Tips och tricks

Vad innebär utbildningsområde, kursämne och verksamhetstyp?

Utbildningsområde och kursämne är inte viktiga.
Verksamhetstyp styr i vilken grupp kursen visas på första sidan av kurser.folkhalsan.f


Ska man välja flera kursämnen? 

Nej, välj ett.


Problem: Kursens plats ser jättekonstig ut

Redigera platsens namnformat (se mer info nedan)
Du hittar platsens namnformat under fliken Tidpunkter, Inställningar.

Vad är platsens namnformat?

Platsernas namn består av grupper och namn. 
Alla FH platser är insatta i en grupp som har samma namn som huset, t.ex. Folkhälsans huvudbyggnad (gruppen) - Ossiansalen (namn).
Andra platser är insatta i en regional grupp, t.ex. Simplatser i Österbotten (gruppen) - Sandåsen (namn).

Om en kurs ordnas i ett Folkhälsanhus så sätts platsens namnformat till Grupp + Namn. 
Om en kurs ordnas utanför ett FH hus så sätts platsens namnformat till Namn.

Problem: Informationen skrivs över när jag duplicerar en kurs

Om kursen du duplicerar använder en kursmall så kör den tydligen över informationen i den duplicerade kursen.
Lösningen är att sätta kursmall till ”inget valt” innan man klickar duplicera.


Last modified: Friday, 8 January 2021, 4:05 PM