Main course page
 • Här finns text- och videomanualer i Folkhälsans kurssystem E-kurs 2.0. 

  Videomanualerna är uppdelade skilt enligt två målgrupper (och hittas längre ner på denna sida):
  - För lokalföreningar

  - För personal

  Öppna någon av dem för att se alla manualer som finns för den målgruppen.

  Videomanualerna är tänkt att hjälpa och fungera som stöd för hur man gör olika saker steg för steg i systemet. Det går bra att pausa videorna medan man håller på med något i E-kurs och på det viset växla mellan videorna och E-kurs i den takt man själv jobbar. OBS! Videomanualerna är utan ljud. 


  Textmanualerna hittas längre ner under videomanualerna

 • Riktlinjer för namn på platser

  Vi har skapat egna regionala områden som lämpas sig för vår verksamhet. 
  Det betyder att det finns några undantag när det gäller områden.

  1. Karleby.
  För oss hör Karleby till Österbotten, och inte Mellersta Österbotten.​


  2. Platser i Åbotrakten hör alla till regionen Åboland. 
  Turunmaa på finska och engelska  3. Platser som faller utanför våra regioner, t.ex. Lahtis skrivs in som Övriga Finland.  Riktlinjer för namn på kurserSection 7