta, Valbart


  Lärum och Folkhälsan / Solklart