Main course page
 • Här finns text- och videomanualer i Folkhälsans kurssystem E-kurs 2.0. 

  Videomanualerna är uppdelade skilt enligt två målgrupper (och hittas längre ner på denna sida):
  - För lokalföreningar

  - För personal

  Öppna någon av dem för att se alla manualer som finns för den målgruppen.

  Videomanualerna är tänkt att hjälpa och fungera som stöd för hur man gör olika saker steg för steg i systemet. Det går bra att pausa videorna medan man håller på med något i E-kurs och på det viset växla mellan videorna och E-kurs i den takt man själv jobbar. OBS! Videomanualerna är utan ljud. 


  Textmanualerna hittas längre ner under videomanualerna

 • Riktlinjer för namn på kurser

  När man namnger en kurs är det viktigt att försöka lyfta fram vissa saker för att det ska vara tydligt vad kursen handlar om.

  Här följer några tips på hur man fram en informativ rubrik​

  1. Vad är aktiviteten? Simskola, sommarläger, yoga, babysim osv. 
  2. Finns det nivåskillnader? Simskola för nybörjare, Fortsättningskurs i Yoga.
  3. Är det en specifik åldersgrupp? Sommarläger 8-12 åringar
  4. Vad är platsen? T.ex. Simskolor förekommer på många platser inom en kommun. Det är bra att skriva ut platsen i namnet. 
  5. Kolla om det finns liknande kurser redan nu, det är bra om det inte är alltför stora variationer i namnen.

  Detta är en process som kommer att ta tid, tillsammans arbetar vi mot en enhetlig modell.​

  Nedan finns några exempel

  Om det är kurser under en ämnessida som bara har en typ av verksamhet, t.ex. simskola så kan namnen vara i stil med dessa:
  - Nybörjargrupp vid Kållby daghem 
  - Simskola för nybörjare vid Kållby daghem
  - Fortsättningsgrupp vid Sandåsen
  - Teknikgrupp vid Kittelholmen

  Om det är t.ex. åldersspecifika kurser så kan det vara bra att sätta med ålderskategorin direkt i namnet så att det lätt hittas från listan:
  - Actionläger vid Breidablick för 8-12 åringar
  - Sommarläger för flickor vid Breidablick
  - Sommarfritids i Vanda vecka 32

  Om det är kurser som listas under en mer allmän ämnessida, t.ex. motionsgrupper så är det viktigt att tydliggöra vad kursen handlar om:
  - Nybörjarkurs i yoga
  - Fortsättningskurs i matlagning för par
  - Skogspromenad med hundar i Långskogen (5km)
  - Skogspromenad med hundar i Långskogen (10km)


  TEXTMANUALERRiktlinjer för namn på platser