• General

  Denna modul är senast uppdaterad: 15.9.2021

  Materialet i denna modul är gjort med programmet InPrint 3.

  Läs mera om InPrint 3 här.

  Språk och samspel får understöd av Veikkaus och gör ingen vinst på materialet och det får fritt användas och anpassas enligt behov.

  SENASTE NYTT:

  I sektionen Språklära under rubriken Meningsbyggnad finns nu Meningar 5 ord (presens) och Meningar 5 ord (imperfekt).

  TIDIGARE NYTT:

  I sektionen Lek och lär under rubriken Kommunikationskartor för lekar finns nu några nya lekar. De heter var finns väl detta, klädpromenad, r-jakten, lika och olika djur samt hemlig påse.

  Övrigt:

  Umeå kommun har åren 2017-2018 genomfört ett större projekt; Visualisera mera. i projektet spelade programmet InPrint 3 en central roll.

  Läs mera om projektet här.

  I samband med projektet gjordes fina instruktionsfilmer.  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi

  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.


 • Lek och lär

  Knep och knåp

            

  En ska bort 

  I övningen ”En skall bort” gäller det att på varje rad hitta den symbol som avviker från de andra. Varje sida innehåller ord från en egen kategori och övningen kan också användas för att träna in symboler för ord.

  Para ihop ord och bild

  Para ihop ord och bild, stora bokstäver

  I denna övning gäller det att para ihop ett skrivet ord med rätt symbol.

  Orden i övningen kombinera ord med symbol är tagna ur appen Kors och tvärs (lätta korsord 1-15) och kan användas som komplement till appen.

  Kommunikationskartor för lekar

  Beskriv känslor

  Fundera tillsammans vilka känslor de olika symbolerna på första sidan (olika känslor) återspeglar. Uppmuntra en i gången att med egen mimik och kropp försöka visa olika känslor. Be övriga gissa vilken känsla som återges. Pekprata under lekens gång och turas om att återge känslorna.

  Med hjälp av diskussionskartan (Var i kroppen känns det?) kan ni samtala om olika känslor, tex. glad, var känns det i din kropp när du är glad? Vad kan ha hänt så att du känner dig glad. Vad vill du göra när du känner dig glad?

  Blåsa såpbubblor

  Med detta enkla bildstöd kan ni blåsa såpbubblor tillsammans, inne eller ute, parvis eller i större grupp. Pekprata om vems tur det är att blåsa samt ”mera” bubblor. Barnen tycker också ofta om att spräcka bubblorna. Ni kan själva hitta på något ord för detta istället för spräcka t.ex. ”poks”. Printa gärna ut bilden i en liten fickversion så är den lätt att ha med i parken.

  Fruktsallad

  Leken går till så här:

  Deltagarna sätter sig på stolar i en ring. En deltagare är ledare och ställer sig i mitten av ringen. Barnen delas in i grupper enligt olika frukter, till exempel bananer, päron, äpplen och apelsiner. När leken börjar och alla sitter på en plats ropar ledaren: "Alla bananer byter plats".Då ska alla bananer byta plats samtidigt som ledaren ska försöka sätta sig på en stol. När ledaren ropar "Fruktsallad" ska alla byta plats. Om ledaren hittar en ledig stol får den som blir utan plats vara ledare till näst. Leken går även att lekas stående i ring, det kan då vara svårare att hålla reda på vilka platser som är lediga.

  Färgleken

  Leken går till så här:

  Barnen ställer sig bredvid varandra på en rad, ungefär 10 meter bort från färgledaren. Färgledaren står med ryggen mot de andra barnen, för att inte kunna se vad de har för färger på sig. Målet är att ta sig fram till färgledaren före de andra barnen. Färgledaren ropar en färg och antal steg. Alla barn som har något klädesplagg i den färgen som ledaren ropat, får ta steg framåt. Färgledaren kan t.ex. ropa: "Alla som har något rött på sig får ta två steg framåt!". Den som först rör i ledaren får vara ledare nästa omgång.

  Leken kan lekas som enkel version genom att man bara tar sig framåt med vanliga steg. I en svårare version.

