Main course page
 • General

  Här samlas information kring IKT och pedagogik. 
  Denna sida byggs upp via tips och idéer från fältet och svar på frågor som ofta ställs samlas här. 

  Observera att videofilmerna tyvärr är i sådant filformat att de inte nödvändigtvis fungerar i Internet Explorer.

  Senast uppdaterad 13.10.2021

  Du kan beställa vårt nyhetsbrev här
  Det senaste nyhetsbrevet skickades den 13.10.2021 och kan läsas här.
  En flyer med höstens träffar kan laddas ner här.  Feedback, tips och idéer kan skickas till akk (@) folkhalsan.fi

 • Tidsenliga verktyg (som stöd för vardagen)

  Tidsenliga verktyg, eller hjälpmedelsprogram som man tidigare kallade dem, är värdefulla för personer som av olika orsaker har utmaningar med att läsa och/eller skriva. Många verktyg är framtagna speciellt med tanke på målgruppen.

  Observera att det bland appar även finns en sektion som behandlar tidsenliga verktyg.
  Appar för iOS
  Appar för Android

  Med tekniska hjälpmedel kan det vara lättare att skriva även för personer med skrivsvårigheter. Dels är det möjligt att i realtid lyssna på sin text men även olika former av ordprediktionsprogram gör det möjligt att i stunden få värdefull hjälp. Det finns också program för stavningskontroll.

  I den här sektionen beskrivs verktyg som huvudsakligen fungerar på PC. Har man en iPad och är intresserade av tidsenliga verktyg kan man läsa om dem här.

  Ordprediktion

   Ordprediktionen fungerar så att förslag på ord ges medan man skriver. Det finns några olika alternativ av ordprediktion och vid valet gäller det att se till helheten. Dels kan ordprediktionen vara inbyggd i en större helhet eller så är det som ett tilläggsprogram som stöder i bakgrunden. En stor fördel med ordprediktionsprogram är att de ger direkt feedback medan man skriver.
  Saida är ett exempel på ett ordprediktionsprogram. Det går att ladda ner en prova på version av programmet.  Tal till text

  Tal-till-textprogram eller taligenkänningsprogram fungerar så att brukaren talar till apparaten och det talade förvandlas till skriven text. I iPaden finns denna funktion som ett standard verktyg som man kommer åt via inställningar för hjälpmedel.

  Stavningskontroll

  Speciellt framtagna stavningskontrollprogram ökar självständigheten men ger också en möjlighet att uttrycka sig med ett rikare språk. I kombination med ett talsyntesprogram kan dessa program vara till stor hjälp.
  Stava Rex och SpellRight är program som rättar grava stavfel men som även rättar lättförväxlade ord.

  Fylla i övningsböcker med tangentbord

  Av motoriska orsaker kan det för end el vara svårt att med penna fylla i arbetsböcker. Tekniskt är det möjligt att få ett arbetsblad skannat och förvandlat till sådan form att det sedan går att skriva med tangentbordet. För PC finns till exempel verktyget PDF-XChannge Viewer.

  Demonstrationsvideo

  Talböcker

  Stöd för läsning - folkhalsan.fi

  Talböcker är ett alternativ för personer som exempelvis pga. lässvårighet, svag syn, inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar har svårt att ta till sig en text
  En talbok kan läsas via dator, pekplatta eller smarttelefoner.
  Läs mera om talböcker

  Talsynteser

  En talsyntes omvandlar text till tal. Utbudet av talsynteser är stort och även om huvuddragen är lika så förekommer det vissa olikheter. Många talsynteser kan man ladda ner och prova på.
  Det är viktigt att grundligt gå igenom vilka funktioner som  en brukare behöver. Likaså är det viktigt att minnas att en del program är bundna till ett specifikt operativsystem eller någon plattform.
  De flesta talsyntesprogram erbjuder flera röster och flera språk.
  Ett talsyntesprogram är ett exempel på ett tidsenligt verktyg som både fungerar som stöd för läsning, men även för skrivning. Det går att välja om man vill höra varje bokstav som skrivs, varje ord eller varje mening. Naturligtvis kan man även lyssna på ett stycke i taget.

  Claro Read Plus är ett exempel på ett talsyntesprogram.

  Demonstartionsvideo


  Skanna och läs

  Det finns verktyg med vilka man kan skanna en text och få den uppläst. Det kan vara frågan om en skannande penna eller en skannande mus. Det finns även applikationer med vilka man kan fotografera en text och få den överförd i ett format som en talsyntes sedan kan läsa upp.
  Instruktioner för iPadBliss-porten / Bliss-portti