• General

  Denna modul är senast uppdaterad: 8.12.2020


  Materialet i denna modul är gjort med appen Widgit Go SE. I appen ingår widgitsymbolerna. Har du tillgång till appen kan du ladda ner uppläggen och anpassa dem enligt behov.

  Språk och samspel får understöd av Veikkaus och gör ingen vinst på materialet och det får fritt användas och anpassas enligt behov.

  SENASTE NYTT:

  I sektionen Samhällskunskap finns en uppdaterad version av upplägget Flaggdagar i Finland.

  I sektionen Årstider och högtider under rubriken Kalender 2021 finns nu kalenderuppläggen månadsvis.

  (Hela året i ett upplägg fungerade bra med cirka 400 foton och med en storlek på 28 Mb. Då fotomängden närmade sig 500 kraschade appen och upplägget försvann. Antagligen skulle upplägget ha klarat av mera foton men iPadens arbetsminne kom väl emot eftersom jag gjorde stora editeringar utan att stänga appen eller iPaden. Vill man använda kalender upplägget med alla tolv månader i ett och samma upplägg och fyller det med många fotografier gäller det att följa med uppläggets storlek.)

  TIDIGARE NYTT:

  I sektionen Språklära finns nu en ny rubrik: Kategorisera. Där finns nu upplägg som handlar om att välja mellan frukt eller grönsak.

  I sektionen Språklära under rubriken Motsatsord, finns en övning som heter Avsluta meningen. Även om meningarna har ett givet svar finns det olika sätt att svara på frågorna. Då kan materialet användas som diskussionsunderlag till språkträning kring meningar och ordens betydelse. 

  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi


  Utvärdera materialsidan

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.
 • Kommunikation

  Kommunikationskartor

  Till Kommunikationsstigen och Dagisstigen finns färdiga upplägg gjorda för Widgit Go. De hittas bland materialet som handlar om Kommunikationsstigen.


  Frågor och fraser

  Upplägget är planerat i samarbete med bl.a. logopeder, pedagoger och brukare/familjer för att kunna användas som smidig vardagskommunikation. Syftet med upplägget har varit att skapa något användbart i vardagen där brukaren endast med några "tryck" kan uttrycka sig smidigt i olika situationer. Tanken är att locka intresset för kommunikationen genom att brukaren lätt får respons från omgivningen. Likaså att öka delaktigheten i situationer där man snabbt kan kommentera, t.ex. "Vill du leka med mig?". Upplägget fungerar som grund och det är mycket viktigt att innehållet anpassas individuellt.
  Vi fortsätter utveckla innehållet vid Folkhälsans Center för kompletterande kommunikation och pedagogik.

  Kommentera

  Här är första versionen av ett upplägg vars syfte är att brukaren bland annat skall kunna kommentera vad hen ser, hör, känner men även uttrycka behov. Brukaren kan exempelvis säga att "För länge sedan hörde jag ett lejon", "Igår träffade jag en kändis.", "Nu hör jag en brandbil." eller "I övermorgon vill jag träffa min farfar". Alla fraser byggs med några tryck.
  Tanken är att detta kunde vara en uppföljare till upplägget "Frågor och
  fraser".

  Från startsidan kommer brukaren till en kategorisida. Alla kategorisidor (förutom "behöver nu") ser nästan identiska ut. I exemplet syns kategorisidan för "höra". Då är exempelvis "instrument" i en vit ruta för det är möjligt att höra instrument. Däremot är "växter" i en färgad ruta och leder inte heller till någon undertavla, eftersom det inte är adekvat att kunna säga att "Nu hör jag en lönn".  

  Kommunikationspass

  Kommunikationspass, tomt

  Kommunikationspedagog Jessica Eriksson, Sundstagymnasiet i Karlstad har skapat ett kommunikationspass.

  För att läsa mera om kommunikationspasset klicka här.


  Känslor

  Detta är en känslokarta eller känslokompass. Upplägget är skapat på datateket, inspirerat av kommunikationspasset som är gjort av Jessica Eriksson. Känslokartan kan användas för att träna att diskutera kring känslor och reflektera över vilka händelser som väcker vilka känslor. Likaså kan man fylla på innehåll för att träna känslor. Exempelvis: ”jag blir sårad när någon säger fult”. Eller "Jag blir glad när jag får vara med andra”, ”jag blir glad när jag får sjunga”.
  Som känslokompass kan upplägget också användas för att specifikt bygga in hur någon brukare reagerar på det som sker i omgivningen och då kan en del schismer och missförstånd undvikas.
  Upplägget finns som InPrint-fil
  här.


  Hushåll och vardagLek och lär