  Följa John

  Leken kan förslagsvis gå till så här: Kom överens om vem i gruppen som börjar vara John / ledare. De övriga deltagarna står bakom hen i ett led. John rör på sig enligt egen fantasi och de övriga deltagarna försöker göra exakt likadant. Efter en stund byts John / ledaren till exempel genom att följande i raden blir John. Den som just varit går längst bak i ledet. Deltagarna får använda sin fantasi, röra på sig och alla som vill och kan se bildstödet kan delta i leken.

  Gömma nyckel

  Kom överens om vem som gömmer nyckeln. De övriga deltagarna går i ett annat rum och återvänder då ”gömmaren” ger en signal. ”Gömmaren” instruerar om nyckeln är gömd på fisk, fjäril eller fågelnivå (nära golvet, ögonhöjd eller högre upp). Dessutom informerar hen om det är varmt (nära nyckelgömman) eller kallt (långt ifrån).  Kom överens om vem som är nästa ”gömmare”, tex den som hittade nyckeln. Under lekens gång pekpratar deltagarna på lekkartan så har även de som har svårare att uttrycka sig chans att vara delaktiga.

  Hemlig påse, ute

  Leken går ut på att man i en påse lägger lappar med uppmaningar till barnen. Här är några förslag på uppmaningar och de finns som kort att klippa ut. Hämta...
  • något grönt, • en lång pinne, • en liten sten, • något vackert, • ett tallbarr, • en grankotte
  • något mjukt

  Om i vill kan ni fortsätta med att leka Kims lek med föremålen: Plocka bort ett av föremålen medan barnen blundar. Sedan får de gissa vad som saknas!

  Klädpromenad

  Gå ut på promenad till en plats där det rör sig många människor och förklara för barnen att ni nu ska gå på spaning efter olika klädesplagg.

  Det hela går ut på att ni väljer var sitt klädesplagg som ni ”samlar på”. Det kan vara allt mellan mjuka mössor, randiga jackor och blåa byxor. När någon av er har hittat tre klädesplagg väljer ni ett nytt plagg att samla på.

  Ni kan titta både på människor omkring er och i skyltfönster.

  Kom hem alla mina barn!

  Leken går till så här:

  Alla barn står bredvid varandra på en linje i ändan av salen eller parken. Ledaren står i andra ändan och ropar: "Kom hem alla mina barn!". Barnen svarar: "Hur då?” Ledaren bestämmer på vilket sätt barnen ska ta sig över till andra sidan, det kan vara t.ex. hoppande som grodor, baklänges, som apor eller hoppande på ett ben. Leken kan lekas inomhus eller utomhus. Använd bildstödet för att visa hur barnen ska ta sig till andra ändan. Peka på kartan och visa rörelsen. Börja med att gå igenom de olika symbolerna med barnen och diskutera hur man t.ex. går som en pingvin eller som en hund. Du kan även låta barnen prova på att vara ledare.

  Kungen befaller 

  En kommunikationskarta för leken Kungen befaller. Vid behov byter man ut befallningar så att exempelvis aktuella aktiviteter ingår.

  Känsloanalys

  En lek om att bjuda på sig själv och låta känslorna spridas till andra. Det här är en samarbetsövning där deltagarna tillsammans får öva på att uttrycka känslor. Övningen kan göras i en stor grupp, men det kan vara enklare att börja med små grupper med 6–10 personer per grupp. Instruktioner finns här: https://lekar.folkhalsan.fi/vanskapslekar/kansloanalys

  Lika och olika djur

  Kartorna innehåller drygt 50 djur och det gäller att lära sig göra jämförelser. Titta på bilderna tillsammans och låt barnen berätta vilka djur de ser på bilderna. Lek sedan en lek med dem genom att ni turvis väljer två djur och berättar för varandra vilka skillnader och likheter de har. Du kan t.ex. börja och säga: ”Jag väljer igelkotten och elefanten. De är lika för att båda har fyra ben. De är olika för att elefanten är stor och igelkotten liten.” Sedan får barnen turvis välja och berätta.

