Section

 • Detta är ett introduktions- och stödmaterial för föreningsaktiva​ i Folkhälsans lokalföreningar. 
  I dessa videon berättar vi om Folkhälsan som organisation och förmedlar kunskap och info till styrelseaktiva​
  De olika avsnitten är fristående men vi rekommenderar att man ser dem i ordningsföljd. Videosnuttarna är ca 3-7 minuter långa.

  View only 'Topic 1'
 • View only 'Topic 2'
 • This section

  Bilder

  Den nya bildbanken för föreningars bruk hittar du här. Den gamla bildbanken finns också kvar, den hittar du härDessa bilder kan din Folkhälsan-förening fritt använda i sitt material och på webben. 


   View only 'Topic 3'
  • View only 'Topic 4'

  • Videomanualerna nedan är tänkta för lokalföreningar.

   Logga in och ut ur E-kurs 2.0

   Denna video visar hur man loggar in och ut ur Folkhälsans kurssystem.   Snabbinställningar

   Denna video visar hur man ändrar snabbinställningarna (d.v.s. inställningarna för hur man filtrerar listan med kurser i kursvyn).   Skapa perioder

   Denna video visar hur man skapar perioder i E-kurs 2.0.   Skapa en kursmall

   Denna video visar hur man skapar en kursmall och använder den då man skapar en ny kurs i E-kurs 2.0.   Lägga till en kurs

   Lägga till en kurs - Allmän information (steg 1 av 5)   Lägga till en kurs - Tidpunkter och lärare (steg 2 av 5)   Lägga till en kurs - Avgifter och fakturering (steg 3 av 5)   Lägga till en kurs - Övrigt (steg 4 av 5)   Lägga till en kurs - Presentation och publicering på webben (steg 5 av 5)   Skapa anmälningsformulärmall

   Denna video visar hur man skapar en anmälningsformulärmall.   Skapa rabattyper

   Denna video visar hur man skapar olika rabattyper.   Lägga till en diet eller allergi

   Denna video visar hur man lägger till en diet eller allergi i E-kurs 2.0.   Lägga till åldersbegränsning

   Denna video visar hur man skapar en åldersbegränsning i E-kurs 2.0.   Göra en kursanmälan från adminvyn

   Denna video visar hur man gör en kursanmälan från adminvyn i E-kurs 2.0.   Göra en snabbanmälan från adminvyn

   Denna video visar hur man gör en snabbanmälan från adminvyn i E-kurs 2.0.   Skapa rabatt på flera anmälningar samtidigt

   Denna video visar hur lägger till rabatter på flera anmälningar samtidigt i en kurs.

    View only 'Topic 5'
   • Wordmall för flyer

    Wordmall för flyer med bildplats (för att flytta på bilden inom ramen, högerklicka på bilden och använd crop-verktyget)

     View only 'Topic 6'
    • View only 'Topic 7'
    • Om din lokalförening vill belöna någon med ett förtjänsttecken eller standar, ska ni ansöka om det skriftligt via Samfundet Folkhälsan. Ansökan skickas via verksamhetsledaren i ditt landskap. Han eller hon förordar alternativt låter bli att förorda ansökan till Samfundets styrelse. Ansökan bör vara skriftlig, och innehålla en motivering till varför personen/personerna i fråga gjort sig förtjänta av förtjänsttecknet/tecknen. I reglementet nedan hittar du mera information om förtjänsttecknen.

     View only 'Topic 8'
    • Föreningsmapp hittas här

      View only 'Topic 9'
     • View only 'Topic 10'
     • Logga in till medlemsregistret

      Om du har problem med inloggningen eller saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta anna.vilminko@folkhalsan.fi


       View only 'Topic 11'
      • Fennia - privat olycksfallsförsäkring

       Enligt Fennias normala försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkringen till utgången av det år den försäkrade fyller 80. Folkhälsan har enligt specialöverenskommelse också försäkrat gruppledare och deltagare över 80 år utan övre åldersgräns. Ersättningsbeloppen i de olika kategorierna varierar.

       Vilka är försäkrade?

       • Försäkrade är barn och fullvuxna (som inte fyllt 80 år) som oavlönat deltar i frivilliga aktiviteter i Förbundets regi. Som aktivitet avses lägerskolor, läger, försäljning av majblommor och luciamärken, klubbverksamhet, simskole- och lägerverksamhet m.m.
        Försäkringsnummer 11-39482-01
       • Seniorer 80+ som fungerar som gruppledare i Folkhälsanaktiviteter. Försäkringsnummer 11-45728-01
       • Seniorer 80+ som deltar i aktiviteter i föreningens regi. Försäkringsnummer 11-45868-04

       När gäller försäkringen?

       Försäkringen är i kraft i alla frivilliga aktiviteter inom Förbundet, även aktiviteter inom landskaps- och lokalföreningarna, under tiden för själva aktiviteten. Försäkringen gäller också under den direkta vägen till och från evenemanget. Försäkringen gäller enbart skada på person, inte saker som t.ex. glasögon.

       Vad förstås med olycksfall?

       Med olycksfall förstås enligt försäkringsvillkoren en plötslig yttre händelse som förorsakar en ofrivillig kroppsskada. Försäkringen ersätter till exempel skador som uppkommit då man halkar, faller eller råkar ut för en kollision. Skador som uppstår under en längre tid betraktas inte som olycksfall, såsom belastningsskador och muskelömhet.

       När ett olycksfall har inträffat Olycksfallsanmälan fylls i och skickas till Fennia tillsammans med kvitton i original eller kopior och FPA:s beslut. Information om olycksfall skickas även till Folkhälsans förbund r.f. / Anne Pärnänen. tel. 050 346 3728
       Blanketten finns här


        View only 'Topic 12'
       • Produktkatalog kan laddas ned här

         View only 'Topic 13'
        • Din förening kan ansöka om verksamhetsunderstöd och projektunderstöd före 31 oktober varje år. Ni redovisar föregående års understöd inom april.

         Understöd som kan sökas från andra bidragsgivare.

         Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne http://www.britamariarenlundsminne.fi/ansokningar/

         Lokala bankstiftelser

         Svenska Folkskolans Vänner (SFV) https://www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/

         Understödskriterier
         Läs understödskriterierna


          View only 'Topic 14'