Section

 • Folkhälsan: vänelevs- och tutorverksamhet

  Välkommen!


  Här kan du hitta användbara material och tips gällande vänelevs- och tutorverksamhet på skolan. Här finns:

  • Användbara material
  • Innehåll  och upplägg på vänelevernas och tutorernas utbildning
  • tipsbank för dig som är handledare
  • Möjlighet att diskutera med andra handledare 

  Vi som jobbar med vänelevs- och tutorverksamheten vid Folkhälsan heter Tove Ajalin och Maria Lingonblad.  Vi erbjuder handledarutbildningar, nätverksträffar och material för vänelevs- och tutorverksamheten. Ta gärna kontakt så berättar vi mera! Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan www.folkhalsan.fi/vanelevtutor.


  Veikkauslogo

  vänelever ute

 • Open allClose all

 • Material, idéer och tips

  Här har vi samlat material till dig som är vänelevs- eller tutorhandledare. Tips, idéer och material som ni kan ha nytta av i verksamheten med era vänelever och tutorer.

  View only 'Topic 1'
 • Hej!Handbok för vänelever och tutorer

  Alla vänelever i åk 7-9 samt tutorer i andra stadiet kan få en egen handbok. Handboken kan användas som stöd i både utbildningen och i uppdraget. Handboken kan beställas avgiftsfritt eller användas i elektroniskt format, länken finns nedan.

  View only 'Topic 2'
 • Vänelevers och tutorers utbildning

  Nya vänelever och tutorer har rätt till en utbildning inför sitt kommande uppdrag. Vi rekommenderar att utbildningen omfattar ca 12 timmar, men skolan kan själv avgöra hur lång utbildningen är, hur timmarna fördelas samt vilka delar som ska ingå i utbildningen.  Här har vi samlat material som kan användas i utbildningen av nya vänelever och tutorer.

  View only 'Topic 3'
 • Vänelevsverksamheten i de lägre årskurserna (åk 1-6).

  Vi vill erbjuda er goda modeller och idéer på hur vänelevsverksamheten kan se ut i de lägre årskurserna. Hur kan vi skapa en miljö där eleverna trivs och känner sig trygga.  

  Nedan finns materialet Fred och Frida som har några år på nacken men ännu kan vara till nytta om ni vill starta upp verksamhet eller utveckla verksamheten på er skola. 

  Ta kontakt gärna kontakt med oss om ni vill starta upp eller utveckla er vänelevsverksamhet på skolan. Vi vill starta upp ett eget nätverk för er samt gärna stöda er i ert arbete. 

  Kontaktuppgifter: tove.ajalin@folkhalsan.fi (södra Finland) och maria.lingonblad@folkhalsan.fi (Österbotten)


  View only 'Topic 4'
 • View only 'Topic 5'