  Naturäventyr 

  I naturen finns det många roliga saker vi kan hitta på. Ta med dig Naturäventyret och rita ett kryss över varje sak du gjort.
  Det går också att använda Naturäventyrtipsen som Bingobricka om ni är flera ut på skogstur.

  Pomperipossa

  Leken går till så här:

  Bestäm vem som ska vara häxan Pomperipossa. Häxan behöver en filt och en käpp. Alla andra barn går runt i rummet och låtsas plocka blommor. Pomperipossa kommer in efter en stund och bankar i golvet med sin käpp. Alla barn blir då förstelnade, kryper ner på knä och blundar. Häxan trollar bort någon genom att lägga filten över ett eller flera av barnen. Då häxan igen bankar med sin käpp bryts förstelningen och alla barn, förutom de under filten, får stiga upp. Tillsammans får barnen sedan försöka fundera ut vem som är borttrollad och ligger under filten.

  Pomperipossa går bäst att leka inomhus. Istället för att låtsas plocka blommor kan man även spela musik och låta barnen dansa medan de väntar på Pomperipossa. Om du inte har en käpp kan Pomperipossa klappa i händerna. 

  Som tillägg till bildstödet som finns här kan man även ha bilder på alla barn som är med i leken och låta barnen gissa vem som är borta genom att använda bilderna. 

  Regnväder

  Regnväder är en stämningsskapande och samlande övning. Instruktioner finns här: https://lekar.folkhalsan.fi/vanskapslekar/regnvader

  R-ljudet (1-3)

  R-ljudet kan lekas fram på olika sätt. Minns att ni leker med och övar på bokstavens ljud och inte bokstavens namn. R-ljudet uttalas ”rr” och inte ”ärr” och j-ljudet ”jj” - inte ”jii”. Under lekens gång är det värdefullt att du uttalar orden tydligt och särskilt betonar r-ljudet, så att barnet får många möjligheter att lyssna på det.

  I R-kartan 1.0 ingår bilder av en humla och en mygga. Det handlar om hur humlan och myggan låter. Samtidigt som man berättar att ”Humlan säger rrrrr” så kan man föra pekfingret i långa cirklande rörelser i likhet med hur humlan flyger. ”Myggan säger jjjjj” - samtidigt som du snabbt cirklar runt med pekfingret. Gör rörelsen många gånger tillsammans medan du ljudar.

  När barnet med lätthet kan använda r-ljudet kan ni gå vidare till R-jakten 2.0. Nu har humlan och myggan fått sällskap av en mus och en fisk. Vi kommer överens om att musen låter ”iii” och fisken ”ooo”.

  Peka först på myggan och sedan på fisken och säg samtidigt ”j..(paus)..o”. Sedan är det barnets tur att göra lika. För fingret snabbare från den ena bilden till nästa och säg ljuden med kortare paus. Till sist är det så snabb övergång från mus till fisk att det blir ett ”jo”.

  När barnet med lätthet kan säga ro, jo, ri och ji kan ni fortsätta med leken R-jakten 3.0. i kartorna som hör till ”R-jakten, 3.0” ingår ord med begynnelsebokstäverna r och j.

  Börja leka genom att titta på och benämna bilderna. Uttala begynnelsebokstaven tydligt. Peka sedan på en bild i taget och låt barnet berätta vad bilden föreställer. Om det är knepigt för barnet att uttala r-ljudet i orden på ett riktigt sätt kan ni ta upp bilden på humlan och ”flyga runt” med den mellan varven.

  Spegeln

  Leken går till så här:

  Barnen ställer sig bredvid varandra på en rad. Ett barn är spegel och ställer sig med ryggen mot de andra, ungefär 10 meter framför. De andra barnen ska försöka smyga sig närmare spegeln. Genast då spegeln vänder sig om så ska barnen stå blickstilla. Den som rör på sig och blir träffad av spegelns blick måste gå tillbaka till starten. Den som först lyckas komma fram till spegeln får vara spegel nästa omgång.

  För att göra leken lite svårare kan spegeln bestämma  hur  de andra barnen ska gå framåt, det kan vara med myrsteg (mycket små steg), med vanliga steg ellermed bamsesteg (stora steg).

