Section

 • View only 'Topic 1'
 • This section
  View only 'Topic 2'

  Bilder

  Den nya bildbanken för föreningars bruk hittar du här. Den gamla bildbanken finns också kvar, den hittar du härDessa bilder kan din Folkhälsan-förening fritt använda i sitt material och på webben. 


  • View only 'Topic 3'

   Budgetmall

  • View only 'Topic 4'

   Flygbladsmallar

   Wordmall för flyer

   Wordmall för flyer med bildplats (för att flytta på bilden inom ramen, högerklicka på bilden och använd crop-verktyget)

   • View only 'Topic 5'

    Formulär för att föra in evenemang eller kurs på webben

   • View only 'Topic 6'

    Förtjänsttecken

    Om din lokalförening vill belöna någon med ett förtjänsttecken eller standar, ska ni ansöka om det skriftligt via Samfundet Folkhälsan. Ansökan skickas via verksamhetsledaren i ditt landskap. Han eller hon förordar alternativt låter bli att förorda ansökan till Samfundets styrelse. Ansökan bör vara skriftlig, och innehålla en motivering till varför personen/personerna i fråga gjort sig förtjänta av förtjänsttecknet/tecknen.

    • View only 'Topic 7'

     Föreningsmapp

     Föreningsmapp hittas här

     • View only 'Topic 8'
     • View only 'Topic 9'

      Medlemsregistret

      Logga in till medlemsregistret

      Om du har problem med inloggningen eller saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta anna.vilminko@folkhalsan.fi


      • View only 'Topic 10'

       Olycksfallsförsäkring

       Fennia - privat olycksfallsförsäkring

       Enligt Fennias normala försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkringen till utgången av det år den försäkrade fyller 80. Folkhälsan har enligt specialöverenskommelse också försäkrat gruppledare och deltagare över 80 år utan övre åldersgräns. Ersättningsbeloppen i de olika kategorierna varierar.

       Vilka är försäkrade?

       • Försäkrade är barn och fullvuxna (som inte fyllt 80 år) som oavlönat deltar i frivilliga aktiviteter i Förbundets regi. Som aktivitet avses lägerskolor, läger, försäljning av majblommor och luciamärken, klubbverksamhet, simskole- och lägerverksamhet m.m.
        Försäkringsnummer 11-39482-01
       • Seniorer 80+ som fungerar som gruppledare i Folkhälsanaktiviteter. Försäkringsnummer 11-45728-01
       • Seniorer 80+ som deltar i aktiviteter i föreningens regi. Försäkringsnummer 11-45868-04

       När gäller försäkringen?

       Försäkringen är i kraft i alla frivilliga aktiviteter inom Förbundet, även aktiviteter inom landskaps- och lokalföreningarna, under tiden för själva aktiviteten. Försäkringen gäller också under den direkta vägen till och från evenemanget. Försäkringen gäller enbart skada på person, inte saker som t.ex. glasögon.

       Vad förstås med olycksfall?

       Med olycksfall förstås enligt försäkringsvillkoren en plötslig yttre händelse som förorsakar en ofrivillig kroppsskada. Försäkringen ersätter till exempel skador som uppkommit då man halkar, faller eller råkar ut för en kollision. Skador som uppstår under en längre tid betraktas inte som olycksfall, såsom belastningsskador och muskelömhet.

       När ett olycksfall har inträffat Olycksfallsanmälan fylls i och skickas till Fennia tillsammans med kvitton i original eller kopior och FPA:s beslut. Information om olycksfall skickas även till Folkhälsans förbund r.f. / Anne Pärnänen. tel. 050 346 3728
       Blanketten finns här


       • View only 'Topic 11'

        Produktkatalog

        Produktkatalog kan laddas ned här

        • View only 'Topic 12'

         Understöd

         Din förening kan ansöka om verksamhetsunderstöd och projektunderstöd före 31 oktober varje år. Ni redovisar föregående års understöd inom april.

         Understöd som kan sökas från andra bidragsgivare.

         Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne http://www.britamariarenlundsminne.fi/ansokningar/

         Lokala bankstiftelser

         Svenska Folkskolans Vänner (SFV) https://www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/

         Understödskriterier
         Ladda ned understödskriterier (PDF)