Topic outline

  • General


    Många vuxna tycker det är svårt att veta hur de ska ta upp sexualitet med barn, vilka ord de ska använda och hur de kan tala om känsliga frågor på en åldersenlig nivå. 

    För att ge konkreta tips och redskap har vi skapat Snippelisnopp – enkel sexualundervisning för årskurs 1–6.

    • Utbildningsmaterial