  När du använder bildstödet för spegelleken kan du börja med att gå igenom de olika symbolerna med barnen. Bilderna fungerar sedan som förtydligande till lekens regler. Använd dem för att visa när barnen ska stanna eller när de är tvungna att gå tillbaka. Med bilderna kan du även förklara de olika sätten barnen kan ta sig framåt. Du kan både använda bilderna och visa med händerna eller kroppen att t.ex. myrsteg är pyttesmå steg medan bamsesteg är mycket stora steg. Du kan också hitta på andra sätt att ta sig framåt!

  Under örnens vingar

  Leken går till så här:

  Barnen ställer sig bredvid varandra på en rad, dra en linje en bit bort från barnen. En av barnen väljs till örn och ställer sig mitt emellan barnen och linjen på andra sidan.

  Örnen ropar sedan: "Under örnens vingar, kom!" och barnen svarar: "Vilken färg?"

  Örnen svarar genom att ropa en färg. Alla de barn som har färgen på sina kläder får gå över till andra sidan. De övriga barnen ska försöka ta sig till andra sidan utan att bli fasttagna av örnen. Alla som blir fasttagna blir också örnar och hjälper örnen att fånga de andra under nästa omgång. När alla blivit tagna väljer man en ny örn.

  Var finns väl detta?

  Bildkartan har 8 miljöer och 32 föremål. Det gäller att kunna placera föremålen i rätt miljö. T.ex. peka på ”väckarklocka” och att den hör till sovrummet medan snorkel hör till stranden.

  Kommunikationskartor för pussel och lek

  Bondgårdsdjur, lätt

  Bondgårdsdjur, svår

  Bondgårdsdjur, tecken

  Kommunikationskartorna kan användas till ett ljudpussel eller när ni leker en djurlek tillsammans med olika bondgårdsdjur.

  Butiklek, lätt

  Butikslek, svår

  Dessa kommunikationskartor kan ni använda när ni leker butik. Tips! Som tillägg kan ni göra en egen ny karta med varor.

  Docklek - Dockan badar, lätt 

  Docklek - Dockan badar, svår

  Docklek - Dockan hos läakren, lätt

  Docklek - Dockan hos läkaren, svår

  Docklek – Sköta dockan, lätt

  Docklek – Sköta dockan, svår

  Dessa kommunikationskartor kan ni använda när ni leker med dockor. Det finns olika kartor för att mata dockan, bada dockan och för att undersöka och sköta dockan hos läkaren.

  Fordon, lätt

  Fordon, svår

  Kommunikationskartorna kan användas till ett fordonspussel, med eller utan ljud, eller när ni leker med bilar.

  Räddningsfordon, lätt

  Räddningsfordon, svår

  Kommunikationskartorna kan användas till ett pussel eller när ni leker med bilar.


  Verktygslådan, lätt

  Verktygslådan, svår

  Kommunikationskartorna kan du använda när ni bygger och leker med olika verktyg.

  Kommunikationskartor för spel

  Badharen, lätt

  Badharen, svår

  Badharen, tecken

  Dessa kartor kan du använda till spelet Badharen.

  Lilla fruktträdgården, lätt

  Lilla fruktträdgården, svår

  Denna karta kan du använda till spelet Lilla fruktträdgården.

  Little Memo göm med burk  (Kims lek)

  Little Memo göm med duk  (Kims lek)

  De här kommunikationskartorna kan du använda med ett minnesspel. Antingen gömmer du figurer med hjälp av en burk eller duk. Alla tittar noga på figurerna. Deltagarna blundar medan du gömmer en figur under en burk eller under en duk. Det gäller för deltagarna att komma på vilken figur som gömts. Uppgiften att gömma figur kan turvis bytas bland deltagarna.
  Tips: Du kan söka egna figurer (i stället för de djur som finns med till spelet), använda ett litet tygstycke att gömma figurerna med och göra ett eget symbolstöd till det här spelet.

  Meta fisk, lätt

  Meta fisk, svår

  Denna karta kan du använda till ett färdigt metespel eller till andra spel med samma tema.

  Vem där?


  KommunikationSamhällskunsap